מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

האמנם גורל משותף


אריה ברנע

תגובה על תגובה: אריה ברנע, מחבר הספר "גורל אחד – היהודים דוברי ספניולית ויהדות האיסלם בתקופת השואה", מגיב ברשימתו כאן, "האמנם גורל משותף", על דבריו של ד"ר דן מכמן שהתפרסמו במדור "ספרים", ב"ילקוט מורשת", גיליון 42. ברנע קובע כי בוועידת ואנזה הוחלט ש"הפתרון הסופי" מכוון נגד כל היהודים. ואם כי אומנם כמעט שלא נחרבו הקהילות הספאנליות ואלו שבארצות האיסלם הרי ודאי וודאי שצפוי היה להן אותו גורל עצמו כמו לקהילות האשכנזיות באירופה הכבושה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האמת על קיילצה


ארנולד מוסטוביץ'

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנטישמיות בהונגריה בשנים 1946-1945


ראובני שרי

מחקרה של שרי ראובני שמובא כאן, נערך במסגרת המכון ליהדות זמננו באוניברסיטה העברית. נעשה כאן ניסיון להתמודד עם אופייה של האנטישמיות החדשה בעולם שלאחר מיגור הנאצים ובטרם עלות המפלגה הקומוניסטית לשלטון בלבדי בהונגריה. המחברת מצביעה על השינוי שחל בסטראוטיפ של היהודי מתקופות עלילת הדם בעבר, והתאמתו לתקופה החדשה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנטישמיות בין הפרטיזנים בביילורוסיה


ליאוניד סמילוביצקי

ד"ר ליאוניד סמילוביצקי, היסטוריון ביד ושם, כותב על היחסים בין פרטיזנים יהודים לבין לא יהודים. היהודים היו חלק בלתי נפרד של התנועה הפרטיזנית בביילורוסיה והשתתפו ביחידות מעורבות וגם ביחידות יהודיות לאומיות. המחבר מציין מקרים רבים בהם הלוחמים היהודים העלימו את מוצאם וזהותם הלאומית תוך שינוי השמות ושמות המשפחה בגלל האנטישמיות. על יסוד מסמכים ותעודות מהארכיון הלאומי של מדינת ביילורוס מביא המחבר מקרים קיצוניים של הוצאת פרטיזנים יהודים להורג מתוך שרירות לב וללא תגובה הולמת של הפיקוד העליון, שהסתפק בחקירה שטחית ולא תבע את האשמים לדין. הסלחנות לגבי גילויי האנטישמיות הולידה תופעות עוינות נוספות כלפי הפרטיזנים היהודים. מקובל היה לסלוח למפקדים הלוחמים וכל שכן על מעשים על רקע לאומי שנחשבו כ"זוטות" או אי-הבנות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנטישמיות בצרפת בין שתי מלחמות העולם


שפיגל רנאטו

קהילות וערים
אנטישמיות
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנטישמיות הפולנית בגלגולה האחרון


גוטמן ישראל

הסטוריוגרפיה
יחסי יהודים פולנים
אנטישמיות
ישראל גוטמן כותב על המניעים ועל אופיו של הגל האנטישמי האחרון בפולין.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנטישמיות כ"תופעת טבע"


דיוויד סיימור

האנטישמיות כ"תופעת טבע" דיוויד סיימור פרופ' דיוויד סיימור, מאוניברסיטת לנקסטר באנגליה, מציג במאמרו, "האנטישמיות כ'תופעת טבע'", את הגישות השונות של שני הסוציולוגים החשובים, זיגמונט באומן וג'ורג'יו אגמבן, בקשר למקורות האנטישמיות. לדבריו, שניהם בדעה שהתופעה נטועה בתוך עצם העידן המודרני. האנטישמיות מקבלת צורה של חוק טבע. היא מופיעה כמשהו בלתי נמנע שהחברה צריכה להשלים עמו. לדעתו המטרה צריכה להיות "להאיר את המציאות החברתית שהפכה מיסטית ומיתולוגית דרך פריזמת מושג 'הטבעי' בכלל וה'אנטישמיות' בפרט."
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנטישמיות על רקע האמנציפציה


לוי זאב

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האנשים באושוויץ


ביכלר יהושע

יהושע ביכלר, חוקר בארכיון מורשת, מביא ביקורת על ספרו של האנס לאנגביין "האנשים באושוויץ" שהופיע בגרמנית, וחולק על מספר תיאורים ומסקנות המצויים בחיבור זה שעומד להיות מתורגם לשפות אחדות.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האספקטים הפוליטיים להקמת הכוח הלוחם ביישוב הארצישראלי בתקופת מלחמת העולם השנייה


גלבר יואב

ישראלים והשואה
הסטוריוגרפיה
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
הישוב הארץ ישראלי
יואב גלבר, מאוניברסיטת באר שבע, מגולל יריעה רחבה של ההיבטים הפוליטיים להקמת הכוח הלוחם ביישוב הארצישראלי בתקופת מלחמת העולם השנייה – עד להקמת החטיבה היהודית הלוחמת (הבריגדה). הרצאה בפני "חוג מורשת", שהקדיש יום עיון לנושא זה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הארגון היהודי הלוחם


צוקרמן יצחק [אנטק]

עם פטירתו של אנטק – יצחק צוקרמן ז"ל – הננו מביאים כאן את דבריו על הארגון היהודי הלוחם, כפי שנשא אותם ביום עיון של "חוג מורשת" בחורף 1973, שהם עדות אותנטית על קורות המרד בגטו וארשה וספיחיו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הארגונים הלא-ציוניים בארצות-הברית בימים שקדמו להכרזה על מדינת ישראל


קאופמן מנחם

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

האשה היהודיה בווארשה מספטמבר 1939 עד הרגע הזה


צציליה סלפאק

בין גנזי ארכיון רינגלבלום נמצאה גם תכנית, שעובדה בידי צציליה סלפאק להכנת מונוגרפיות על נשים, שתשקף את כל רבדי החברה היהודית בגטו ואת המגוון הרחב של תחומי עלותן במציאות החיים של יהודי גטו וארשה. התכנית המתורגמת להלן מאפשרת לנו הצצה לסדנת העבודה של עובדי ארכיון רינגלבלום. אנו מתרשמים מן העבודה המעמיקה והמקיפה. צציליה חיברה 15 מונוגרפיות של נשים בגטו על יסוד מעקבים וראיונות איתן. אנו נותנים בהמשך את "התכנית", ואת המבוא של צציליה לתיאור הדיוקנאות של הנשים.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הבית


גרוסמן חייקה

קטעים מכתב יד אוטוביוגרפי של חייקה גרוסמן שהחלה בחיבורו לאחר פרישתה מן הכנסת ולא השלימה אותו. בולטות בו אישיותה הדינמית וסגולותיה כבעלת דעות מקוריות, ביקורת עצמית והקפדה על יושר אינטלקטואלי. מערכת ילקוט מורשת אבלה על מותה של חייקה ותצרור את דמותה בהמשך המפעל לטיפוח זכרון השואה והנחלתו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הבריחה מהונגריה מנקודת מבטה של משטרת הביטחון הצ'כוסלובקית, 1949


ביכלר יהושע

מסמכי פראג: החוקר יהושע ביכלר, חושף ומתעד את יחסם החיובי של השלטונות הקומוניסטיים בפראג בשנים 1950-1949 למפעל הבריחה של יהודי הונגריה דרך גבולותיהם לאוסטריה, בדרכם לארץ ישראל.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגדוד השישי, גדוד העבודה בצבא הסלובקי


ניר עקיבא

עקיבא ניר, חבר קיבוץ שמרת ולוחם במרד הסלובקי, מתאר את קורותיו של הגדוד השישי – גדוד עבודה יהודי בצבא הסלובקי. בסלובקיה הפאשיסטית סולקו היהודים מן הצבא ושולבו ביחידות עבודה מיוחדות. יחידות אלה היוו דגם מייצג של יהדות סלובקיה: דתיים וחילוניים, חברי תנועות נוער ציוניות וקומוניסטים, בחורי ישיבות, סטודנטים ובוגרי אוניברסיטאות. תופעה יוצאת ופןהיתה "הפלוגה הכשרה", בה רוכזו צעירים דתיים וגם מתנדבים חברי השומר הצעיר וקומוניסטים. היו גם יהודים במסגרות צבאיות בתפקידים שונים ולא בפלוגות עבודה. מצבם של אלה היה בדרך כלל טוב יותר מאשר של עובדים יהודים. המחבר מתאר את "מרד יום הכיפורים", כאשר חברי פלוגות העבודה סירבו להיות קורבן להתעללות של מפקדים אנטישמים. בתקופת הגירושים של 1942 שימשו מחנות הגדוד השישי מקום מקלט לאנשים שברחו מאימת הטרנספורטים. כשפרץ המרד הסלובקי הצטרפו אנשי הגדוד רובם ככולם למורדים. ידועים מעשי גבורה של לוחמי הגדוד במרד. הגדוד השישי הוא תופעה מיוחדת בקורות יהודי אירופה הנאצית ובשואה. הצעירים היהודים ששירתו בו בשתי שנות קיומו, רובם ככולם ניצלו מגירוש למחנות ההשמדה בזכות שירותם בגדוד.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגורם היהודי במערכת היחסים היהודית בין גרמניה וברית-המועצות בשנים 1941-1933


גוברין יוסף

יוסף גוברין מביא ניסיון לסכם את מקומו של הגורם היהודי במערכת היחסים שבין גרמניה הנאצית לברית המועצות עד לפלישה הנאצית ביוני 1941.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגורם הסובייטי-קומוניסטי ויהודי מזרח-אירופה בתחילת מלחמת העולם השנייה


לוין דב

פרופ' דב לוין, מן האוניברסיטה העברית בירושלים, דן על הגורם הסובייט-קומוניסטי ויהודי מזרח אירופה בראשית מלחמת העולם השנייה. בין המוני היהודים במזרח אירופה רווחו גילויי אהדה כלפי ברית המועצות והרעיון הקומוניסטי. נטיות אלה גברו לנוכח עליית הנאציזם הרצחני ערב מלחמת העולם השנייה ובתחילתה. מאות אלפי יהודים מפולין המובסת ביקשו מקלט בחלק המזרחי שנשלט על ידי הסובייטים. הקריסה המהירה של השלטון והצבא האדום בראשית המלחמה עם גרמניה ביוני 1941 הכתה בהלם ובאכזבה את כלל הציבור היהודי. רבים מהיהודים הועמדו בפני דילמה: האם לברוח לעומקה של ברית המועצות בעקבות הצבא האדום הנסוג או להישאר במקום תחת הכיבוש הנאצי? מן היהודים נמנע להשתלב במערכת הצבאית וליטול חלק פעיל במלחמה, משום שהם נידחו על ידי השלטונות מתוך חשש שאינם נאמנים למשטר הסובייטי. המחבר מונה את ההשלכות של הגורם הסובייטי-קומוניסטי על חייהם וגורלם של היהודים, שנותרו תחת שלטון הכיבוש הנאצי, במישור הכלכלי, החברתי-תרבותי והערכי-אידיאולוגי.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגטו כצורת ממשל


הילברג ראול

גטאות
הנהגה יהודית
אירגונים יהודים
הרצאה שנישאה במארס 1975 בניו יורק, בכנס על נושא "השואה – דור אחריה", שאורגן ונוהל על ידי המכון ליהדות זמננו, בתמיכת המגבית היהודית המאוחדת.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

הגטו של מארצינקאנץ


א. מאראש

ההיסטוריון ד"ר א. מאראש, מציג מסמכים חדשים על קורותיו של הגטו מארצינקאנץ באזור ביאליסטוק. המסמכים, שהגישה אליהם התאפשרה רק בזמן האחרון, חושפים את הטרגדיה של היישוב היהודי בעיירה זו שנכלא בגטו ואת השתתפותו בתנועת ההתנגדות נגד שלטונות הכיבוש. האקציה של גירוש כלואי הגטו הוכנה על ידי אנשי הגסטאפו, אולם היהודים הפתיעו את הנאצים על ידי פריצת הגדרות ובריחה המונית ליערות. הגרמנים מאשימים זה את זה בכשלונם ובעיקר מטילים את האשמה על היערן ליימאן, אשר לדעתם עזר לבריחתם של היהודים על ידי סירוב להשתתף באקציה. מן הראוי לציין שבגלל מחסור בכוח אדם גייסו הגרמנים לביצוע האקציה פקידים אזרחיים מעובדי המכס, הרכבת והיעור. מן המסמכים הרוסיים מסתבר, כי רבים מן היהודים, ניצולי גטו מארצינקאנץ, נלחמו נגד הנאצים ביחידות פרטיזניות באזור.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial