מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

הערות לשואת יהודי רומא


טאליאקוצ'ו מיכאל

קהילות וערים
הסטוריוגרפיה
כרוניקה
במרכזה של החוברת מתפרסמים שורת עבודות העוסקות בתמורה שבקורות יהודי איטליה עם השתלטותם של הגרמנים על חצי האי בראשית ספטמבר 1943. מיכאל טאליאקוצ'ו מוסר סקירה כללית על המאורעות [ראה גם בגיליון זה - מס' 10: הוגו פואה ורוזינה סוריאני].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הערות סיכום לפרשת טביעתה של אונית המעפילים 'מפקורה'


אפרים אופיר

המאמר שכתב ד"ר אפרים אופיר, חוקר תולדות יהודי רומניה בזמן השואה, "הערות סיכום לפרשת טביעתה של אונית המעפילים 'מפקורה'", מפרסם מחקר על סיבת הטביעה של אוניית המעפילים 'מפקורה' באוגוסט 1944. לדברי אופיר, טביעת האוניה יכלה להיות בעלת משמעות לגבי המשך העלייה, כי "אסון זה עורר חרדה וספקות לגבי הסיכוי של המשך העלייה דרך הים".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הערות על מחקר שואת יהודי רומניה


אפרים אופיר

ד"ר אפרים אופיר, המתמחה בתולדות יהודי רומניה בתקופת השואה, מפרסם מאמר ביקורת על הספר תולדות השואה - רומניה, שחיבר ד"ר ז'אן אנצ'ל ויצא לאור ע"י מוסד יד ושם. אופיר הוא בדעה, שהספר ממעיט בתרומתם של התנועה הציונית ברומניה ושל הרב הראשי, ד"ר שפרן, בפעולות ובניסיונות ההצלה של היהודים ברומניה. ז'אן אנצ'ל, "תולדות השואה - רומניה", יד ושם ירושלים 2002.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפוגרום של "ליל-הבדולח" בזיקתו למדיניות הפנים והחוץ הנאצית בסוף 1938


שמיר חיים

פרופ' חיים שמיר כותב על הפוגרום של "ליל הבדולח" בזיקתו למדיניות הפנים והחוץ הנאצית בסוף 1938. הוא סבור, כי הפוגרום בנובמבר 1938 אחוז וקשור בנסיבות המיוחדות בהן הייתה נתונה גרמניה הנאצית באותה שעה. קיים קשר שכבר צוין על ידי ההיסטוריונים בין הסכם מינכן לבין הפוגרום. היטלר הגיע למסקנה, כי מנהיגי המערב הם חדלי אישים וגם דעת הקהל במערב אירופה לא נחשבה בעיניו. סמוך לפוגרום גם בוררות וינא הראשונה בין הונגריה וצ'כיה בתיווכה של גרמניה. היה זה ניצחון דיפלומטי נוסף של הרייך הנאצי והיטלר הסיק שהדמוקרטיות המערביות מצויות בתהליך רצוף של נסיגה וההנהגה הנאצית יכולה לפעול גם בבעיה היהודית בלא חשש בכל הנוגע לזירת מדיניות החוץ. ועידת אוויאן עוד הגבירה את זלזולו של היטלר בדעת הקהל הבינלאומית, כי התברר שמדינות המערב ההומניטריות לכאורה אינן מוכנות להושיט יד להגירה יהודית מגרמניה ואוסטריה. רצח של פום ראט שימש רק עילה לפוגרום, אשר שירת גם מטרות חשובות במדיניות הנאצית בתחום הפנים מפלגתי ובתחום הכלכלי. בהזדמנות זו הוחלט על ביצוע אריזציה מוחלטת של שארית העסקים היהודיים והוטל על היהודים קנס בגובה מיליארד מארק. ניתן לראות בפוגרום "ליל הבדולח" מבוא ל"פתרון הסופי", להשמדת יהודי אירופה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפולמוס היישובי סביב קליטת "ילדי טהרן"


עדה שיין

עדה שיין, ממושב נאות הכיכר, במאמרה מתארת פרשה שגרפה את היישוב היהודי בארץ לזרמיו לפולמוס פנימי סוער במחצית הראשונה של 1943. הוויכוח התמקד במקומות קליטתם ודרכי חינוכם בארץ של ילדים פליטי מלחמה שיצאו מברית המועצות והובאו מתחתנת דרכם הראשונה בטהרן לארץ ישראל בחסות "עליית הנוער" בראשותה של הנרייטה סאלד. המפלגות הדתיות ובעיקר "אגודת ישראל" וחבר אליה הרב הראשי הרצוג, ראו בילדים "נכס" בלבדי שלהם במלחמתם לא פסלו שום אמצעי לרבות חרם על הקרנות הלאומיים מצד הרבנים בארצות "העולם החופשי". המאבק התנהל לא רק נגד קליטת הילדים ביישובי ההתיישבות העובדת אלא, בחריפות לא פחותה, גם בין דתיים לבין עצמם, בין "מזרחי" הציונית לבין ה"אגודה" האנטי-ציונית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

'הפועל' בהונגריה - ניסיון לשיקום פיזי ונפשי של יהודי הונגריה לאחר השואה


ברוך פורמן

ד"ר ברוך פורמן, שעבד במכללה לניהול, כותב במאמרו, "'הפועל' בהונגריה - ניסיון לשיקום פיזי ונפשי של יהודי הונגריה לאחר השואה", על פרשה עלומה והיא הקמתם ופעילותם של סניפי 'הפועל' בהונגריה בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. הסניפים האלה פעלו בשנים 1948-1946 במטרה לעזור בשיקומם של הנוער והצעירים, אבל - הוא מוסיף - לפעילות הספורטיבית התלוו גם סממנים ציוניים–לאומיים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפן היהודי של איליה ארנבורג: בעקבות חומר חדש על המלחמה והשואה
פרופ' שמעון רדליך, פרופ' חבר במחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון, המשמש בה כראש המרכז ללימודי רוסיה, מזרח אירופה ויהדותן, משרטט קווים יהודיים בולטים, שהיו נתונים עד לעת האחרונה במחלוקת, בדיוקנו של הסופר הרוסי-יהודי איליה ארנבורג. המחבר מסתמך על מידע ארכיוני שפורסם רק לאחרונה ומכתבים נלהבים ששלחו יהודים ולא יהודים מהחזית ומהעורף בתקופת מלחמת העולם השנייה, בתגובה על מאמרים (כ-3,000) שפרסם בתדירות בעתונות הסובייטית. ארנבורג שהיווה "נכס הסברתי ותעמולתי בלתי מבוטל למדינה הסובייטית ולעומדים בראשה" במלחמה נגד גרמניה הנאצית, נאלץ לפתח "לוליינות אינטלקטואלית ופוליטית מסוג מסוים", שבעזרתה שרד ואפילו אימץ לעצמו "עצמאות יחסית" החומר החדש שפורסם ומהדורת הזכרונות האישיים של הסופר הלא מצונזרת, שראתה אור לאחרונה, מעידים עליו שאין שחר להאשמות שהטיחו בו רבים כאילו התנכר לעמו ומסתבר שהוא "לא רק שלא מכר את נפשו לשטן" כי אם היה "אחד מן המעיזים, הן כאדם והן כיהודי". למאמר מצורפים אי אלו מסמכים אותנטיים מתוך המכתבים שקיבל ארנבורג מקוראיו ושנמצאו בארכיונו האישי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפעילות הכלכלית של יהודי רומניה בתקופת השואה


יעקב גלר

ד"ר יעקב גלר סוקר במאמרו התמציתי את הפעילות הכלכלית של יהודי רומניה בתקופת השואה [1940-1944]. אמנם הממשלה הרומנית האנטישמית פעלה כל אותן השנים לנישול היהודים ממקורות פרנסתם והלאימה רכוש יהודי, אולם לא ניתן היה לסלק את היהודים כליל ממערכת הכלכלה תוך תקופה קצרה מבלי להסב נזקים כבדים למדינה. על כן היהודים הנחוצים לכלכלת המדינה קיבלו פטור מעבודת-כפייה תמורת תשלום גבוה והתחייבות לספק שירותים, תוצרת תעשייתית וסחורות לאוכלוסייה האזרחית ולצבא. יתר הגברים וחלק מהנשים אולצו להתגייס לעבודת-כפייה בעבודות ציבוריות שונות. החומר הסטטיסטי המאלף הכלול במאמר מדגיש את מקומם של היהודים בכלכלתה של רומניה בתקופת השואה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפעילות המחתרתית של אסירי מחנה העבודה היהודי בסקרז'יסקו-קמייננה


פליציה קראי

ד"ר פליציה קראי מתארת את הפעילות המחתרתית של אסירי מחנה העבודה היהודי בסקרז'סקו-קמייננה. היה זה מחנה עבודה גדול צמוד למפעלי התעשיה הצבאית שהעסיקו אלפי פולנים ואסירים יהודים בהשגחת גרמנים ומשמר המפעל שהיה מורכב מאוקראינים ופולקסדויטשה בפיקוד גרמני. המפעלים שכנו ביער עבות בדיסטריקט ראדום ותוצרתם היתה בעלת חשיבות עליונה למשק המלחמה הגרמני. לכל אורך תולדותיו של המחנה התקיימה בו פעילות מחתרתית שהקיפה נסיונות בריחה, חבלות בייצור, גניבת תחמושת המיועדת לפרטיזנקה המקומית, מגעים עם ארגוני מחתרת יהודים ופולנים וארגון סיוע לאסירים. מטעמי הייצור והבטיחות חולקו מפעלי התחמושת לשלוש שלוחות (WERK A,B,C) וגם המחנה היהודי חולק לשלוש שלוחות. השמירה היתה קפדנית על מנת למנוע כל פגיעה במהלך הייצור וכדי להדק את טבעת הבידוד סביב המחנות היהודים. בסביבה היתה פרטיזנקה פולנית בעלת צביון פאשיסטי מובהק וחלק מהם עסקו ברצח יהודים וקומוניסטים. נוכח הרעב ועבודת הפרך ומול הטרור הבלתי פוסק, ראה האסיר בבריחה אפשרות להצלה. באשר לחבלות בייצור העניין היה מסובך מאוד, כי הפולנים הפעילים במחתרת לא ששו לשתף יהודים במעשי חבלה בגלל האנטישמיות וחובר אמון בהם. אולם במקרה של כשלון השתדלו להטיל את האשמה על היהודים. האסירים לא יכלו לארגן התקוממות כללית ובריחה המונית מן המחנה למרות שהיתה להם גישה לאמצעי לחימה, כי לא היה בידיהם נשק. במאבקם להישרדות של אסירי המחנה היה תפקיד חשוב לסיוע חוץ. לבסוף מדגישה המחברת את ערכן של העזרה ההדדית והפעילות התרבותית בין האסירים לשמירת המוראל בתנאים האכזריים של רעב, עבודת עבדים, יחס מחפיר מצד הפולנים והגרמנים ומשטר של מכות והוצאות להורג.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפצת דו"ח אושוויץ ודו"ח שואת יהודי הונגריה והשפעותיה


איילה נדיבי

"הפצת דו"ח אושוויץ ודו"ח שואת יהודי הונגריה והשפעותיה", הוא פרק בעבודת הדוקטורט של איילה נדיבי בהנחיית פרופ' יחיעם ויץ וד"ר רפי ואגו, בנושא "המשרד הארצישראלי בבודפשט: פעולותיו ויחסיו עם ועדות ההצלה בקושטא ובבודפשט בשנים 1943 עד 1945", שעדיין נמצאת בשיפוט. המאמר עוסק בשליחת דו"ח אושוויץ ודו"ח שואת יהודי הונגריה, ע"י משה קראוס, מנהל המשרד הארצישראלי בבודפשט, לפוזנר בג'נבה, באמצעות שליחו של מנטלו. לדברי מנטלו, סירב פוזנר לפרסם את הדיווחים מחשש לפגיעה בתוכניות ההצלה של קסטנר ועל כן פרסם מנטלו את תוכנם. לדעת המחברת, הפרסום באמצעי התקשורת ההמוניים חולל מפנה ביחסם של מנהיגי העולם שהוביל להפסקת גירוש יהודי הונגריה לאושוויץ. במאמר מובאות התכתבויות המלמדות על תרומתם הגדולה של קראוס ומנטלו להפסקת גירוש יהודי הונגריה ועל הימנעות מנהיגי היישוב בארץ מפרסום הדיווחים וזאת, לדעת נדיבי, במסגרת הקונספציה של קסטנר שלא לחבל בתוכניות ההצלה שעמדו אז על הפרק. איילה נדיבי היא מורה להיסטוריה בעמק בית-שאן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפרוטוקול מס' 7 על הרהביליטציה של הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בברית-המועצות
פרופ' שמעון רדליך, מביא את סיכומי הוועדה לריהבליטציה שליד הפוליטביורו הסובייטי המזכה את הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ומנהיגיו. כידוע נוסד הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בראשית המלחמה בין גרמניה וברית המועצות לגיוס דעת הקהל היהודית בעולם לשם סיוע לברית המועצות. לאחר המלחמה הואשמו חברי הוועד בסטייה לאומנית ובשאיפה להקים רפובליקה יהודית בחצי האי קרים. כמעט כולם הוצאו להורג וביניהם טובי הסופרים היהודיים, אמנים, אנשי מדע ופעילי ציבור. רק כעת הגיע הזמן להשיב לקורבנות הטרור הסטאליני את זכויותיהם לאחר מותם ולנקותם מן האשמות שטפלו בהם. תודתנו נתונה לפרופ' רדליך על המצאת הנוסח המקורי של המסמך ועל הסכמתו לתרגם את המבוא וההערות מפרי עטו מתוך כתב העת Soviet Jewish Affairs. פרופ' שמעון רדליך מהמחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, העוסק שנים רבות בחקר תולדות יהודי ברית המועצות ומשמש כראש המרכז ללימודי רוסיה, מזרח אירופה ויהדותן באוניברסיטת בן גוריון.

הפרוטוקולים של אושוויץ *
פרופ' יהודה באואר, מיד ושם ולשעבר ראש המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, הרצה על "הפרוטוקולים של אושוויץ". הפרוטוקולים היו דו"ח שמסרו שני יהודים סלובקיים שברחו מאושוויץ מתוך כוונה להזעיק את העולם להשמדת היהודים במחנה ולקרוא לבעלות הברית להפציץ את המחנה ואת המסילות שהובילו אליו. באואר עוקב אחרי הפרוטוקולים - איך הגיעו למנהיגים יהודים בסלובקיה ובהונגריה; איך הועברו למערב; וכיצד השפיעו הפרוטוקולים על אלה שקראו בהם. באואר גם מנסה להסביר את המניעים של בעלות הברית לא להפציץ את המחנה כפי שנתבקשו. *במוצאי יום השואה תשמ"ד ולמחרתו, התקיים יום עיון מטעם אוניברסיטת תל אביב, מורשת, בית התפוצות, המוזיאון למורשת היהדות הדוברת הונגרית, והעמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה. יום העיון היה מוקדש לציון שישים שנה להשמדת יהודי הונגריה ולפעולות המחתרת של תנועות הנוער הציוניות שם. אנחנו מביאים בגיליון זה הרצאות עיוניות אחדות שנישאו ביום העיון.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפרזיט היהודי


ביין אלכסנדר דן

נאציזם
השמדה
הפתרון הסופי
אלכסנדר ביין במאמרו "הפאראזיט היהודי" דן בחלקה של הלשון, בהשפעתם של מטבעות הלשון הארסיות על תהליך ההשמדה בתקופת השואה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפרטיזנים מרובנה ומווילנה ו"הבריחה"


יצחק אבידוב

יצחק (פשה) אבידוב מגיב על מאמרו של ד"ר שלמה קלס בנושא שלוחות הריכוז השומרי מווילנה שנפגשו מחדש בלובלין [גיליון 43-44], תוך עירעור על הרושם שנוצר, לדעתו, של הקטנת חלקם של הפרטיזנים שהגיעו מרובנה ומווילנה ופעלו לאחר השיחרור בתנועת "הבריחה".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפרקליטות הממלכתית מאשימה


תעודות ועדויות

תעודה המספרת על הקבוצה הפרטיזנית הראשונה בסלובקיה, רובם יהודים, שהובעו למשפט ממלכתי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הפתרון הסופי במשטר הקלרו-פשיסטי הסלובקי [1939-1945]


ניר עקיבא

עקיבא ניר, חבר קיבוץ שמרת, מפעילי המחתרת בסלובקיה והמשתתפים במרד, מגיש את מחקרו על סלובקיה תחת המשטר הקלרו-פשיסטי – בשנת הארבעים לגירושים ולמרד. הדגש הוא בגורלם של היהודים בארץ זו, שמרביתם נספו במחנות ההשמדה אליהם גורשו, או שנפלו במאבק.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הצוענים בסלובקיה הקלרו-פשיסטית


ניר עקיבא

עקיבא ניר מקיבוץ שמרת, מפרסם פרק מחיבורו לקבלת תואר שני באוניברסיטת חיפה. הוא מתאר את גורלם של הצוענים במדינת סלובקיה בתקופת המלחמה. האוכלוסיה של סלובקיה גילתה תחילה יחס סובלני כלפי הצוענים יותר מאשר שכנותיה. היא אפשרה להם לחיות בקרבתה ובמאה ה- 17 הפך מרחב סלובקיה למקום מיקלט לצוענים. בהיותם חסרי כל נאלצו לקבץ נדבות ואף שלחו ידם בגניבות ובמעשי שוד. תופעות אלה גרמו לשינוי ביחסה של האוכלוסיה כלפי הצוענים. בזמן הכיבוש הנאצי גורשו הצוענים מהפרוטקטורט של צ'כיה ומוראביה וכמעט כולם ניספו. לעומת זאת בסלובקיה היה מצבם "טוב יותר" ורק כמה אלפים מהם נרצחו בידי הנאצים בשטח שפרץ בו המרד הסלובקי. באזורי המדינה האחרים הם שרדו. הצוענים והיהודים היוו בסלובקיה מיעוטים שזכויות האזרח שלהם נשללו בתקופת המלחמה. חלק מהם נחשבו כאלמנט א-סוציאלי ונשלחו למחנות עבודה מיוחדים. במדינת סלובקיה בחסות הגרמנים הגיע מספר הצוענים למאה אלף. היחס ליהודים ולצוענים לא היה שווה. ההבדל נבע מכך שהצוענים היו נוצרים מדורי דורות וחל עליהם העקרון של "אהבה נוצרית". מטרת ריכוזם במחנות היתה להכשיר את ה"א-סוציאליים" לעבודות פרודוקטיביות. התנאים במחנות אלה היו עלובים מאד. מצב התזונה היה בשפל המדרגה. לא טובים מזה היו תנאי המגורים והמצב הסניטרי. לא ייפלא שהחלה בריחה המונית מהמחנות. המחבר מתאר את מחנה העבודה בדובניצה נאד ואהום שהפך לאחר המרד הסלובקי למחנה ריכוז לצוענים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הצטרפות הבונד לארגוני המרי והלחימה בשנת 1942


דניאל בלטמן

מחקר על הצטרפות הבונד לאירגוני המרי והלחימה בפולין, בשנת 1942, ובחינת הלבטים והוויכוחים בין ההנהגה הוותיקה – שנשארה נאמנה לתפיסה שהבונד מהווה חלק בלתי נפרד של תנועת הפועלים הפולנית ואינו מקים אירגון יהודי נפרד – לבין הצעירים שראו את המציאות היהודית כפי שראוה תנועות הנוער הציוניות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הציונות לפני השואה ואחריה


טובין יהודה

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הצלב


אורלוביץ-רזניק נסיה

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
ספרות ושירה
פרק מספרה העתיד להופיע של נסיה רזניק-אורלוביץ. המחברת הקימה וניהלה את בתי הילדים של תנועת הנוער 'השומר הצעיר' בפולין שלאחרי החורבן ובספרה היא מספרת פרשיות מחיי חניכיה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial