מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

המשטר באסטוניה הנאצית


דבורז'צקי מרק

כרוניקה
השמדה
הפתרון הסופי
ד"ר מ. דבורז'צקי כותב על עוצבות המבצע ופעולת האיינזאצקומאנדו 1ד"ר מ. דבורז'צקי כותב על עוצבות המבצע ופעולת האיינזאצקומאנדו 1-A בתחום הארצות הבאלטיות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המשטרה הפוליטית הבווארית


אהרונסון שלמה

הסטוריוגרפיה
נאציזם
החלק השני והמסיים ממחקרו של ד"ר שלמה אהרונסון מהאוניברסיטה העברית בירושלים, המתאר ומנתח את דרכי השתלטות הנאצים על המשטרה בוואריה ושיטות פעולה של מנגנון ה-ס.ס. בשלב הראשון של שלטון הנאצים בגרמניה. [ראה: גליון מס' 8: "התפתחות המשטרה הפוליטית הבווארית כרשות הראשונה של ה-ס.ס. והמדינה בגרמניה הנאצית בשנת 1933"].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המשמעות ההיסטורית והרוחנית של השואה


טל אוריאל

פרופ' אוריאל טל המנוח מגדולי ההיסטוריונים היהודים בדורנו, עומד בשיחתו עם גדעון גרייף על "המשמעות ההיסטורית והרוחנית של השואה". השיחה נערכה במסגרת שידורי "האוניברסיטה הפתוחה". בדבריו מתייחס פרופ' טל, בין השאר, להיבטים שונים של משמעות השואה בימינו, במישור היהודי והאוניברסלי, ונוגע בשאלות כמו: חירות הפרט וזכויותיו הטבעיות; אחריותו המוסרית של האדם למעשיו; טבעו המוסרי של האדם. אוריאל טל מנסה להתמודד עם השאלה "מהי הסיבה לשואה" – והתשובה לה נעוצה, לפי דעתו, בהיווצרות "המיתוס הפוליטי", דהיינו, כאשר אמונה פוליטית זוכה לסמכות בלעדית, וכאשר ערכים יחסיים הופכים לערכים מוחלטים, ולהיפך. עוד היה מסביר את ההבדלים שבין כמה מונחים המתארים את רצח שישה מיליוני היהודים בידי הגרמנים: "ג'ינוסייד", "הולוקוסט", "הפתרון הסופי". השיחה התקיימה כפרק מתוך סידרת תוכניות הרדיו "הטלאי הצהוב", שהעורך הראשי והמנחה שלה הוא גדעון גרייף, מיד ושם בירושלים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המתות-המונים במכוניות גאז בתקופת השואה


שמואל ספקטור

שמואל ספקטור – חוקר ביד ושם – מתאר, במאמרו את התפתחות "השיטה" של הרג המוני באמצעות מכוניות גאז, אשר הפושע הנאצי ואלטר ראוף, שמת בימים אלה בצ'ילה, היה ממחולליה. המחקר מתבסס על תיעוד גרמני ועדויות של נאשמים במשפטי פושעים גרמנים לאחר המלחמה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הנהגת השומר הצעיר בפולין בראשית המלחמה


אדם רנד

אדם רנד, מקיבוץ עברון, מהפעילים המרכזיים של השומר הצעיר בפולין, הרצה ב-1947 ביום עיון של "מורשת", על הריכוז השומרי בווילנה. בדבריו הדגיש המרצה כי בשנות המלחמה והשואה שמרה תנועת השומר הצעיר על רציפותה, על הייחוד בדרכה ועל מהות פעילותה. בהרצאתו, שתמציתה מובאת בגיליון זה, הוא מתאר את תגובותיה ואת החלטותיה של ההנהגה הראשית של התנועה, שהוא היה בין חבריה, וכן את הצעדים שננקטו ערב המלחמה, עם ראשית הפלישה הנאצית וחלוקתה של פולין בין גרמניה לבין ברית המועצות. תשומת לב מיוחדת מוקדשת לריכוז השומרי בווילנה שצורפה לליטא העצמאית בחורף 1939-1940 והיווה באותם ימים מרכז לתנועה ברחבי פולין, ליטא וגליציה. מריכוז שומרי זה יצאו אז שליחים לעמוד בראש התנועה בפולין הכבושה על ידי הגרמנים וכן להקמה ולניהול המחתרת התנועתית בפולין שסופחה לברית המועצות. בווילנה התרכז המאבק על העלייה וארגונה, שנמשך גם בליטא הסובייטית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הנושא היהודי בעיתונות הפולנית


אלכס דנציג

אלכס דנציג, מקיבוץ ניר עוז, סוקר את הנושא היהודי בעיתונות הפולנית. הוא מזכיר כמה גלי התעניינות בנושא היהודי בשנים האחרונות. אחד מהם קשור במאמרו של פרופ' בלונסקי המודה באשמת הפולנים לגבי היהודים בתקופת השואה ומציע לבקש מחילה מן העם היהודי. מאמר זה עורר נחשול של פולמוס בכל העיתונות הפולנית לגווניה השונים. בפולין הננו עדים לתופעה נדירה של אנטישמיות בארץ שכמעט אין בה יהודים. הבחירות האחרונות בפולין היו בבחינת הפתעה והיוו מהלומה לימין ולרשימות האנטישמיות שהשתמשו בנושא היהודי כדי לזכות בקולות הבוחרים. לאחרונה מורגש שובע מסוים בנושא היהודי והעיתונים אינם מרבים לטפל בו. המחבר מזכיר בסוף סקירתו את מאמר הביקורת של אנה רדז'יביל על ספרו של פרופ' ישראל גוטמן "יהודי וארשה 1943-1939, גטו-מחתרת-מרד", שהופיע בווארשה בתרגום לפולנית. אנה רדז'יביל טוענת שמרד גטו וארשה אינו רק פרק חשוב בתולדות היהודים אלא גם בהיסטוריה של פולין.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הנושא היהודי וספיחי השואה בעיתונות של ליטא - 1993


לוין דב

פרופ' דב לוין, אוניברסיטה העברית בירושלים, סוקר את העיתונות הליטאית בימינו ביחסה לשואה וליהודים. הנושא היהודי מוסיף להעסיק את העיתונות בליטא גם לאחר כינונה כמדינה עצמאית. המגמה היא מצד אחד להתנער מאשמה של רצח יהודים ומצד שני להטיח ביהודים אשמה על חלקם בסובייטיזציה של ליטא. בין כותבי המאמרים יש חילוקי דעות באיזו מידה אפשר לייחס ליהודים אשמה ברצח ליטאים חפים מפשע במרתפי הנ.ק.ו.ד. בעיתונות היהודית בליטא ומחוצה לה מעורר תגובות נזעמות טיהורים של רוצחי היהודים בליטא. הליטאים מבליטים מקרים של הצלת יהודים בידי הליטאים בתקופת הכיבוש הנאצי. היהודים חשים בגל חדש של אנטישמיות גואה בליטא ואפילו אחרוני היהודים ה"וותיקים" נוטשים אותה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הניסיונות לכינון 'אינטרנציונל' ניאו-פשיסטי בשנים 1965-1946


יוסף אלגזי

כבר בשנת 1946 מאובחנת פעילות אירגונים ניאו-פאשיסטיים החורגת מגבולות לאומיים. על כל עומד יוסף אלגזי במחקרו, המתאר את המאמצים להקמתם של "אינטר-נאציונאלים" ניאו פאשיסטיים. "הסיוע השחור הבינלאומי" נועד לספק עזרה כספית ומשפטית לנאצים ואנשי ס.ס. בתורם אחר מקלט בטוח. "התנועה הסוציאלית האירופית" נוסדה על ידי ניאו פאשיסטים מארצות מערב אירופה שהתכנסו במאי 1951 במאלמו שבשוודיה. מאז קמו "אינטרנאציונאלים" שחורים נוספים, אשר המסוכן שבהם, "האיחוד העולמי הנאציונאל-סוציאליסטי" שנוסד בשנת 1962, הטיף בגלוי לנאציזם – כפי שמעיד עליו שמו. המאמר מציג את מוריס בארדש, אידיאולוג הניאו פאשיסטי הצרפתי והאירופי, וסוקר את המסמך הגזעני "מינשר אופסאלה". שתי מגמות סותרות בניאו פאשיזם מתגלות ב"אינטרנאציונאלים" שלו: הפילוג הכרוני והשאיפה לאיחוד. התנאי המוקדם הכללי לפעילות ה"אינטרנאציונאלים" השחורים היא התפרקות הקואליציה האנטי-היטלרית של ימי מלחמת העולם השניה והתלקחות המלחמה הקרה; מייחדים אותם הדגשת יתר של גזענות ו"אירופאיזם".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הנרי אורנשטיין, "לחיות ולספר"


ציפורה הורביץ

הנרי אורנשטיין, "ליחיות ולספר", תרגם מאנגלית איחיאל רובינשטיין, הוצאת מורשת, תל אביב 1999.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הנרי מורגנטאו ומעורבותו בהצלה בגרמניה ובארץ ישראל


שלמה שפיר

ד"ר שלמה שפיר משרטט את דמותו של הנרי מורגנטאו הבן לרגל מלאת מאה שנה להולדתו. הנרי מורגנטאו כשר האוצר בממשל האמריקני התפרסם בתכניתו להענשת גרמניה על תוקפנותה ואחריותה לפרוץ מלחמת העולם השנייה ולרציחתם של מיליונים בני אדם. הוא הציע להרוס את התעשייה הגרמנית האדירה ולהפוך את גרמניה לארץ חקלאית. תכנית זו נגנזה עד מהרה והוחלפה בשיקום כלכלי ופוליטי של האויב המנוצח, מתוך האינטרס בחיזוקה של מערב אירופה ובלימת ההשפעה הסובייטית בפרוס "המלחמה הקרה". בניגוד לאביו שהיה אנטי-ציוני תקיף, בחר הנרי מורגנטאו הבן בדרך של "ידידות ואופטימיות רבה לגבי עתיד הציונות". הוא סייע להצלת שרידי היהודים מידי המשטר הנאצי הרצחני בעיקר לקראת סוף המלחמה ופעל להקלת מצבם של היהודים במחנות העקורים בגרמניה עם סיומה. בתקופה הרת הגורל לפני הקמת מדינת ישראל ואחריה נענה שר האוצר לשעבר וקיבל על עצמו את ראשית המגבית היהודית המאוחדת. הוא היה שותף לגיוס תומכים בהצבעה על תכנית החלוקה באו"ם. בארץ הונצח זכרו של מורגנטאו על ידי קריאת שמו של מושב סמוך לצומת נחשון – טל שחר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הנשים בגטו קרקוב


פליציה קראי

ד"ר פליציה קראי, חוקרת השואה של יהודי פולין, מפרסמת כאן מאמר על הנשים בגטו קרקוב, המתבסס על ספר שיראה אור בקרוב בהוצאת יד ושם. החוקרת מתארת החוקרת את חיי היום יום בגטו קרקוב מנקודת ראותן של הנשים– המאבק על החיים, הניסיונות לדאוג לקיום המשפחה, צורות של עזרה הדדית שבהן הנשים היו שותפות וכדומה. תוך כדי סיפור על מעשיהן של נשות הגטו משלבת קראי שירים שנכתבו על ידן המבטאים את הרגשותיהן באותם ימים נוראים. החוקרת מנסה גם להגיב על ההאשמות שהוטחו ביהודי אירופה על "מנטליות גלותית" שמנעה מהם להתנגד בנשק. היא אמנם מגוללת את סיפור המחתרת בקרקוב, אך בעיניה לא הלחימה עם נשק ביד היתה הגבורה הגדולה אלא מעשיהן של אימהות שהצליחו להציל את ילדיהם מהתופת, ושל הנשים "שבמאבק על ההישרדות גילו אומץ לב, מסירות וכוח עמידה". היו אלה הביטויים הגדולים והחשובים ביותר של ההתנגדות היהודית לגרמנים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הסובייטיזציה של ליטא בעיני תושב יהודי


לוין דב

פרופ' דב לוין מן המכון ליהדות זמננו, אוניברסיטה העברית, מעלה זכרונות על הסובייטיזאציה של ליטא בתקופה הקצרה של שלטון ברית המועצות בארץ זו מ-15 ביוני 1940 עד כיבושה על ידי הגרמנים ביוני 1941. היהודים חששו מהשתלטות הסובייטים על ליטא והם הגדירו זאת כך: "החליפו לנו פסק דין מוות למאסר עולם". לאחר תקופה קצרה באו גזירות, אשר פגעו בעיקר ביהודים וכוונתן היתה להפוך את ליטא לחלק אינטגראלי של ברית המועצות ולהשליט את המפלגה הקומוניסטית ושלוחותיה גם בכל תחומי החיים של הציבור היהודי. כל המפלגות ותנועות הנוער נאלצו להתפרק, נסגרו בתי ספר עבריים, נאסר על לימוד עברית וקריאת ספרים עבריים. יהודים רבים הוגלו לסיביר. עם פרוץ המלחמה בין גרמניה לברית המועצות החל רצח היהודים בליטא ובהרבה מקומות הוא בוצע עוד בטרם הגיע לשם הצבא הגרמני. במקרים רבים נקטלו יהודים בידי שכניהם וזו במידה רבה בעיה מוסרית לליטאים עצמם הנאבקים על עצמאותם בשם הצדק והמוסר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הסרטים האסורים: ניתוח היסטורי של סרטי תעמולה אנטישמיים בתקופת הרייך השלישי והשפעתם על הציבור הגרמני


שי חזקני

שי חזקני הוא דוקטורנט בחוג ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל-אביב והוא גם הכתב הצבאי של ערוץ 10. מאמרו "הסרטים האסורים" הוא ניתוח היסטורי של שני סרטי תעמולה, אנטישמיים נאציים ידועים, שבוימו בראשית מלחמת העולם השנייה – 'היהודי זיס' ו'היהודי הנצחי'. חזקני בודק את מעורבותם של השלטונות ביצירת הסרטים ואת השפעתם של הסרטים על הציבור הגרמני, וזאת לפי דיווחי ה-ס.ד.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

העימות בין הרשויות הגרמניות סביב מחנות עבודה ליהודים בגנרל-גוברמן


פליציה קראי

ד"ר פליציה קראי חוקרת את העימות בין הרשויות הגרמניות סביב מחנות עבודה ליהודים בגנרל-גוברנמט. בניצול כח העבודה של היהודים היו מעורבות שלוש רשויות: הצבא, הממשל האזרחי של האנס פראנק וה-ס.ס. בגנרל-גוברנמט התפתח ביניהם עימות, אשר האט או החיש את קצב ההשמדה של יהודי פולין. המחברת מבחינה ארבעה שלבים בעימות זה. השלב הראשון, מדצמבר 1939 עד יולי 1940, עמד בסימן השליטה הפורמלית של הס.ס. הן על מחנות העבודה והן על כל העניינים הכרוכים בהעסקת יהודים. אך לצד רשויות השלטון הופיע שותף נוסף – היוזמה הפרטית, כלומר חברות גרמניות שחיפשו במזרח הזדמנות להתעשרות מהירה. בשלב השני, מיולי 1940 עד יוני 1942, הועברו ענייני התעסוקה וארגון העבודה למחלקת העבודה בממשלת הג"ג. בשלב השלישי, שהחל ביוני 1942 והסתיים בסוף הקיץ 1943, תלויה העסקת היהודים בהסכמתו של מפקד ס.ס. והמשטרה בכל מחוז ומחוז. בזירת המאבק נותרו שני מתחרים עיקריים: הפיקוח על החימוש מטעם הוורמאכט ומפקדת ס.ס. הפיקוח על החימוש היה מעוניין בכח העבודה היהודי למפעלי החימוש בג"ג ואילו הימלר שאף לביצוע "הפתרון הסופי" בשלמותו. מתחילת הסתיו 1943 החל השלב הרביעי והאחרון במערכה סביב מחנות העבודה המעטים שנותרו עדיים, בעיקר בצורת "מחנות מפעל" ליד מפעלי הנשק והתחמושת. מבצע "חג הקציר", בו הושמדו 42,000 יהודים במחנות ס.ס., חיסל את עתודת כח העבודה היהודי ונותרו רק ריכוזים יהודיים מעטים בעיקר במחנות המפעל של "האסאג" וחברות אחרות לייצור לצרכי מלחמה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

העלייה הבלתי-חוקית מגרמניה הנאצית


באל-כדורי ק.י.

הסטוריוגרפיה
הצלה
ד"ר בל-כדורי מספר בחיבורו על העלייה הבלתי לגאלית מגרמניה ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה ובראשיתה. הרשימה מתבססת על עדויות וחומר ספרותי, ומפרטת קורות הספינות השונות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

העלייה הלגלית והבלתי לגלית מבולגריה ודרכה בשנים 1941-1939


שלמה שאלתיאל

שלמה שאלתיאל, מנהל מחקר ביד יערי, הוא דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב. מאמרו, "העלייה הלגלית והבלתי לגלית מבולגריה ודרכה בשנים 1941-1939", הוא פרק בתיזה שהגיש לאוניברסיטה. המחבר טוען שבאותן השנים התקיימו תנאים נוחים יחסית להעלאת יהודי בולגריה לארץ ישראל, אבל היות שבעיני ראשי הסוכנות לא נשקפה סכנה מיידית לקהילה, לא הקציבו להם רשיונות עלייה. באשר לעליית ב', לא עמד לרשות יהודי בולגריה מימון מספיק על מנת לרכוש אוניות עבור כל אלה שרצו לעלות, ולכן עליית יהודי בולגריה לא התממשה לפי הרצוי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הערות אחדות


מעין שמואל

הערות אחדות למאמר של דניאל בלטמן: "הצטרפות הבונד לאירגוני המרי והלחימה בשנת 1942" [ראה גיליון 45]. ["תשובה להערות" מאת דניאל בלטמן בגיליון זה, 46, עמ' 210]
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הערות אחדות בשולי שני מאמרים


מאהלר רפאל

פרופ' רפאל מאהלר וחבר קיבוץ עין השופט מעיר הערות מאמר שפורסם בגיליון 21.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הערות בעקבות ה'תשובה' של משה ארנס
פרופסור ישראל גוטמן, מגיב שוב להערותיו של משה ארנס המופיעות בגיליון זה בנושא המחתרת היהודית ומרד הגטו בווארשה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הערות והרהורים לדיון על ייחודה ואופייה האוניברסלי של השואה
דומה שהשואה הייתה תופעה ייחודית ואוניברסלית, דבר שאינו צריך הוכחה, הן בשל ממדיה והן בשל מרכזיותה של התופעה; אך מסתבר שגם על כך יש מערערים. ישראל גוטמן מזכיר הוגי דעות בני דורנו המנסים לסווג את הנאציזם כאחד מסוגי המשטר המקובלים. גם אלה הכוללים את השואה במסגרת ה"ג'נוסייד" אינם מייחדים את "הפתרון הסופי" כמעשה חורג מכל מסגרת אנוש. אך יש גם גרועים מהם – אלה מכחישי השואה מכל וכל, תופעה ההולכת ומתפשטת בשנים האחרונות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial