מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

רכישת ספרים בהוצאת מורשת

לפרטים ולרכישת ספרים שראו אור בהוצאת הספרים של מורשת:

 

מורשת – ההוצאה לאור

גבעת חביבה, ד.נ. מנשה 3785000

 

יונת רוטביין, מנהלת ההוצאה

טלפון: 04-6309201

נייד: 052-4475442

מייל: yonat@givathaviva.org.il

 

יהודית וולף, רכזת מערכת ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות

טלפון: 04-6309248

פקס: 04-6309305

מייל: judymoreshet@gmail.com

 

 

חיפוש כותרים
כותרתמחברנושאתקציר

הפרטיזנית זלדההפרטיזנית זלדה

זלדה טרגר-ניסנילביץ'זכרונות היסטוריים
דמותה המיוחדת של זלדה, הפרטיזנית מווילנה, חניכת "השומר הצעיר". חייה של זלדה הם סיפור בהמשכים של התגברות על הפחד וחיים של סכנה מתמדת. היא לא ביקשה את הגבורה - אלא ביקשה להציל את קרוביה ולהיטיב עם חבריה הלוחמים. 1989 166 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

הקורא תיגרהקורא תיגר

שלום יורןעדויות אישיות
סיפורו של אדם שלא נכנע. תיאור מפורט, בגוף ראשון, של קורותיו של שלום יורן בין השנים 1939- 1945, ביערות העבותים ואדמות הביצה הנרחבות. הוא ואחיו התאחדו עם יהודים נוספים ועם יחידות הפרטיזנים הרוסיות. זהו פרק הירואי, שלא סופר דיו, מן ההיסטוריה של היהודים אשר קראו תיגר על הנאצים. הוא מסופר דרך עיניו של נער, שבמאבקו היום-יומי נגד המוות מתבגר במהירות ונעשה לגבר. 1998, 260 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

הקרב על החייםהקרב על החיים

אביהו רונןכרוניקה
מאבקם של אנשי המחתרת חברי "השומר הצעיר" בהונגריה הכבושה בשנת 1944. זהו אחד הקרבות הבודדים במלחמת העולם השנייה שבו היהודים לא נוצחו. הם נלחמו בדרכם המיוחדת מיום הכיבוש הגרמני ועד לשיחרור בידי הצבא הסובייטי. 1994, 399 עמ'.

הרחק בעורף - ברית המועצות בשנים 1941-1946הרחק בעורף - ברית המועצות בשנים 1941-1946

אברהם כהןעדויות אישיות
תיאור ההווי של הפליטים היהודים באסיה התיכונה, בעיירה תעשייתית ברפובליקה הטדז'יקית, לשם הגיע המחבר יחד עם אביו לאחר פרוץ המלחמה בין ברית המועצות לגרמניה. 1991, 168 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

השואה וחקרההשואה וחקרה

דן מכמןהסטוריוגרפיה
ספר זה מנסה להתמודד עם סוגיות מתודולוגיות שונות, כגון: האופנים בהם נתפסה השואה ע"י ההיסטוריונים ("המשגה"), ההבנות השונות של המושגים ("מינוח"), המובילות למסקנות שונות ואף מנוגדות. בפני הקורא מוצג מיגוון של מבואות בעלי גישה מקורית לסוגיות היסוד של התקופה, כגון "השמדה", "התנגדות", "שיתוף פעולה", "יודנראט", "שארית הפליטה" ועוד. בשיתוף בית לוחמי הגיטאות, ויד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. 1998, 288 עמ'.
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח

השואה, היבטים היסטורייםהשואה, היבטים היסטוריים

הסטוריוגרפיה
השואה כתופעה היסטורית: מקומו של העם היהודי במרכז המוטיבציה הנאצית: צורות התנגדות היהודים בימי השואה. נסיונות יהודיים למו"מ עם הנאצים לצורך הצלה: שליחותו של יואל ברנד ועוד. 1982, 224 עמ'.

השמיעני את קולך ונסו הצלליםהשמיעני את קולך ונסו הצללים

בתיה דבירהאסופה השמיעני את קולך ונסו הצללים מוקדשת לסיפורה של האישה היהודייה בתקופת השואה. היא מחולקת לשערים העוסקים בהיבטים שונים של סיפור השואה: ברייך השלישי, בגטאות, בגיאיות המוות, במחנות הריכוז ובמסגרות המאבק האנטי נאצי. הקוראים נחשפים לחייהן של מגוון נשים יהודיות, עירוניות וכפריות, אימהות מסורות ונשות מקצוע פורצות דרך, אורתודוקסיות ופעילות פוליטיות, נשים שנטלו חלק בעולם היצירה והתרבות לפני המלחמה וילדות שרק החלו את חייהן. בקולן שלהן, על פי כתביהן וזיכרונותיהן או על פי עדויות הקרובים להן, מבקשת אסופה זו להציג מנעד רחב של מקורות מבט ושל אופני פעולה של נשים במציאות שנכפתה עליהן באזורי השליטה השונים של הנאצים ובעלי בריתם, ממערב אירופה ומזרחה ועד צפון אפריקה. השער החותם את האסופה, מתאר חרף איימי המלחמה את "חזרתן לחיים" של כמה מן הנשים ששרדו את השואה ואת תרומתן של רבות מהן לחברה ולתרבות בעולם בתר מלחמתי. מיליוני נשים יהודיות נרצחו בתקופת השואה. הסיפורים מעוררי ההשראה המובאים באסופה זו הם מצבת זיכרון לכולן.

והאיל לא נאחז בסבךוהאיל לא נאחז בסבך

יוסף בוסקזכרונות היסטוריים
קורותיו של אברהם (רומק) בוסק ובני-משפחתו על רקע השמדתה של קהילת יהודי קרקוב בימי מלחמת העולם השנייה. 1986 112 עמ'.
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח

ויטקה לוחמת לחייםויטקה לוחמת לחיים

קהילות וערים
זכרונות היסטוריים
התנגדות
פרטיזנים
תנועות ואירגוני נוער
הספר מספר את סיפור חייה של ויטקה קובנר, מילדותה ומנעוריה המאושרים בקאליש, עיר הולדתה בפולין, דרך מאבקה במלחמת העולם השנייה, בהיותה הראשונה לצאת מגטו וילנה ולפוצץ רכבת גרמנית, לפקד על הסיירת של גדוד הפרטיזנים ביערות רודניקי, להיות בין מובילי "הבריחה" - העלאת שארית הפליטה לארץ ישראל - ופעולות הנקם ועד ל-66 שנותיה בארץ ובקיבוץ עין החורש.
מחיר שוק: 81.00 ש"ח
מחיר מבצע: 52.00 ש"ח
החיסכון שלך: 36%

זהב השואהזהב השואה

ראול טייטלבאום, משה זנברהסטוריוגרפיה
נתיבות הביזה מהקורבנות לשווייץ. מחקר זה משתלב במגמה החדשה של המחקר ההיסטורי: ההשלכות הכלכליות של שואת העם היהודי באירופה. המחברים קובעים, שהתשלום לו התחייבו הבנקים המסחריים הגדולים של שוויץ במסגרת "הסדר ברוקלין", מתעלם לחלוטין מחלקו הפעיל של הבנק המרכזי של שוויץ וממשלתה בסחר עם הזהב השדוד ע"י גרמניה. 2000, 260 עמ'.
מחיר שוק: 96.00 ש"ח
מחיר מבצע: 62.00 ש"ח
החיסכון שלך: 35%

זכור: יד לקהילת קדושי סקארז'יסקו קאמיינהזכור: יד לקהילת קדושי סקארז'יסקו קאמיינה

ירחמיאל שיארקהילות וערים
יד לקהילת קדושי סקארז'יסקו קאמיינה. אסופת עדויות מפיהם של ניצולי שואה. אהרון מגד כתב על הספר: "זהו ספר זיכרונות. אין בו תעודות ומסמכים כי כאלה לא נותרו לאחר החורבן. נותרו כמה ניצולים והם זוכרים. כותבים על עשרות דמויות מבני העיירה: בעלי עגלות, סבלים, חנוונים וסוחרים, חזנים ומלמדים, בעלי חנויות, פועלים, חלוצים, תלמידי-חכמים, ילדים. הרשימות מצטרפות לרקמת-חיים שלמה. יהודי סקארז'יסקו הובלו מן הכיכר שבמרכז העיר – גברים לכאן, נשים לכאן, ילדים תחת אש – לטרבלינקה, ושם הושמדו. כשחזרו השרידים לעיירה עם תום המלחמה, ציפה להם טבח חדש, מידי שכיניהם הפולנים". 35 עדויות ותיאורים של החיים בסקארז'יסקו קאמיינה. 1997, 206 עמ'.

זכיתי בהימורזכיתי בהימור

שלמה עצמוןעדויות אישיות
סיפור אוטוביוגרפי על ילדותו ונעוריו של ילד יהודי מן העיירה סוחאצ'ב שבפולין, שהמלחמה פקדה אותו בהיותו בן 9. נדודיו של יתום בודד בעולם נכרי של רשעות, כשכל כפר וכל חצר-איכרים הם ספק מחסה ומיקלט וספק מלכודת מוות. 1992, 130 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

זר לא יביןזר לא יבין

אברהם פקמןעדויות אישיות
על פרידתו של המחבר מבית אביו החסיד והתחמקותו משלטון הנאצים בפולין אל רוסיה הסובייטית, על תלאותיו ועל אין-ספור ניסיונות נועזים לשרוד ולהישאר בחיים. 1995, 186 עמ'.
מחיר שוק: 65.00 ש"ח
מחיר מבצע: 41.00 ש"ח
החיסכון שלך: 37%

חביבה (סיפורה של חביבה רייק)חביבה (סיפורה של חביבה רייק)

תהילה וזאב עופרביוגרפיות
סיפור חייה, שליחותה ונפילתה של הצנחנית חביבה רייק. הספר מוביל את הקורא למחוזות ילדותה של חביבה רייק בסלובקיה, ומספר בשפה בהירה את קורותיה של משפחת רייק מראשית המאה העשרים ועד לשנות מלחמת העולם השנייה. תיאורים מדויקים של בתי הקפה בעיר, סגנון הלבוש המקובל, הטיולים בהרים עם אחיה הבכור אפרים, פעילותה בתנועת 'השומר הצעיר', עבודתה בבית המסחר וחייה בבית אימה עם בעיות ההישרדות היומיומיות. ספר זה מאיר את המציאות אליה נקלעו השליחים-הצנחנים בבואם לסלובקיה ומציג את פעילותם החשובה. הם לא יצאו לשווא, הם התנדבו לשליחות ובעת הצורך בחרו להישאר עם בני עמם ולא שבו לבסיסם באיטליה. חביבה וחבריה העדיפו לסייע ליהודים שנותרו בסלובקיה וכך מצאו את מותם. בשיתוף ספרית הפועלים. 2004, 356 עמ'.
מחיר מבצע: 70.00 ש"ח

חיי יום יום בגטו וילנהחיי יום יום בגטו וילנה

עינת אהרוןקהילות וערים
גטאות
הסטוריוגרפיה
כרוניקה
יודנארטים
אהרון עינת (זאלקינד) היה ילד בן 7 כשגרמנים כבשו את וילנה ושנות ילדותו עברו עליו בגטו ובמקומות מסתור יחד עם אמו, אחיו ובני משפחה נוספים. במשך שנים הדחיק את טראומת הילדות ורק בגיל מבוגר, כשהוא כבר אב וסב לנכדים ואחרי קריירה ארוכה בצה"ל, החליט לשוב אל העבר ולחקור את החיים בגטו וילנה, אחד הגטאות הגדולים והנודעים במלחמת העולם השנייה. הספר מבוסס על עבודת דוקטורט, תוך שימוש נרחב במסמכים מארכיונים מובילים בארץ ובעולם ובעדויות של ניצולים.
מחיר שוק: 111.00 ש"ח
מחיר מבצע: 70.00 ש"ח
החיסכון שלך: 37%

חייקה (2 כרכים)חייקה (2 כרכים)

שלו זיוהקהילות וערים
גטאות
התנגדות
ביוגרפיות
הסטוריוגרפיה
פרטיזנים
תנועות ואירגוני נוער
חייקה גרוסמן נולדה בביאליסטוק. בגיל צעיר הצטרפה לתנועת השומר הצעיר, והיתה חברה במחתרת נגד הכיבוש הנאצי ופעלה בשליחותה עיקר בצד הארי של העיר. לאחר חיסול גטו ביאליסטוק לחמה עם הפרטיזנים. עם תום מלחמת העולם השניה, היתה לדמות בולטת בארגון שרידי התנועה בפולין, עד לעלייתה ארצה בשנת 1948. היא הקימה משפחה בקיבוץ עברון והיתה חברה בו כל חייה. בארץ היתה מוכרת כחברת כנסת מטעם מפ"מ, לוחמת ללא לאות לתיקון עוולות חברתיות, נאבקת למען זכויות האישה, נגד קיפוח ערביי ישראל, בעד מדינה יהודית, חילונית ודמוקרטית.
מחיר שוק: 150.00 ש"ח
מחיר מבצע: 100.00 ש"ח
החיסכון שלך: 33%

חמישים קילומטר מטרבלינקהחמישים קילומטר מטרבלינקה

נוח לסמןכרוניקה
תיאור חיסולו של הישוב היהודי בעיירות הקטנות, לא הרחק מבירת פולין וסמוך למחנה ההשמדה טרבלינקה. עיקרו של הספר - המאבק להישרדות של קבוצת צעירים, המנסים להחזיק מעמד על ידי כושר המצאה, תושיה ואי-כניעה מול המהלומות האיומות של האויב. 1990, 304 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

חשבון דמים - הצלת יהודי קרואטיה על ידי האיטלקים 1943-1941חשבון דמים - הצלת יהודי קרואטיה על ידי האיטלקים 1943-1941

שלח מנחםהסטוריוגרפיה
מחקר היסטורי המתעד מעשי הצלה של יהודי יוגוסלביה על ידי הממשל האיטלקי בשנים 1941-1943. 1990, 188 עמ'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

טוסיה (סיפורה של טוסיה אלטמן)טוסיה (סיפורה של טוסיה אלטמן)

שלו זיוהביוגרפיות
טוסיה אלטמן - מההנהגה הראשית של השומר הצעיר למפקדת האירגון היהודי הלוחם. מחברה צעירה בהנהגת השומר הצעיר בראשית המלחמה הפכה לדמות מרכזית בתנועת הנוער בוורשה בימי הכיבוש הגרמני. שמה סימל את הקשר עם קיני התנועה בפולין, עם "החלוץ" בשוויץ ועם אנשי התנועה הקיבוצית בארץ. יחד עם חבריה נטלה חלק בהנהגת האירגון היהודי הלוחם, השתתפה בלחימה ובהצלה עד שמצאה את מותה. 1992, 290 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

טעמי החיים: סיפורה של תמר קורץטעמי החיים: סיפורה של תמר קורץ

מיכל מורזכרונות היסטוריים
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial