מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

קטע מתוך: אגרת מספר 7/44, מועצת הקבה"א הכ"ד, מרחביה 1944 2/7

קטע מתוך: אגרת מספר 7/44, מועצת הקבה"א הכ"ד, מרחביה 1944 2/7 (הגדל)

ארכיון מורשת, סימול D.1.310

 

אגרת מספר 7/44, מועצת הקבה"א הכ"ד, מרחביה 1944 2/7

מרחביה, 1944 2/7

הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, המחלקה להנהגה העליונה

 

אגרת מספר 7/44

מועצת הקיבוץ הארצי הכ"ד: התקיימה בחדרה בימים 14-15.6.44.

המועצה היתה מוקדשת כולה לעניין הבחירות הקרובות לוועידת ההסתדרות. מטרתה היתה משולשת ושלוש בעיות מרכזיות הוצגו לדיון וסיכום:

א.      קביעת הקווים היסודיים בדרכי הפעולה ההסברתית והארגונית

ב.      דריכת התנועה למאמץ מוגבר, הולם את רצינות השעה

ג.       החלטה והכרזה על הקמת "חזית השמאל" – הבלוק לבחירות עם פועלי ציון.

לבחירות הקודמות לוועידת ההסתדרות, שהתקיימו לפני שנתיים וחצי, הלכו במגמה ועם סיסמה מרכזית: לערער את שלטון היחיד של מפא"י בהסתדרות. ידענו את כוחו הפנימי של הקיבוץ הארצי כי עלה וגדל, צמח לנו שותף פוליטי רציני ונאמן בין ציבור הפועלים בעיר ובמושבה – הליגה הסוציאליסטית, והמוני הפועלים בארץ עברו תהליך של רדיקליזציה פוליטית. את כוח שלושת התהליכים היסודיים האלה הוצאנו אל הפועל על ידי מאמץ תנועתי מלוכד ורב בפעולת הבחירות הקודמות והשגנו קרוב לעשרים אחוזים מהמצביעים לוועידה. הפכנו לכוח אופוזיציוני מרכזי וחזק בהסתדרות. מנהיגי מפא"י ראו את עצמם נאלצים לשתף את תנועתנו במוסדות המבצעים ההסתדרותיים (מזכירויות מועצות הפועלים בערים ובמושבות, המזכירות והמזכירות המרכזת של הוועד הפועל).

מאז הבחירות האחרונות הגברנו את פעולתנו בקרב ציבור הפועלים בארץ, הקימונו תאים נאמנים לנו באגודות המקצועיות, חדרנו לפינות רבות בחיי ההסתדרות, ביצענו את מפעל העתון היומי "משמר", הרחבנו את הוצאת "ספרית הפועלים", עמדנו במערכות רבות פוליטיות ומקצועיות נגד הקו הפשרני של הרוב בהסתדרות (תוספת יוקר, חוק השביתות, ביטול החלוץ ההסתדרותי, הפקרת עליית הילדים מהגולה לידי הכמורה שלנו ועוד).

במועצה הכפולה של הקיבוץ הארצי בפסח 1942 (במשמר העמק) התנועה החליטה על הגברת פעילותה הפוליטית בציבור הפועלים וארגונם סביב לדגלנו עד כדי הכשרת התנאים להקמת מפלגה עצמאית.

תהליך הרדיקליזציה של ציבור הפועלים בשנות המלחמה האחרונות העמיק והלך לאור כשלונותיה של מפלגת הרוב בקו הרפורמטיבי שלה וזה גרם את העמקת הקרע הפנימי במפא"י ואת הפילוג בתוכה מחד, ואת עליית כוחו של השמאל בהסתדרות – מאידך.

ומתוך כך היננו הולכים לבחירות הקרובות במגמה ובסיסמה: ערעורו של שלטון-יציב של המפא"י-ימין. ואף נראה לנו הסיכוי לנצחון מוחלט על הימין אילו השמאל היה מתאחד לכוח לוחם מאוחד ומלוכד.

על רקע המציאות הזאת המועצה קבעה את דרכי פעולתה בבחירות העומדות לפנינו. היננו עומדים ערב סיום המלחמה הזו ובפני הכרעות פוליטיות-ציוניות גורליות העולם כולו עומד בפני השלום – ועם זה בפני זעזועים כלכליים וחברתיים עמוקים, אנו עדים לעליית כוחות סוציאליסטיים חדשים ומחודשים באירופה. ברית המועצות המנצחת הופכת לגורם פוליטי מכריע בחיים המדיניים בעולם ובמאבקיה הפנימיים של תנועת הפועלים.

במצב הזה – ההכרעה בהסתדרות, הנוהגת את הספינה הציונית והעומדת במרכז ההגשמה הציונית והשיחרור הסוציאלי, תקבע בגורל חיי היישוב ובציבור הפועלים בארץ לשנים רבות וארוכות ומכריעות.

ועל כן התנועה החליטה להטיל את מלוא כוחותיה למערכה זו. זו היתה הרוח שפעמה את המועצה ולא נזדקקה אפילו לביטוי רב.

מתוך שיקולים אלה הגענו להקמת חזית השמאל.

דבר הקמת הבלוק עם פועלי ציון שמאל לבחירות הקרובות נתקבל ברצון רב בכל התנועה. מלבד הערך הפוליטי החולף לקראת מלחמת הבחירות שישנו בעובדה זו, חברים רבים ציינו, כי זה עלול להיות שלב ראשון בדרך האיחוד בין שני הגופים הציוניים-סוציאליסטיים האלה. תמיד משהעלינו בעיית האיחוד הזה ציינו, כי הוא יכול לבוא רק בדרך של שלבים, מתוך נסיון של שיתוף פעולה הדדי ומבחן היכולת להליכה משותפת, לגיבוש הדרך המשותפת.

הבעיה המרכזית השניה, סביבה התנהל הוויכוח במועצה, היה: יחסנו לסיעה ב' של מפא"י. חברים מעטים גרסו, כי תפקידנו לצאת במלחמה חריפה נגד כוח זה, המהווה פלג צנטריסטי כאילו בהסתדרות כיום הזה, העלול להטעות פועלים רבים בסיסמאותיו הרדיקליות. ולבסוף – להתפשר עם הימין, ממנו התפלג. רוב החברים ציינו, כי גוף פוליטי זה נמצא בתוך תהליך התגבשותו הרעיונית-פוליטית, הדגישו את הקושיים הפנימיים-חברתיים העוצרים בדרך ההתגבשות הזו (הקשר הארגוני והקרבה הנפשית משך עשרות שנים עם מנהיגי הימין, ההסתבכות החברתית-פנימית הקשה בקיבוץ המאוחד הבאה עקב הקרע הפוליטי בתוכו). עלינו לגלות בפני ציבור הפועלים את מהותה ופרצופה של סיעה ב' כמו שהם, להזהיר בפני אפשרות של נסיגה מצידה. להתריע נגד העובדה, שסיעה ב' לא העזה להצמית את הקרע אף למען העניין המכריע של הקמת חזית השמאל. סיעה ב' לא תעמוד במרכז התקפתנו הפוליטית. ברם, נביא בפני הציבור את הסטטוס הרעיוני שהיא מכניסה לתוך שורות הפועלים על ידי כך שבמרכז הוויכוח שלה עם הימין היא מעמידה את הבעיה הארגונית ההסתדרותית (משטר של סיעות, דמוקרטיה הסתדרותית) ולא את המאבק על ערכי הציונות הסוציאליסטית המהפכנית.

בן גוריון מנסה לזכות בבחירות על ידי כך, שבמרכז הוויכוח בהסתדרות הוא מעמיד את שאלת המדינה היהודית. סיסמה, העלולה בימים אלה לצוד נפשות. ובדרך ניצול הסיסמה הזו אין הימין בורר באמצעים.

דובר במועצה, שלא נמנע מוויכוח זה, נעמוד בו, אולם יחד עם זה נסביר לציבור הפועלים בארץ, כי אין זה לאשורו של דבר עיקר המערכה הפנימית בהסתדרות. בהסברתנו בכתב ובעל פה נגולל את כל הבעיות היסודיות הציוניות-פוליטיות ומעמדיות שבחלל עולמנו, נעביר את על המאזן השלילי של ההסתדרות בהנהגת הרוב בכל שטחי חיינו בשנים האחרונות: חינוך מעמדי, עצמאות מקצועית פועלית-מעמדית, חוסר דמוקרטיה בחיי ההסתדרות, כניעה בפני הימין האזרחי בהסכמים על בטחון, קליטת ילדים מהגולה, מגביות – למען שלום הבית וקומבינציות פוליטיות שונות וכו'.

מפא"י-ימין מטילה לתוך מערכת הבחירות, בניצוח של בן גוריון, את כל כוחותיה הארגוניים והאדמיניסטרטיביים, מנצלת את המנגנון ההסתדרותי, מזכירי המועצות ולשכות העבודה, פקידי סולל-בונה וכל המוסדות, אשר פקידיהם הם ברוב מניינם ובניינם אנשי הימין. לעולים מהונגריה מבטיחים עליה-הצלה ומדינה; את החיילים המשוחררים מארגנים ברשימה מיוחדת (לבחירות לאסיפת הנבחרים), שתילתם למען "עניינם" שלהם, והיא אינה אלא רשימת מפא"י-ימין מוסווית; מסיעים פועלים לטיולים סביב הארץ על חשבון המפלגה ועוד - - מארגנים ומכנסים "בלתי מפלגתיים" להצלת ההסתדרות. משתמשים בכל כוח הלחץ על הפועלים כדי להבטיח את קולותיהם.

לעומת כל אלה הוחלט במועצה לגייס את קיבוצינו ופעילינו למערכה כנה וגלויה לפי מלוא יכולתנו.

תפקיד המועצה היה לדרוך את התנועה לקראת המערכה. והקיבוצים נענים לכל התביעות הניצבות בפניהם במסגרת של משטר הגיוס שהתנועה קיבלה על עצמה.

מלחמת הבחירות נמשכת וגוברת. דבר הקמת חזית השמאל מצא הד רב בציבור הפועלים בארץ. התקיים כינוס ארצי של חזית השמאל בתל אביב רב משתתפים, שהשאיר הד רב בארץ ורושם עז אצל כל משתתפיו. לאסיפות הפועלים, שאורגנו בימים האחרונים מטעם חזית השמאל (בכל אסיפה הרצו בדרך כלל השומר הצעיר והליגה הסוציאליסטית ונציג פועלי ציון שמאל), באו פועלים בהמונים.

יש יסוד לקוות כי בתוצאת הבחירות כוחנו יגבר בהסתדרות. מפא"י-ימין תובעת מהציבור רוב יציב, על מנת שתוכל לשלוט שלטון בלתי מופרע על ידי השמאל בהסתדרות. אין לחזות את התוצאות של הבחירות, אולם הסיכוי לרוב יציב זה אינו מובטח להם כלל וכלל.

התגברות השמאל ההסתדרותי על כל זרמיו היא לא במעט תוצאה מגידול כוחנו בשנים האחרונות ומלחמתנו בתוך ההסתדרות.

וכעת תנועתנו מתגייסת ותעשה את הכל, כדי לעלות על שלב יותר גבוה במעמדה הציבורי ומלחמתה לחידוש פני ההסתדרות.

 

רשימת גיבורי גיטו ורשה הי"ד

בנציגות יהדות פולין נתקבלה הרשימה הראשונה של הגיבורים היהודיים שבנשק ביד התקוממו נגד הגרמנים ונפלו חלל בקרב בימי המרד של גיטו ורשה באפריל 1943. הרשימה הגיעה ללונדון מהמחתרת.

הרשימה כוללת מאתיים ושישה-עשר שמות הגיבורים, וביניהם שלושים ושישה חברי השומר הצעיר בוורשה.

 

ואלה שמות חברי השומר הצעיר:

אנילביץ' מרדכי, אלטמן טוסיה, אלכסנדרוביץ יעקב, ארבו חיים, ברסלוו שמואל, בטשינסקי שלמה, חדש יצחק, עלק, היינסדורף מרים, פרנקל טובה, פרבר יוזף, גרוימן חנה, גרטנר אבא, היימן רות, הלר שמעון, איזביצקה מירה, קפלן יוסף, קרלינר אריה, קרנבורן אלמה, לנדוי מרגלית, מרגוילנדר יצחק, נובודבורסקי דוד, אושרובסקי מיכאל,פרשקר, רוטמן צבי, רוטבלט לוטק, רוזנברג ירדנה, שושבסקה שולמית, סרנקה, סוקיניק יצחק (קוזה), שיינגוט טוביה (טדק), סתירשטיין רבקה (יוליה), וורסמן זאב, ווינוגרדן שלמה, וילנר אריה (יורק), וונגרוביץ' יהודה.

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial