מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ביבליוגרפיה מוצעת להשתלמות מורים בנושא "תפיסת עולם, בחירה ומעשה"

מורשת, אוקטובר - דצמבר 2012

 

 

נאציזם

אוסצקי-שטרן, דניאלה, שקיעת האלים: יוזף גבלס, התעמולה הנאצית והשמדת היהודים בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה, הוצאת מורשת, חיפה, 2012

 

גולדהגן, אריך, "מקורותיו של הפתרון הסופי", גשר כ"ה, 1979, עמ' 31 – 55

 

ולקוב, שולמית, "האנטישמיות כהסבר – בעד ונגד", בשביל הזיכרון 6, 2010, עמ' 12 - 21

 

טל, אוריאל, "שטחים ומרחב באידיאולוגיה הנאצית", זמנים 1, 1979, עמ' 68 – 75

 

יחיל, לני, "היטלר, היהודים והשואה: עצמת האידיאולוגיה ומגבלות הפסיכו-היסטוריה", גשר ל', 1984, עמ' 71 – 87

 

מוסה, ג'ורג', שנאת ישראל ואנטישמית – לקראת הפיתרון הסופי, רמת אביב, 1985 - 1989

 

נוימן, בעז, ראיית העולם הנאצית: מרחב, גוף, שפה, חיפה, 2002

 

נוימן, בעז, נאציזם, תל אביב, 2007

 

פרידלנדר, שאול, "מאנטישמיות להשמדה: מחקר היסטוריוגרפי על המדיניות הנאצית כלפי היהודים ותרגיל באינטרפרטציה", יד ושם: קובץ מחקרים ט"ז, 1985, עמ' 1 – 39

 

 

הנהגה יהודית

בורנשטיין, הייני, האי שוויץ: פעולות עזרה והצלה בשנים 1939 – 1946, הוצאת מורשת, להבות הבשן, 1996

 

גניזי, חיים, "הדילמות של הציונות הדתית בשואה ולאחריה", גשר 151, 2006, עמ' 97 – 103

 

דינר, דן, "מעבר לכל דמיון: היודנרט כסוג של מצב", בשביל הזיכרון 20, 1997, עמ' 24 – 32

 

לאו, ישראל מאיר, "האמונה והעמידה היהודית בתקופת השואה", ילקוט מורשת 76, 2003, עמ' 63 – 73

 

מכמן, דן, "התנגדות יהודית בשואה ומשמעותה: הערות עיוניות", דפים לחקר תקופת השואה י"ב, 1995, עמ' 7 – 41

 

פטרן, גילה, האם מאבק על הישרדות: הנהגת יהודי סלובקיה בשואה 1938 – 1944, הוצאת מורשת, תל אביב, 1992

 

פרבשטין, אסתר, "קברניטים בספינה טובעת: רבנים בפולין בימי השואה לאור כתביהם", נתיב 17, 2004, עמ' 31 – 36

 

קרקובסקי, שמואל, "ההתנגדות היהודית בגנרל-גוברנמנט", ילקוט מורשת 79, 2005, עמ' 131 – 144

 

רונן, אביהו, "רעיון הלחימה בתפיסת תנועות הנוער בתקופת השואה: היבטים פסיכולוגיים והיסטוריים", משואה 34, 2006, עמ' 121 – 140

 

רונן, אביהו, נידונה לחיים: יומניה וחייה של חייקה קלינגר, חיפה, 2011

 

שביד, אליעזר, "המקורות הרוחניים של מרד הגטאות", ילקוט מורשת 77, 2004, עמ' 145 – 158

 

 

מחנכים בשואה

ירון, מיכאל, "הוראת השואה במסגרת שיעורי ההיסטוריה", בשביל הזיכרון 44, 2002, עמ' 4 – 9

 

סילברמן, מרק, הילד הזה הוא אדם: הגותו החינוכית של יאנוש קורצ'ק, תל אביב, 2012

 

קרן, נילי, "מרד הגטאות – מקומו בתפיסה החינוכית הישראלית – רטרוספקטיבה", דפים לחקר תקופת השואה י"ב, 1995, עמ' 279 – 287

 

 

תגובת העולם

וימן, דוד, הפקרת היהודים: אמריקה והשואה 1941 – 1945, ירושלים, 1993

 

זילברקלנג, דוד, "בעלות הברית והשואה – בחינה מחדש", יד ושם: קובץ מחקרים כ"ד, 1995, עמ' 107 – 130

 

שגב, זהר, "אקטיביזם או ריסון: הקונגרס היהודי העולמי בארצות הברית בתקופת השואה", דפים לחקר תקופת השואה 20, 2006, עמ' 147 – 166

 

שגב, זהר, מפוליטיקאים אתניים למנהיגים לאומיים: ההנהגה הציונית-אמריקנית, השואה והקמת מדינת ישראל, שדה בוקר, 2007

 

 

פרטי וקולקטיבי

גורמן, שמחה, עלים מן האש, הוצאת מורשת, ירושלים, 2004

 

ואלבסקי, רישארד, יורק (סיפורו של דוד יורק פלונסקי), הוצאת מורשת, תל אביב, 2002

 

ויטיס, עליזה, נעורים באש, לוחמי הגטאות, 2002

 

ז'מיאן, יוסף, מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים, הוצאת מורשת, תל אביב, 1988

 

רז-זונשיין, מריה, ציפורים בשחור לבן, הוצאת מורשת, חיפה, 2012

 

שלו, זיוה, טוסיה טלטמן: מההנהגה הראשית של השומר הצעיר למפקדת הארגון היהודי הלוחם, הוצאת מורשת, תל אביב, 1992

 

 

אחרי השואה

ברזל, נעימה, עד כלות ומנגד: המפגש בין מנהיגי מרד הגטאות לבין החברה הישראלית, ירושלים, 1998

 

ברזל, נעימה, "תפיסת הגבורה בשואה: בין זיכרון לאומי קולקטיבי לזיכרון לאומי מופרט", דפים לחקר תקופת השואה 16, 2000, עמ' 86 – 124

 

ברזל, נעימה, "בין מרד הגטאות לניצחון הגורל היהודי", זמנים 81, 2003, עמ' 76 – 85

 

גולני, מוטי, "לחנך על זה או להסתייג מזה? על הקשר שבין הקמת המדינה לבין השואה", בשביל הזיכרון 27, 1998, עמ' 19 - 25

 

צוקרמן, משה, חרושת הישראליות: מיתוסים ואידיאולוגיה בחברה מסוכסכת, תל אביב, 2001

 

שאול, מיכל, "ליצור חיים יהודיים טהורים בארץ האבות: על העולים החרדים מקרב שארית הפליטה", בשביל הזיכרון 4, 2009, עמ' 20 - 29

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial