מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

המאמץ האחרון של אייכמן


ארז צבי

צבי ארז, חבר קיבוץ דביר, חוקר גורל יהודי הונגריה בשואה, כותב על מה שהוא מכנה, "המאמץ האחרון של אייכמן", שהוא מצעד המוות של יהודי בודפשט בחודש נובמבר 1944, חודשיים לפני שחרור העיר. המחבר מביא תיאור יום-יומי מפורט של צעדת רבבות יהודים לעבר הגבול של הרייך, שם הועברו לידי הס"ס כדי לעזור בבניית קו ההגנה בפני הצבא האדום. ארז מתאר את יחסם המחפיר של החיילים ההונגרים ששמרו על הצועדים ואת מאמציהם הנואשים של ראול ולנברג ומספר דיפלומטים אחרים להקל על המגורשים ולנסות להצילם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המדיניות הציונית והסכם ההעברה 1945-1933 (א)


גלבר יואב

הסטוריוגרפיה
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
הצלה
מתפרסמת כאן חלקה הראשון של העבודה העיונית פרי מחקרו של יואב גלבר "על המדיניות והסכם ההעברה" (טרנספר), שנחתם על ידי גורמים יהודיים עם השלטונות הנאציים בשנת 1933. עבודה זו עוסקת בכל ההיבטים של הסכם זה, הן בשיקולי הצד היהודי והפולמוס החריף שעורר הדבר בקיבוצים היהודיים השונים, והן באינטרסים ובלבטים של הצד הגרמני. הסכם הטראנספר עורר בשעתו ענין מרובה וגרם לסערות ציבוריות, ואם כי הנושא זכה כבר לעיבודים חלקיים. עבודתו של גלבר היא הניסיון הראשון לעסוק בנושא מורכב זה באורח מכליל ורב צדדי. חיבורו של יואב גלבר נכתב כעבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בהדרכתו של פרופ' שמואל אטינגר. החלק השני של המחקר יובא בגיליון הבא [מס' 18].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המדיניות הציונית והסכם ההעברה, 1935-1933 (ב)


גלבר יואב

הסטוריוגרפיה
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
הצלה
חלקה השני של העבודה העיונית פרי מחקרו של יואב גלבר "על המדיניות והסכם ההעברה (טראנספר), שנחתם על ידי גורמים יהודיים עם השלטונות הנאציים בשנת 1933. עבודה זו עוסקת בכל ההיבטים של הסכם זה, הן בשיקולי הצד היהודי והפולמוס החריף שעורר הדבר בקיבוצים היהודיים השונים, והן באינטרסים ובלבטים של הצד הגרמני. הסכם הטראנספר עורר בשעתו ענין מרובה וגרם לסערות ציבוריות, ואם כי הנושא זכה כבר לעיבודים חלקיים. עבודתו של גלבר היא הניסיון הראשון לעסוק בנושא מורכב זה באורח מכליל ורב צדדי. חיבור זה נכתב כעבודת גמר בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית בהדרכתו של פרופ' שמואל אטינגר. החלק ראשון של המחקר היתפרסם בגיליון הקודם [מס' 17].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המועצה היהודית האחרונה


ארז צבי

מחקר נוסף בנושא היודנראט בבודפשט. ארז מתאר את פועלם של אנשי היודנראט בבודפשט בחודשים הרי האסון ליהודי הונגריה ב-1944. הוא נמנע מלהעריך את מעשיהם ומחדליהם, בראייה, שתפקידו של ההיסטוריון הוא רק "להצביע ולהאיר את מניעיהם ופעילותם של כוחות ובודדים... כמירב יכולתו".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחקר ההיסטורי של השואה: תולדות הדיסציפלינה במבט ממעוף הציפור


דן מכמן

מאמר נוסף בסדרת המאמרים של דן מכמן בנושא ההיסטוריוגרפיה של השואה. דן מכמן הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן ומשמש גם כהיסטוריון הראשי של מוסד יד ושם. במאמרו "המחקר ההיסטורי על השואה: תולדות הדיסציפלינה במבט ממעוף ציפור" סוקר הפעם המחבר את תולדות מחקר השואה, מגמותיו ונושאיו, מאז שנות השלושים ועד היום.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחתרת בברטיסלבה ב-1945-1944


בומי לזר

ארנולד-בומי לזר היה במחנה סרד ואחרי פרוץ המרד הסלובקי היה בין ראשי המחתרת היהודית בברטיסלבה. בקטע מספר זכרונותיו המופיע בגליון זה הוא מתאר את דרכי הפעולה של המחתרת בבירת סלובקיה. בחודשים האחרונים של 1944, כאשר היא סייעה ליהודים על ידי סידור תעודות מזויפות ונהנתה במידה מסוימת משיתוף פעולה של חלק מן המשטרה הסלובקית, אשר חשה שהמלחמה עומדת להסתיים בתבוסת הגרמנים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחתרת בדניה


גליק ישראל אלפרד

קהילות וערים
התנגדות
העדויות של אלפרד ישראל גליק חושפות פרשה של מחתרת יהודית ייחודית בדניה הכבושה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחתרת היהודית בדניה


יערי אורי

קהילות וערים
התנגדות
הסטוריוגרפיה
העדויות של אורי יערי חושפות פרשה של מחתרת יהודית ייחודית בדניה הכבושה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחתרת הפולנית והיהודים בשנות מלחמת העולם השנייה


קרקובסקי שמואל

קהילות וערים
התנגדות
יחסי יהודים פולנים
הצלה
אנו מביאים כאן את הרצאתו של ד"ר שמואל קרקובסקי, חוקר ביד ושם, בנושא המחתרת הפולנית והיהודים בשנות מלחמת העולם השנייה, בפני ועידה מדעית שהתקיימה בוורשה. המחבר סוקר את פעולותיהן של המחתרות השונות ואת ניסיונה של המחתרת היהודית להשיג עזרה מהמחתרת הפולנית. הוא מתאר את היחסים הסבוכים שנוצרו ביניהן, את ניסיונות המחתרת היהודית להשיג נשק מהפולנים, שבדרך כלל לא צלחו. לעומת זאת מציין קרקובסקי את פעולתו של ארגון "ז'גוטה" שהושיט עזרה ליהודים שניסו למצוא מקלט מחוץ לגטאות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחתרת הפולנית לנוכח השואה


קרקובסקי שמואל

התנגדות
יחסי יהודים פולנים
פרטיזנים
אנטישמיות
ד"ר שמואל קרקובסקי מפרסם את הרצאתו על "המחתרת הפולנית לנוכח השואה", שנשא לפני קבוצת פרופסורים ומרצים באוניברסיטת ורוצלב בפולין. בעיית יחסה של המחתרת הפולנית על זרמיה השונים לאוכלוסייה היהודית בעת השואה לא נחקרה עדיין עד תומה, משום שעד כה לא ניתנה לחוקרים גישה חופשית לארכיונים הפולנים בלונדון ובפולין גופא. הפולנים מדגישים בעיקר את עזרתם ליהודים תוך הגזמה מופלגת בהיקפה. המחבר מציג את הנושא על רקע עיתונות המחתרת הפולנית ומביא קטעים המדברים בעדם. זכותה העיקרית של המחתרת הפולנית הייתה מסירת מידע מפורט לממשלת פולין הגולה על ההשמדה הטוטלית של האוכלוסייה היהודית המבוצעת בידי הגרמנים ובדרך זו הגיעו הידיעות הללו לעולם החופשי. אולם מאידך גיסא רוב העיתונים הפולניים במחתרת אינם נרתעים מלהביע את שביעות רצונם מהגרמנים שעשו למענם את המלאכה ופולין הריבונית שתקום לאחר המלחמה תהיה משוחררת מן הבעיה היהודית. מכאיב במיוחד יחסה של המחתרת הפולנית לפרטיזנים היהודים ולמורדי הגטאות. עזרתה באספקת נשק ואמצעים אחרים למאבקם של הלוחמים היהודים הייתה מזערית ביותר. גם כאן הכריע את הכף יחסם העוין של קובעי המדיניות של מפקדי המחתרת אל היהודים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המחתרת השומרית בשטחים הכבושים ע"י ברה"מ בפולין הסובייטית [1941-1939 ]


רות בראודה

רות בראודה כותבת דוקטורט באוניברסיטה תל אביב בנושא "השומר הצעיר במלחמת העולם השנייה ולאחריה". אנחנו מפרסמים כאן פרק מעבודתה על המחתרת של השומר הצעיר בשטחים הכבושים בפולין ע"י ברה"מ, 1941-1939המחברת מתארת את ההחלטה של חברי השומר הצעיר שפעלו באזורי פולין שסופחו לברה"מ ב-1939 להמשיך בפעולתם החינוכית ובו בזמן לחתור לעליית חבריהם, למרות איסור השלטונות על הפעילות הציונית והסכנות הכרוכות בדבר. חברי התנועה לא ראו במחתרת הציונית לא כמחתרת פעילות אנטי-סובייטית ['השומר הצעיר' הזדהתה אז עם ברה"מ]. לפי החוקרת, הצהרות הנאמנות לדרך הסוציאליסטית לא הועילו לחברי התנועה שנרדפו ונכלאו ע"י המשטרה החשאית. מאסרם של חברי הנהגת השומר הצעיר בלבוב והפלישה הגרמנית לברית המועצות שמו קץ לפעילות הציונית במחתרת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ה'מיטינים' ברומבולי


פרח מ.

קהילות וערים
השמדה
עדותו של יהודי סובייטי המתאר התעוררות ציבורית יהודית בריגה, בירת הרפובליקה המועצתית הסובייטית לאטביה, סביב הקמת מצבה וטיפוח קבר אחים של יהודים שנרצחו בימי מלחמת העולם השניה
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המנהיגות היהודית בסלובקיה - תעלומת ד"ר אלט


עמרם ש. בלום

עמרם ש. בלום, משפטן שטיפל בלשכת 06 בהכנת החומר של תיק סלובקיה לקראת משפט אייכמן, מתחקה על תעלומת הד"ר אלט, שיבוש בספרה של פרופ' לני יחיל על השואה, ומוכיח כי ד"ר אלט לא היה ולא נברא אלא משל היה והוא בן דמותו של ד"ר אוסקר נוימן, יושב ראש ההסתדרות הציונית בסלובקיה וחבר "קבוצת העבודה" הנודעת. פרופ' לני יחיאל, "השואה, גורל יהודי אירופה 1932-1945" הוצאת שוקן ויד ושם, תל אביב-ירושלים1987, 2 כרכים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המקורות הרוחניים של מרד הגטאות


אליעזר שביד

פרופסור אליעזר שביד, חתן פרס ישראל ומרצה בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובמכון שכטר בירושלים, על המקורות הרוחניים של מרד הגטאות. שביד טוען, שהמרד בגטאות היה מעוגן, מבחינה רוחנית, במורשת החינוכית והתרבותית השונה של התנועות שנטלו בו חלק. בהרצאתו המאלפת הוא גולל את המקורות הרוחניים שהשפיעו על הצעירים שמרדו ושהביאו אותם לעמוד בראש המרידות. יום עיון מוקדש ל"שורשיו שלמרד הגטאות במורשת ובמחשבה יהודית", מאורגן ע"י מורשת והחוג להיסטוריה של העם היהודי באוניברסיטת תל אביב, מוקדש לציון 60 שנה למרד גטו וארשה, שהתקיים בבית התפוצות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המרד בגטו - בחינה של דעות והשגות




פרופ' ישראל גוטמן, מהמכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית, מקדיש את מאמרו במיוחד לשני נושאים: האחד – לתמורות ולהערכות בעלות משמעות שחלו מאז תום מלחמת העולם השניה ועד ימינו במושג ההתנגדות היהודית עם נשק ביד; השני – להתבטאויות של חוגי ציבור מסויימים בישראל, הנמנים על מצדדי השלום ושואפים להידברות ולפשרות עם הערבים, אשר מטענים פוליטיים הם מציגים את זכרון השואה בכלל – ואת הלחימה היהודית בה בפרט – כנושאים המחזקים את ידי סרבי השלום בישראל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המרד בטרבלינקה


גרינברג תנחום

זכרונות היסטוריים
התנגדות
עדויות אישיות
השמדה
תנחום גרינברג אף הוא ממורדי טרבלינקה, מביא בפנינו, בעדותו המרד בטרבלינקה תיאור מפורט על ההכנות למרד, מהלכו עד לשעת בריחתו מהמחנה. [ראה עדותו המקיפה של שמואל וילנברג בגיליון זה, מס' 5]
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המרד בסוביבור


פיצ'ורסקי אלכסנדר [סאשה]

זכרונות היסטוריים
התנגדות
הסטוריוגרפיה
מחנות עבודה ריכוז והשמדה
השמדה
הפתרון הסופי
בפרק זכרונותיו של אלכסנדר פיצ'ורסקי ס[אשה], יהודי, קצין רוסי שהיה היוזם והמארגן של מרד האסירים במחנה המוות סוביבור הינו אחד התופעות המועטות של התקוממות המונית של אסירים כלואים על ידי הנאצים לעת מלחמת העולם השנייה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המרד הארצישראלי בפראג בשנים 1949-1945


אנדריי זאב קליין

אנדריי זאב קליין מעלה זיכרונות מתקופת עבודתו במשרד הארצישראלי בפראג בשנים 1949-1945, כאשר צ'כוסלובקיה הייתה צומת דרכים מארצות מזרח אירופה דרומה אל חוץ הים התיכון לשרידי השואה. נטל עליו את כל התפקידים האפשריים, הלגליים והבלתי לגליים בדאגה לבאים ולהעלאתם, בהעלאת שרידי יהדות צ'כוסלובקיה, בהשגת המימון, בשכירת רכבות, בדאגה מיוחדת לחולים ולתשושים ובסופו של דבר נהפך למשרד קונסולרי של צירות ישראל עם קום המדינה. המאמר מבוסס על זיכרונות אישיים תוך הסתייעות בחילופי מכתבים מהארכיון הציוני המרכזי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המרד צמח מן הוודאות של החיסול


גרוסמן חייקה

חייקה גרוסמן מגיבה על רשימות מעיזבונו של המשורר נתן אלתרמן שלאחרונה ראו אור בספר "על שתי דרכים". הספר מעלה על נס את פועלם של היודנרטים וראשיהם בהכללה בלי כל אבחנה בין אלה ששרתו את הגרמנים לבין אותם יודנרטים שהיו מסורים לגורל עמם ובעיוורונם לא ראו את הקץ הקרב. לדבריה לא היו "שתי דרכים" מנוגדות, זו של המחתרת וזו של היודנרט. המחברת פוסלת את הזדהותו של אלתרמן עם היודנרטים ואת הסתייגותו מהלוחמים שאותם הוא אפילו מאשים בקירוב הקץ. החמורה בהאשמות שמטיח אלתרמן נגד המחתרת הלוחמת היא שחבריה דאגו כביכול רק לעצמם ולהצלת עורם והתעלמו מהמוני העם. ח.ג. מזימה את ההאשמות המבוססות על ציטטות סלקטיביות ומנותקות מהקשריהן (גם ובעיקר מספרה "לוחמי המחתרת") ורואה בהן פגיעה בזכרם של הלוחמים שנפלו. דבריה של חייקה גרוסמן הושמעו בערב שהוקדש להופעת ספרו של אלתרמן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

המרכז להוראת השואה גבעת חביבה


יונת רוטביין

יונת רטביין מספרת על יעודו של בית מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ, ועל העבודה החינוכית המתבצעת בין כתליו. אנו מפרסמים את דברי הפתיחה בטקס חנוכת הבית מאת עמירה הגני מנהלת מורשת" ואת ברכתו של שלום חולבסקי, מחבורת מייסדי מורשת. לדברים מצטרפים כמה תצלומים של הבית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial