מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

השואה ורישומה בתולדות עם ישראל

פרופ' ישראל גוטמן דן ברישומה של השואה ותוצאותיה בקורות עם ישראל. השואה לא שינתה רק את דמותו הדמוגרפית של העם, כי אם פגעה גם ברקמה המהותית וגרמה לשינוי בולט בתפיסתו המדינית של העם וביחסו אל אומות העולם. בתחום ההגותי, בחשבון עולמו של עם ישראל, עדיין לא ירדנו לעומקם של הדברים ונראה כי ההתמודדות עם שאלות יסוד אלה היא עוד לפנינו. המחבר עומד על השלבים בתפיסת השואה בידי ההיסטוריונים והניצולים עצמם, החל בשימת הדגש על "העדות והזעקה" המוצאת ביטוי בספרי עדות ו"יזכור" ובספרות הלוחמים ועד לספרים מקיפים על תולדות השואה. מאז שנות השבעים הולכת ונעשית עבודה מחקרית הבוחנת את תקופת השואה מתוך גישות עיוניות המשוחררות מרגשנות ומתסביך אשמה מחד גיסא, ומהכללות בלתי מבוססות מאידך גיסא. תוך התרכזות במחקרים מצומצמים ובמונוגרפיות חלקיות ומתוך ידע מצטבר מנסים להגיע לראיית הקווים המכלילים ולגישה סיכומית. שאלה אחרת נוגעת לקווי הרציפות בתולדות עמנו – משמעות השואה בקורות הגולה וסיכוייה של הגולה בעתיד לאחר ניסיון השואה. המחבר מציג את הפולמוס המתנהל בעיתונות היהודית בארה"ב בנושא מקומה של השואה בתודעה היהודית בגולה. המאמר התפרסם בידיעון האיגוד העולמי למדעי היהדות והמחבר ערך בו כמה שינויים.
הודפס: ניסן תשנ"א , 01/04/1991
חוברת: 50
גיליון: נ'
עמודים: 36-17 
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial