מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

השואה והלחימה בביילורוסיה בהיסטוריוגרפיה הסובייטית, ובספרות האמיגרציה הביילורוסית

שלום חולבסקי, חבר קיבוץ עין השופט, מרכז את מחקריו בקורותיה של יהדות ביילורוסיה בימי השואה. הוא מעיין בפרסומים השונים על גורלה של יהדות זו באותה תקופה – כפי שמשתקפים הן בספרות הסובייטית בכלל וזו הביילורוסית בפרט [גם בספרות ביידיש בבריה"מ], והן בספרות האמיגרציה הביילורוסית [המופיעה בקביעות בריכוזי המהגרים בצרפת, בגרמניה, ובעיקר בארצות הברית]. מסקנתו של המחבר היא: בעוד שבספרות ביידיש בבריה"מ ניכרת חתירה לביטוי הייחוד היהודי בשואה, הרי שהספרות הביילורוסית הסובייטית נוהגת באורח "עקיב" להמעיט לממדים זעומים את רצח היהודים, מתעלמת מראיית רצח כחלק מהשואה; ואילו ספרותה של האמיגרציה נוקטת באפולוגטיקה על הביילורוסים ומאשימה מיעוטים לאומיים אחרים [פולנים, ליטאים, אוקראינים וכו'] בהשמדת היהודים.
הודפס: כסלו תשמ"ה , 01/12/1984
חוברת: 38
גיליון: ל"ח
עמודים: 164-147 
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial