מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

החיים בצל האבדון. זיכרונות על טרנסניסטריה


גוברין יוסף

ד"ר יוסף גוברין (גורביץ), איש משרד החוץ ושגריר ישראל ברומניה לשעבר, מעלה זיכרונות מטרנסניסטריה. המחבר היה בן 11 כאשר אזור מגורי משפחתו – בסרביה וצפון בוקובינה – נכבש בידי צבאות גרמניה ורומניה. הוא גדל בעיירה יהודית ידיניץ בבסרביה. כאשר פרצה המלחמה נגד ברית המועצות ב-22 ביוני 1941 נמצאו האם והמחבר בצ'רנוביץ לביקור קרובים, ואילו האב נשאר בידיניץ. עקבות האב נעלמו לאחר שהוגלה עם כל יהודי ידיניץ אל מעבר לנהר הדנייסטר ובני המשפחה לא ראוהו עוד. צ'רנוביץ נכבשה בידי הגרמנים והרומנים ביולי 1941. לאחר התנכלויות וגזירות שונות רוכזו יהודי העיר בגטו צפוף וכעבור ימים אחדים שולחו לטרנסניסטריה כל אלה שלא קיבלו אישור מיוחד להישאר בעיר. המחבר, אמו ושתי אחיותיה הוסעו יחד עם המוני יהודים בקרונות משא לקרבת העיר אטאקי מעבר זה של הדנייסטר, מול מוגילב וצלחו את הנהר על רפסודות רעועות. העיר מוגילב הייתה לרבים מן המגורשים תחנה ראשונה בטרנסניסטריה בדרכם מזרחה. למחבר ולמשפחתו הייתה זו תחנה אחרונה בטרנסניסטריה. מנת חלקם בעיר זו היו רעב, איום מתמיד של אקציות, מגיפת טיפוס הבהרות, התנכלויות יומיומיות של השלטון ומצוקה כלכלית. ארבעתם השכילו לשרוד בעזרת יהודי המקום והודות להתארגנות של המגורשים וסיוע שהגיע מיהדות רומניה. לאחר השחרור הם חזרו לידיניץ שהתרוקנה מתושביה היהודים ועלו ארצה מצ'רנוביץ.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

החינוך לאלימות גזענית


לוינגר יוסף

הסטוריוגרפיה
נאציזם
יוסף לוינגר ברשימתו סוקר את שיטות החינוך הנאצי ומטרותיו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הטבח ביהודי קרסנושילץ והקמת אתר הנצחה לזכרם


דוד שחר

דוד שחר מספר על הטבח ביהודי קרסנושילץ, עיירת הולדתו בצפון מערב פולין, סמוך לגבול עם פרוסיה המזרחית, שנערך ב-5 בספטמבר 1939,לאחר כניסת הגרמנים למקום. בו ביום גייסו חיילים גרמנים את הגברים בעיירה – יהודים ופולנים – לסייע בבנייתו מחדש של גשר על נהר אוז'ץ, שפוצץ בידי הצבא הפולני הנסוג. לאחר תיקון הגשר שילחו את הפולנים לבתיהם ואת היהודים ריכזו בבית הכנסת המקומי והוציאו אותם להורג ביריות. בטבח זה נרצחו 50 יהודים, ביניהם גם אביו של דוד שחר. המחבר החליט לחקור את מעשה הרצח הזה. בשנת 1965 הוא קרא בספרו של ויליאם שיירר, "עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי" תיאור שתאם להפליא את שאירע בקרסנושילץ. את תשומת לבו שבתה במיוחד פיסקה, בה נאמר שנערך לרוצחים משפט צבאי גרמני זמן קצר לאחר ביצוע הטבח. על שניים ממבצעי הרצח נגזר עונש מאסר, שהופחת מאוחר יותר בעקבות ערעור. התברר בדיעבד שהיה זה כנראה מקרה יחיד בו הועמדו חיילי ס.ס. והוורמאכט לדין על רצח המוני של יהודים. חשיבות היסטורית היתה גם לעובדה שהיה זה אולי מקרה הרצח ההמוני הראשון של יהודים בידי חיילים גרמנים על אדמת פולין במלחמת העולם השנייה. דוד שחר ראה כמשימת חייו לחקור עניין זה עד תומו ולהציב יד ושם ליהודי קרסנושילץ במקום. לאחר מאמצים רבים עלה בידו לקבוע לוח זיכרון בארבע שפות על קיר בית הכנסת בקרסנושילץ ל-50 יהודי העיירה ולהעמיד לוח נוסף עם שמות הקורבנות במקום קבורתם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הטלאי הצהוב ברומניה


יעקב גלר

ד"ר יעקב גלר מאוניברסיטת בר אילן, כותב על הטלאי הצהוב ברומניה. גזירה זו הוטלה על היהודים על פי יוזמות מקומיות של השליטים בעיקר לאחר פלישת הצבא הגרמני והרומני לברית המועצות, אולם בדרך כלל נשאו היהודים את אות הקלון במשך חודשים אחדים בלבד. ראשי יהדות רומניה, ד"ר פילדרמן והרב הראשי שפרן התייצבו באומץ לב מול השלטונות האזרחיים והדתיים ותבעו את ביטול הצו המחפיר ומאמציהם הוכתרו בהצלחה. מדי פעם היו נסיונות לחדש את הצו בשנים 1944-1942 בעקבות התעמולה הגרמנית ומאמרי השטנה של העיתונות הרומנית האנטישמית. באוגוסט שוחררה רומניה מידי הנאצים ומרעיהם הרומנים והגזירות בוטלו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודי היחידי


אפשטיין דוד

קהילות וערים
זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
פרטיזנים
עדותו של דוד אפשטיין על קורותיה המפורטות של העיירה ליבישיי באזור קאמין-קושירסק, בגליל פינסק, בימי השואה. העדות נכתבה באידיש עממית על ידי המחבר, שיחד עם אשתו הצטרף לפרטיזנים לאחר חיסול הגטו, ובשנת 1944 נפצע בקרב על העיר קובל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים באסיה התיכונית


קלבן אברהם

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים בימי המרד הסלובקי


גילה פטרן

חוקרת תולדות יהדות סלובקיה בשואה, ד"ר גילה פטרן, מפרסמת מאמר על היהודים בימי המרד הסלובקי. בראשית מאמרה פטרן סוקרת את הרקע למרד ואת מצבם של יהודי סלובקיה תחת השלטון הקלריקל-פשיסטי של הנשיא טיסו.מתארת את מקומם של היהודים שהצטרפו למרד, את פועלה של חביבה רייק, הצנחנית מארץ ישראל, בשורות המרד, ואת סופם המר של יהודי סלובקיה לאחר דיכוי המרד. לדעתה של פטרן, הקהילה היהודית שילמה את המחיר הכבד ביותר במרד הכושל, ובעקבות המרד נשלחו היהודים למותם באושוויץ חודש ימים בלבד לפני שהופסקה הפעלת תאי הגזים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים במהפכות הונגריה 1919-1918 [א]


יצחקי שלמה

הסטוריוגרפיה
חלק ראשון מעבודת מחקר של שלמה יצחקי על מקומם של יהודים במהפכת הונגריה בשלהי מלחמת העולם הראשונה. [ראה: גיליון מס' 12: שלמה יצחקי].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים במהפכות הונגריה 1919-1918 [ב]


יצחקי שלמה

הסטוריוגרפיה
המשך וסיום עבודתו של שלמה יצחקי על חלקם של יהודים במהפכות הונגריה בתום מלחמת העולם הראשונה [ראה: גיליון 11: שלמה יצחקי ].
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים במצרים בשנות השלושים והארבעים


מיכאל מ. לסקר

ד"ר מיכאל מ. לסקר - מרצה בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב וחוקר במכון לחקר התפוצות, ובמיוחד בנושאים הקשורים ביהודים בארצות האיסלם במאה ה-19- מגיש כאן את עבודתו על היהודים במצרים בשנות ה-30 וה-40. הנושאים העיקריים הנידונים כאן כוללים את פעילות ההזדהות של יהודי מצרים עם היהודים באירופה שתחת השלטון הנאצי; את מאבקם באנטישמיות בסביבתם ובמזרח התיכון לנוכח ההתפשטות הפאן-איסלמית; ואת הידוק הקשרים בשנות מלחמת העולם השנייה עם היישוב היהודי בארץ ישראל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים בפולין לאחר המלחמה
פרופ' ישראל גוטמן משלים הפעם את הפרק מחיבורו המקיף על "היהודים בפולין לאחר המלחמה", שחלקו הראשון התפרסם בגיליון 33. הפעם בוחן המחבר את המבנה הכלכלי והפנימי של היהודים בפולין ואת יחס המשטר כלפיהם. סיום החיבור, הנושא את הכותרת "הפרק האחרון", מתאר את סופו של היישוב היהודי בן אלף השנים על אדמת פולין שהתרחש בהשפעת התהליכים הפוליטיים שפקדו את פולין בימי ההפיכה של גומולקה בשנת 1967/8.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים בפולין לאחר המלחמה [א']
פרופ'ישראל גוטמן מגיש הפעם פרק מחיבור מקיף על היהודים בפולין לאחר מלחמת העולם השנייה. המחבר בוחן את מבנה שארית הפליטה ואת הכיוונים השונים אליהם פנו הניצולים לאחר השואה וזה תוך התייחסות לגלי היציאה והבריחה מפולין.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים בצבא אנדרס בברית-המועצות, 1942-1941


רדליך שמעון

הסטוריוגרפיה
ד"ר שמעון רדליך, חוקר מהאוניברסיטה העברית, מפרסם עבודה על דרכי גיוס היהודים לצבא הפולני בברית המועצות הכפוף לממשלה הגולה בלונדון [צבא אנדרס] ומעמדם של היהודים בצבא זה. המחבר משתדל להבהיר את חלקם הן של הפולנים והן של הסובייטים בפרשה האמורה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים בצפון-אפריקה בתקופת מלחמת העולם השנייה


מיכאל מ. לסקר

המאמר "יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה [1939-1945]", מאת מיכאל לסקר, חוקר בקורות היהודים במרוקו, תוניסיה ואלג'יריה בשנים האמורות. אף כי השפעת שלטון וישי הצרפתי בראשית המרשל פטן נחלשה במרוקו ובאלג'יריה בנובמבר 1942 נשארו חלקית בתוקפם האפליה וההוראות האנטישמיות שהופעלו בשנים 1940 ו-1941. תוניסיה הייתה בתקופה שמנובמבר 1942 ועד מאי 1943 תחת כיבוש צבאי גרמני ואיטלקי – ומצבם של היהודים בארץ זו החמיר מאוד. המאמר מנסה להשיב על השאלות: האם היו חוקיה האנטישמיים של ממשלת וישי אפקטיביים? האם הוצאו היהודים אל מחוץ לחוק? האם היו יהודי תוניסיה נתונים לסכנת השמדה? האם גילו יהודי צפון אפריקה התנגדות? המסקנות העולות מעיון זה וכן מעבודות נוספות בתחום זה מוכיחות בוודאות שיהודי צפון אפריקה – כמו אחיהם באירופה – אכן היו נתונים לסכנת האנטישמיות האלימה של אירופה. ד"ר מיכאל מ. לסקר הוא מרצה חוקר באוניברסיטת תל אביב.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים הפליאו להכות


וולף וילנסקי

אנו נותנים כאן פרק אחד מספרו בכתובים של וולף זאב וילנסקי, גיבור ברית המועצות, וילנסקי, יליד קובנה שבליטא, מעלה על הכתב את קורותיו מילדותו, שירותו הצבאי במלחמת העולם השנייה ומאבקו למען תותר עלייתו ארצה. המחבר, אל"מ וילנסקי, היה מהמפקדים הבולטים בדיוויזיה הליטאית ובפרק זה הוא מתאר את אחד הקרבות של הדיוויזיה הליטאית בו השתתף. יש בפרק גם היבט על היהודים הרבים שלחמו במסגרת הדיוויזיה הליטאית והיחס של הפיקוד הרוסי כלפיהם. הספר יראה אור השנה וולף וילנסקי, "תהפוכות הגורל", בהוצאת "מורשת" וספריית פועלים, תל אביב 1985.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היהודים ששירתו בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה


בנימין מאירצ'ק

החוקר , יושב-ראש ארגון הווטראנים של הצבאות הפולניים בישראל, עורך סקירה על "היהודים ששירתו בצבאות בעלות הברית במלחמת העולם השנייה". מאירצ'ק מפרט את מספר היהודים ששירתו בצבאות ארצותיהם; מציין את מספר הנופלים והזוכים לאותות הצטיינות ומשווה את חלקם של היהודים במאמץ המלחמתי עם זה של האוכלוסייה הכללית באותה ארץ. המספרים המרשימים על התגייסותו של העם היהודי במלחמה נגד הנאצים לא באו לביטוי הראוי על ידי הממשלות, או תוך טיעון שאין בידיהן נתונים, או מטעמים פוליטיים, כשמעדיפים להסתיר את העובדות על חלקם של היהודים במלחמה ובניצחון.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היו אז המון אגדות…


אנקה גרופינסקה

פרק מתורגם מספרה של אנקה גרופינסקה ובו ראיונות עם לוחמי המחתרת היהודית בפולין בתקופת השואה. זהו סיפורן של שמואל רון, המתאר את פגישותיו עם מרדכי אנילביץ בעת שהותו באזור זגלמביה בקיץ 1942. מרדכי הביא לזגמלביה את בשורות איוב על רצח היהודים ועל מחנות השמדה ואת הרעיון להקמת תנועת ההתנגדות במחתרת. שמואל רון שהה עם מרדכי אנילביץ לעתים קרובות ביחידות, שוחח אתו רבות ויכול היה לעמוד על תכונות אופיו, על סגולותיו כמפקד מלידה ומנהיג ועל מסירותו לרעיון ההתנגדות עם נשק ביד.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היום האחרון של מויטק


אברהם זילברשטיין

אברהם זילברשטיין, איש המחתרת והארגון היהודי הלוחם, שהיה עם מויטק גם ביום האחרון בבונקר, מוסר עדות על פרשת ההתקפה הגרמנית הגורלית ונפילתו של מפקד האי"ל בצ'נסטוכובה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היומן הקדוש של קבוצת "הגשמה"


הונוולד ש., אדלר נ., הרמן א.

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

היחסים בין הפולנים והיהודים במלחמת העולם השנייה


רינגלבלום עמנואל

הסטוריוגרפיה
המסה, שקטעים ממנה מתפרסמים כאן, נכתבה בידי ההיסטוריון ד"ר עמנואל רינגלבלום בחודשים ספטמבר – אוקטובר שנת 1943. רינגלבלום תכנן כתיבת עבודה על נושא זה עוד בשנת 1941, אך הכתיבה עצמה יצאה לפועל רק אחרי המרד וחיסול הגטו הווארשאי, עת שרינגלבלום ומשפחתו שהו במחבוא בצד הארי, ברחוב גרויצקה 84. בזמן כתיבת המסה המקיפה לא עמדו לרשותו של רינגלבלום מקורות ורשימות וגם לא ניתן לו להשוות עובדות שונות ומובאות, עליהם הוא מסתמך. מתוך כך נפלו בעבודה אי דיוקים מסוימים. אולם ערכה העיקרי של המסה הוא בניתוח התהליכים הכוללים שביחסים פולניים-יהודיים בתקופת מלחמת העולם השנייה. ד"ר עמנואל רינגלבלום, משפחתו, וכן הפולני שאצלו מצאו מקלט במחתרת, נרצחו על ידי הנאצים ב-7 במרץ 1944. כתב היד הכתוב במקורו פולנית בשלוש מחברות (217 עמודים) וכן כתובים אחרים נמסרו על ידי פולנים לוועד היהודי הלאומי, שפעל במחתרת בצד הארי של וארשה. כתב היד המקורי מצוי עתה בגנזי המכון היהודי ההיסטורי בווארשה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial