מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

הגירוש


ברברה אנגלקינג

ברברה אנגלקינג היא חוקרת פולניה מהדור הצעיר, שביחד עם חוקר פולני נוסף, יאצק לאוצ'אק, כתבה ספר על גטו וארשה בזמן מלה"ע השנייה בשם "הגטו בווארשה, מדריך בעיר שאינה קיימת עוד", בהוצאת האקדמיה הפולנית למדעים. אנחנו מביאים כאן פרק שכתבה אנגלקינג בשם "הגירוש" ובו היא מתארת תיאור יום יומי את הגירוש הגדול מגטו וארשה לטרבלינקה בקיץ 1942. המחברת מסתמכת בעבודתה על עדויות, על זכרונות שנכתבו, על העיתונות מאותה תקופה, על תיעוד ראשוני, ובתוכו חומר נדיר המצוי בארכיון העירוני של וארשה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגנה עצמית בימי פרעות 'הפ-הפ'


טורי יעקב

קהילות וערים
התנגדות
אנטישמיות
פרעות
פרופ' יעקב טורי, מאוניברסיטת תל אביב, מעלה בעבודתו שורה של גילויי התנגדות של יהודים בימי הפרעות האנטישמיות הפ-הפ בגרמניה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגנרל ז'ירו והיהודים - ינואר עד יוני 1943


כספי אנדרה

קהילות וערים
ד"ר אנדרי כספי, אסיסטנט באוניברסיטת סורבון בפריס, מתאר את המדיניות של גנראל ז'ירו והמקורבים אליו כלפי יהודי אלג'יר בתקופה שבין ינואר ויוני 1943.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הדים מעולם שנעלם - מאת שושנה אקרלינג


אליעזר אייזנברג

אליעזר אייזנבונד, סוקר את ספרה של שושנה אקרלינג, הדים מעולם שנעלם. הסופרת מעלה בזיכרונותיה את סיפור ילדותה בליטא לפני המלחמה; את הכיבוש הסובייטי; את חיי הגיטו בתקןפת השואה; ואת תלאותיה לאחר המלחמה עד עלייתה ארצה ב-1947. שושנה אקרלינג, "הדים מעולם שנעלם", קרן הוצאה לאור, תל אביב 2002. 92 עמ'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הדים מעולם שנעלם - מאת שושנה אקרלינג


אליעזר אייזנברג

אליעזר אייזנבונד, סוקר את ספרה של שושנה אקרלינג, הדים מעולם שנעלם. הסופרת מעלה בזיכרונותיה את סיפור ילדותה בליטא לפני המלחמה; את הכיבוש הסובייטי; את חיי הגיטו בתקןפת השואה; ואת תלאותיה לאחר המלחמה עד עלייתה ארצה ב-1947. שושנה אקרלינג, "הדים מעולם שנעלם", קרן הוצאה לאור, תל אביב 2002. 92 עמ'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הדיפלומט האיטלקי לוקה פייטרומרקי על פעולתו למען יהודי קרואטיה ויוון
פרופ' דניאל קארפי, מאוניברסיטת תל אביב, מביא הפעם פרטים מיומנו של דיפלומט איטלקי על פעולתו למען היהודים בקרואטיה וביוון בשנים 1943-1942, השופכים אור על יחס השלטונות האיטלקיים לביצוע מדיניות "הפתרון הסופי" של הנאצים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ההיסטוריונים של שנות ה-90: דילמות ישנות, ניסיונות חדשים


דן מכמן

המאמר, "מכתבים למוסוליני: יהודי איטליה וחוקי הגזע" הוא חלק מהתיזה לדוקטורט שהגישה יעל אורביטו למכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית. המחקר בודק את תגובותיהם השונות של יהודי איטליה לחוקי הגזע שהתקבלו בארץ זו בשנת 1938, כפי שהן באות לידי ביטוי במכתבים שכתבו לרודן מוסוליני. המאמר הופיע בגירסה אנגלית בהוצאת יד ושם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ההתנגדות היהודית בבלגיה


גוטפרוינד יעקב

קהילות וערים
התנגדות
הסטוריוגרפיה
יעקב גוטפרוינד מפעילי המחתרת רושם את "פרקי ההתנגדות היהודית בבלגיה". כן מספרת גיזה וייסבלום אפיזודה מחיי המחתרת הבלגית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

ההתנגדות היהודית בגנרל גוברנמנט


קרקובסקי שמואל

התנגדות
השמדה
הפתרון הסופי
ד"ר שמואל קרקובסקי, חוקר ביד ושם, מפרסם את הרצאתו שנשא בנובמבר 2002 בלובלין בכינוס מדעי בינלאומי על "מבצע ריינהרד". הנושא הוא "ההתנגדות היהודית בגנרל גוברנמנט". מסתיו 1941 ניגשה גרמניה הנאצית להשמדה טוטאלית מואצת של האוכלוסייה היהודית. למרות המחסור באפשרויות ובאמצעים של האוכלוסייה היהודית להתגונן מפני תכנית ההשמדה, נערכו נסיונות המוניים של התנגדות נואשת. מחקרים רבים הוקדשו להתנגדות חמושה ואילו התנגדות ללא נשק שהייתה נפוצה הרבה יותר, נותרה נושא זניח בהיסטוריוגרפיה של השואה. תופעות כגון הכנת מחבואים, בניית בונקרים, מאמצים להשיג נשק, ניסיונות של התנגדות בגטאות קטנים ובמחנות עבודה – על כל אלה נכתב מעט מאוד. הבורחים מהגטאות ומהמחנות הקימו עשרות יחידות וקבוצות פרטיזניות גדולות וקטנות. תופעה המונית של בריחה מגטאות וממחנות בגנרל גוברנמנט לא זכתה עד כה לתשומת לב ההיסטוריונים. נושא הבריחה ההמונית מן הגטאות והמחנות כצורה הנפוצה ביותר של התנגדות תובע חקירה מפורטת, תוך התייחסות לתנאים ששררו במחוזות הכיבוש השונים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הווהרמכט ותנועת ההתנגדות בגרמניה הנאצית


גוטמן ישראל

ישראל גוטמן, מלהבות הבשן, כותב על הווהרמאכט ותנועת ההתנגדות בגרמניה הנאצית ומזים את האגדה שמשתדלים ליצור אותה בגרמניה המערבית של היום, המייחסת משקל רב מדי להתנגדותם של הגנרלים הגרמנים להיטלר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הוויכוחים האידיאולוגיים בריכוז הווילנאי


ציזיק משה

קהילות וערים
הסטוריוגרפיה
הנהגה יהודית
תנועות ואירגוני נוער
משה צ'יזיק עומד על הבירורים והלבטים האידיאולוגיים של חברי השומר הצעיר בריכוזם בווילנה בשנת 1941.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הוועד הארצי של ארגוני הנוער היהודים בגרמניה


שצקר חיים

קהילות וערים
ביוגרפיות
ספרות ושירה
תנועות ואירגוני נוער
פרופ' חיים שצקר, מהחוג להיסטוריה יהודית באוניברסיטת חיפה, סוקר את הספר "נוער יהודי בימי מעבר, לודוויג טיץ 1897-1933". בנוסף להערכה בספר לגבי דמותו של טיץ, תחומי פעילותו העיקריים ורקע התקופה – חולק המחבר על שלוש הנחות המובעות במבוא: א) כי יהודי גרמניה חשו כביכול בסכנה המתקרבת; ב) החשיבות המיוחסת ל"ועד הארצי של איגודי הנוער"; ג) התפקיד המיוחס לנציגי "הוועד הארצי של איגודי הנוער" בעיצוב מדיניות השלטונות הנאציונאל-סוציאליסטיים לגבי נוער יהודי. "נוער יהודי בימי מעבר, לודוויג טיץ, חייו וזמנו (גרמניה)", הוצא לאור על ידי גוסטב אורן, המועצע של יהודים יוצאי גרמניה, תל אביב 1980.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הוועד היהודי האנטי-פשיסטי, יהודי ברה"מ ומדינת ישראל
פרופ' שמעון רדליך מאוניברסיטת בן גוריו, מפרסם תיעוד ארכיוני חדש על תגובותיהם של יהודי ברית המועצות לפרוץ מלחמת השחרור ולהקמת מדינת ישראל. הדבר בא לידי ביטוי במכתבים של יהודים מכל קצווי ברית המועצות לוועד היהודי האנטי-פשיסטי, שהיה הארגון היהודי המרכזי היחידי שהתקיים בארץ זו בשנות מלחמת העולם השניה ולאחריה. המחבר מביא כדגם מייצג 15 מכתבים כאלה שהתגלו בשנים האחרונות לאחר פתיחת ארכיון הוועד בפני חוקרים. בזירה הבינלאומית רוסיה הסובייטית תמכה במטרותיה המדיניות של הציונות באותם ימים, אולם לא ניכר שום רצון סובייטי להשלים עם ביטויי תודעה לאומית בקרב יהודי ברית המועצות. הכרזת המדינה הביאה בעקבותיה התבטאויות נלהבות של יהודים ברחבי ברית המועצות. כותבי המכתבים מוכנים לסייע בכל אשר יוכלו ליישב בארץ בהקמת המדינה – סיוע חומרי, התנדבות לצה"ל לשם הדיפת האויב, עלייה לארץ ובניינה. הם מדרבנים את הוועד היהודי האנטי-פשיסטי ליזום פעולה ממשית להגנת ישראל מפני אויביה. התעודות המצויות בארכיון הוועד מוכיחות, כי כינונה של מדינת ישראל, כמאורע היסטורי בעל משמעות לגבי יהודי העולם, בעיקר בעקבות המלחמה והשואה, גרם לתגובה רגשית בעלת עוצמה גם בקרב יהודי ברית המועצות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הוותיקן והכנסייה הקתולית בארגנטינה: סיכויי ההצלה שנדחו


גרסיאלה בן-דרור

ד"ר גרסיאלה בן דרור דנה בפולמוס סביב עמדת הוותיקן בתקופת השואה. הפולמוס הזה הלך והתרחב מן המישור של עובדות היסטוריות את המישור של אינטרפרטציות בדבר השיקולים והאילוצים שהנחו את האפיפיור במעשיו ובמחדליו. המחברת מביאה קשת רחבה של טיעונים של המסנגרים על יחסו של הוותיקן לשואה ושל המקטרגים על אדישותו של הכס הקדוש להשמדת היהודים. בחלק השני של המאמר מסתמכת המחברת על מחקר רגיולי של הכנסייה הקתולית בארגנטינה, כדי להוכיח שהכנסייה לא זו בלבד שלא הייתה מוכנה לסייע לפליטים יהודים, ואפילו לא למומרים יהודים , אלא סיכלה כל ניסיון להצלתם.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הופרה השתיקה (ראיון עם יאן קרסקי)


מריאן טורסקי

ראיון עם יאן קארסקי, הבלדר הנודע שנשלח מפולין הכבושה ללונדון ולארה"ב בסתיו 1942 והביא את בשורות איוב על השמדת היישוב היהודי בפולין. המחתרת היהודית בווארשה ביקשה ממנו להתערב אצל ראש ממשלת פולין בגולה, גנרל שיקורסקי, שיורה למפקדי א.ק. לספק נשק ללוחמי המחתרת היהודים המכינים מרד בגטו. עדות זו של קארסקי שופכת אור על יחסם של מפקדי א.ק. למחתרת היהודית לפני מרד גטו וארשה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הוראת השואה במבחן הזמן


שצקר חיים

פרופ' חים שצקר מאוניברסיטת חיפה דן על הוראת השואה במבחן הזמן. הוא מבקש לבדוק: (א) את הנחות היסוד, המגמות והמטרות בהוראת השואה במרוצת שלושים שנה; (ב) מהם השינויים והכיוונים החדשים שלגביהם ניתן היה להניח, כי ישתקפו בהוראת השואה בשנים האחרונות; (ג) האם נשתנתה הוראת השואה ואלה תחומים עדיין מצפים לתמורה המתבקשת. המחבר מציין את הדילמות, בהן חייב להתמודד המורה בפרק זה של ההיסטוריה. הוא מתנגד לניצול השואה לשם תעמולה ומניפולציה אידיאולוגית, אך אינו דוחה את למידת הלקחים מן השואה. בהמשך מפרט פרופ' שצקר את התמורות שחלו במציאות הפוליטית ובכיווני המחקר, שהוראת השואה חייבת לתת עליהם את הדעת. יש להבחין בשלוש תקופות בהוראת השואה: בתקופה הראשונה שעמדה בצילו של משפט אייכמן שלטה לרוב "הוראה אמוציונלית". כריאקציה לגישה זו עלתה גישה "אינסטרומנטלית", שביקשה להפוך את הוראת השואה מתכלית בפני עצמה למכשיר חינוכי להשגת תכליות אחרות וכאן נשקפה סכנה לגימודה של השואה ואובדן ייחודה. בשנים האחרונות אנו עדים לגישה "אקסיסטנציאליסטית-קיומית" המחייבת הזדהות ישירה שניתן להשיגה באמצעות שיטות הפונות לרגש, הסתייעות בקולנוע, תיאטרון, שמיעת עדויות ולאחרונה – ביקור במחנות ההשמדה בפולין. המחבר מביע ספק, האמנם גישה זו מקרבת או מרחיקה אותנו מהבנת השואה ומהתמודדות אמת עימה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הורטי והיהודים


ראובני שרי

שרי ראובני היא עובדת מחקר במוסד יד ושם, ומתמחה בחקר גורל יהדות הונגריה בשואה. בגיליון הזה היא מגישה מונוגרפיה מעניינת על מיקלוש הורטי, בשם "הורטי והיהודים". הורטי שימש במשך 25 שנים כעוצר הונגריה. במאמרה בודקת ראובני את יחסו של הורטי ליהודים מעת "הטרור הלבן", שחל לאחר נפילתו של המשטר הקומוניסטי של בלה קון ב-1919, ועד שנות השואה. ראובני בדעה, שהיה שוני בין האנטישמיות 'המסורתית' של הורטי, לבין האנטישמיות החיסולית של גרמניה הנאצית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

החוג של אנשי הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בברית-המועצות ויחסם לגרמניה, לנאציזם ולשואה
פרופ' שמעון רדליך, מאוניברסיטת בן גוריון, בוחן את יחסם של אנשי הוועד היהודי האנטיפאשיסטי בברית המועצות לגרמניה, לנאציזם ולשואה. ההתייחסות לגרמניה הנאצית ולשואה מצדם של יהודי ברית המועצות היתה מותנית במידה רבה על ידי על ידי המדיניות הסובייטית בנושאים אלה. כל דיון בסוגיה זו חייב להביא בחשבון, כי יהודי ברית המועצות והארגון היהודי המרכזי שפעל שם בשנות המלחמה התקיימו במסגרת של מדינה טוטאליטרית תחת שלטונו של סטאלין. היחס לגרמניה ולנאציזם בא לידי ביטוי בדברים שהושמעו באסיפות פומביות ובהצהרות ונאומים של סופרים ואינטלקטואלים סובייטים ממוצא יהודי המקורבים לוועד. בשנים שלפני כריתת הסכם ריבנטרופ-מולוטוב התקיפו אמצעי התקשורת הסובייטים את גרמניה הנאצית ואת היטלר. ואולם השנים 1941-1939 הצטיינו , כידוע, בעקבות מדיניות החוץ הסובייטית, באלם רשמי בנושא הרדיפות נגד היהודים בשטחי השלטון הגרמני. המלחמה בין גרמניה לברית המועצות סיפקה ליוצרים ואמנים יהודים סובייטים את האפשרות לבטא בגלוי את יחסם לגרמניה ולהשמדת היהודים על ידי הנאצים. ההתבטאויות של חברי הוועד היהודי האנטי פאשיסטי בנושא השואה הושמעו גם במהלך הכנתו של "הספר השחור" על מעשי הרצח והחרבת הקהילות היהודיות בשטחים שנכבשו על ידי הגרמנים. הסופר איליה ארנבורג הפך לחוד החנית של התעמולה הסובייטית הלוחמנית מן היום הראשון של הפלישה הגרמנית. בסיכומו של דבר ניתן לטעון, כי השלטון הסובייטי-הסטאליני עשה שימוש ציני בשנות המלחמה בנושא היהודי, הן לצרכי פנים ובמיוחד לצרכי חוץ. שנות המלחמה היו בשביל אנשי הוועד היהודי האנטי פאשיסטי הזדמנות חד פעמית להביע בגלוי את רחשי לבם. אולם עצם פעילותם היהודית והזדהותם עם הטרגדיה היהודית הייחודית, הפכו אותם עד מהרה לחשודים בעיניו של הרודן הסובייטי ובעיניה של העילית השלטונית. ההזדהות עם הסבל היהודי ועם השואה שימשו תוך מספר שנים עילה לרדיפות נגד חברי הוועד האנטי פאשיסטי היהודי ולהוצאתם להורג של מיטב הסופרים, האמנים ואנשי הציבור היהודים-סובייטים לאחר המלחמה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

החי"ל במלחמת העולם השנייה


לסקוב חיים

הסטוריוגרפיה
אנו מפרסמים את מאמרו של רב-אלוף חיים לסקוב על חי"ל (הבריגדה) בימי מלחמת העולם השניה. מאמר זה נכתב עבור אסופה רחבה על "לוחמים יהודים בצבאות השונים במערכה נגד הנאצים", אשר תצא לאור ביוזמת ה"אירגון הישראלי של חיילים משוחררים מחו"ל, ולוחמי כל החזיתות של מלחמת העולם השניה, נגד הנאצים ועוזריהם".
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

החייל בעל כפתורי הזהב


שטיינר-אביעזר מרים

זכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
מחנות עבודה ריכוז והשמדה
מרים שטיינר-אביעזר, שילדותה עברה עליה גם במחנות ביוגוסלאביה בימי מלחמת העולם השניה, מספרת את אשר עבר עליה ועל ילדים יהודים רבים במחנות האוסטאשים. אנו מביאים כאן חלק מכתב היד. בגירסתו הראשונה פורסם הספר בליובלינה, יוגוסלאביה, בשנת 1964.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial