מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

תערוכה "פנים להתנגדות - נשים בשואה"
תערוכה בנושא, פנים להתנגדות - נשים בשואה, שהוכנה ועוצבה ע"י צוות של מורשת, הוצבה בניו יורק בחודש יוני 2004. התערוכה התקבלה ע"י רבים בעניין רב וזכתה להדים טובים מאד. בפתיחת התערוכה נשאו דברים: הקונסול הכללי בניו יורק, אלון פנקס, וחברת צוות מורשת, יונת רוטביין. תיאור התערוכה ותצלומים מטקס הפתיחה, ניו יורק, יוני 2004.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תפקיד המגדר בחקר השואה


דליה עופר - לינור ג'. וייצמן

פרופ' דליה עופר מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית ופרופ' לינור ג'. וייצמן מאוניברסיטת ג'ורג' מייסון בארה"ב, מפרסמות סקירה מקיפה על תפקיד המגדר בחקר השואה. המאמר מבוסס על המבוא לספר בעריכתן, Women in the Holocaust, Yale University Press, 1998. החוקרות מדגישות, שהן אינן טוענות כי חוויותיהן של הנשים בשואה היו שונות לחלוטין מאלה של גברים, שכן המדיניות הנאצית שמה לה למטרה לפגוע בכל היהודים כיהודים והמעמד הראשוני של היהודים היה 'הגזע' ולא המגדר שלהם. אף על פי כן הן רואות חשיבות לחקור ולבדוק את חייהן ותפקידן המיוחד והשונה של נשים יהודיות בזמן הרה גורל זה. חקר תפקיד המגדר יעמיק לדבריהן את הבנתנו את שקרה בשואה. המחברות מביאות מסקנות מעבודתם של חוקרים שונים העוסקים בתפקיד המיוחד שמילאו נשים בזמן השואה ותיאורים של תגובותיהם השונות של גברים ונשים בחיי היום-יום בגטאות ובמחנות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תרומה חשובה לחקר שואת יהודי פולין


קרקובסקי שמואל

זכרונות היסטוריים
הסטוריוגרפיה
ד"ר שמואל קרקובסקי, חוקר במיד ושם, מתאר את המפעל הייחודי של הוועדה לחקר פשעי הנאצים בפולין שערכה רישום מקומות ואירועי הפשעים שבוצעו בידי הכובש הגרמני על אדמת פולין. הרישום נעשה במשך מספר שנים בכל מחוז בנפרד וסוכם ב-43 כרכים, כרך לכל מחוז. המחבר מביא דוגמאות של רישום במחוזות אחדים ומוציא מסקנות ראשוניות המוסיפות חומר רב למחשבה ולמחקר על תגובות היהודים לרדיפות ולמזימות ההשמדה של הנאצים. זהו אתגר גדול לחוקרים ללמוד את שפע החומר שנאסף ולנתחו. מדהים ההיקף העצום של בריחות וניסיונות בריחה מגטאות ומחנות בחיפוש אחרי אפשרויות הצלה. תופעות אלה לא מצאו ביטוי הולם במחקרים היסטוריים שלנו ובוודאי לא היינו מודעים לממדיהן. היקף פעולות הרצח המתוארות בכרכי הרישום של אירועי הפשעים מביא גם למסקנה ברורה על הסיכויים הקלושים ביותר לשרוד שהיו לאחר הבריחה מהגטו או מהמחנה. בכרכים הנ"ל צוינו בשמותיהם אלפי קורבנות יהודים שאינם מוזכרים בשום מקור אחר וכך מתאפשרת הנצחתם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תרומתו המדעית של ד"ר אברהם מרגליות בחקר תולדות יהדות גרמניה


עדה שיין

עדה שיין סוקרת במסגרת החוג ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים, את פועלו המדעי של ד"ר אברהם מרגליות, מהבולטים בחוקרי תולדות יהדות גרמניה, במלאות עשר שנים למותו. המחברת מתחקה אחרי הקווים האופייניים בעבודות א.מ., שאחד מהם היה הנטייה התיאורטית המפרטת של העובדות והמצבים. ד"ר מרגליות התרכז בעיוניו בפרק קצר יחסית בקורות היהודים בגרמניה והוא עשור שנות השלושים, מערב עליית היטלר לשלטון ועד ל"ליל הבדולח". תוך ציון הפיצול האידיאולוגי והשונות הארגונית שאיפיינו את הפעילות הציבורית של יהדות גרמניה על 1,600 קהילותיה ואי-היכולת להקים איגוד-גג מרכזי, העלה החוקר את קוצר הראות של כל הפלגים על מנהיגיהם לגבי כוונות הנאציונל-סוציאליזם, שעדיין טיפחו תקווה, כל אחד בדרכו, של "קיום יחד" עם התחיקה והנהלים של המשטר החדש.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תשובה


גילה פטרן

ד"ר גילה פטרן מגיבה בתשובתה להערות של יעקב צור ["מה ידעו יהודי פראג על נאשה במיזרח" - בגיליון זה - 52] כי היא מסתמכת על עדויותיהם של הניצולים. יתכן מאוד שפעילי ההנהגה היהודית ועוד קומץ אנשים ידעו על שילוח היהודים מטרזין למזרח ועל גורלם, אך ספק אם ידיעה זו היתה נחלת הכלל במרוצת 1942.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תשובה להערות


דניאל בלטמן

תשובות להערות של שמואל מעין: "הערות אחדות" [ראה גיליון זה, 46, עמ' 209]. [ראה מאמרים, הערות ותגובות מאת פרופ' דן מכמן ופרופ' דניאל בלטמן בגיליונות 45, 44, 43, 42]
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תשובה למאמרו של ישראל גוטמן "איך עושים היסטוריה"


משה ארנס

ד"ר משה ארנס, שר הביטחון לשעבר, שלח תשובה למאמרו של ישראל גוטמן, "איך עושים היסטוריה". מאמריהם של ארנס וגוטמן על הקמת המחתרת היהודית בגטו וארשה ועל מרד גטו וארשה, הופיעו בגיליון מס' 80 של ילקוט מורשת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תשובה למבקר ציוני


ז'אן אנצ'ל

ד"ר ז'אן אנצ'ל, היסטוריון החוקר את תולדות יהודי רומניה בתקופת השואה, מגיב למאמרו של ד"ר אפרים אופיר, שהופיע בגיליון מס' 78 של ילקוט מורשת. במאמרו, "הערות על מחקר שואת יהודי רומניה", טוען המחבר, שהתמונה שניסה לתאר ד"ר אופיר על הנהגה ציונית ויהודית, שפעלה ביחד בימי המשטר הפשיסטי ברומניה. 'מחממת את הלב אבל איננה נכונה'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

תשובת אבא קובנר למשטיניו


אריה לוי שריד

לוי אריה שריד מביא פרקים ארבעה ראיונות עם אבא קובנר שנתקיימו בסתיו 1984 והוקדשו בעיקר לקורות תנועת ההתנגדות בגטו וילנה והלחימה בשורות הפרטיזנים ביערות. אבא קובנר משיב להאשמות שהוטחו נגדו בספרו של איש בית"ר חיים לזר "חורבן ומרד" ושחזר עליהן הרב שיינפלד בכתב הפלסתר שלו "שרופי הכבשנים מאשימים", בהוצאת צעירי אגודת ישראל. במשך תקופה ארוכה נמנע אבא קובנר מלהגיב על העלילות ודברי השטנה החמורים נגדו ובראיון זה חושף לראשונה את העובדות כהווייתן. המרואיין מגולל את צמיחת רעיון ההתגוננות וייסוד פ.פ.או., מספר על פרשת ויטנברג וההתלבטויות בקרב תנועת המחתרת בין מרד בתוך הגטו לבין יציאה ליער בימי ספטמבר 1943, עם חיסול גטו וילנה. עם היציאה מן הגטו נפתח פרק חדש של לחימה פרטיזנית בתנאים חמורים של מחסור כללי ובעיקר מחסור בנשק. אבא קובנר וחבריו הצליחו ליצור מעין מובלעת יהודית עם סממנים של עצמאות בתוך התנועה הפרטיזנית הכללית, שלא חסרו בה גילויים של הפליית הלוחמים היהודים ושלאנטישמיות בוטה. גם בתוך היער היו פרשיות מסעירות, כגון הוצאה להורג של שוטרים יהודים מן הגטו, כישלון הלוחמים ביערות נאצ'יה, הדחת אבא קובנר מן הפיקוד ועוד. הראיונות עם אבא קובנר נתקיימו בזמן שכבר היה חולה ולא הספיק לערוך אותם. הם נמסרים כאן כמעט ללא תיקונים על מנת לשמור על האותנטיות של השיחה ועל דרכי הביטוי של המרואיין. אולם ייתכן שבעת פענוח הקלטות נפלו אי-אלה שיבושים שנעלמו מעינינו. אריה שריד הקדים מבוא מקיף לראיונות, הוסיף הערות מבהירות בכל פרק, תיאר את שיטתו הנלוזה של חיים לזר בהיסטוריוגרפיה ולבסוף סיכם את תרומתה הסגולית של העדות הזאת לחקר תולדות תנועת ההתנגדות היהודית בגטו וילנה וביערות בסביבתה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
    [1-10]...[41-50]  
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. 51 
  4. 52 
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial