מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

אוסף ההנהגה העליונה 1939 - 1945

C.79 - אוסף ההנהגה העליונה:

 

C.79 -

אוסף ההנהגה העליונה, "דרכה של תנועה". חוברת בהוצאת ההנהגה העליונה של השומר הצעיר, 1945, 15 ע', תרגום לאנגלית ,18 ע'.

 

C.79.01 -

1. על נישול בעלי האחוזות היהודים, גרמנית, 1942

2. ממורנדום של תנועת "איחוד" אל מלך נוישטט, בודפשט, גרמנית, 10.11.1943

3. על שיתוף פעולה עם "מזרחי" בהונגריה - יושקו באומר, גרמנית, 9.4.1944

4. מכתב של יוסף (באומר) אל מנדל.

5-10. דיווח מישיבות ועדת החלוץ העולמי בציריך, גרמנית, 7.6.1944- 20.4.1944

11. דיווח על האירועים בהונגריה, גרמנית, אפריל-מאי 1944

12. פניה להגשת עזרה כספית ליהודים - ישראל קסטנר, יואל ברנד, בודפשט, גרמנית, 13.6.1944

13. יואל ברנד על המאמצים להצלת יהודים, גרמנית, 15.6.1944

14. על המצב בהונגריה ועל הטרנספורט, גרמנית, 7.1944

15. פרץ אל נתן, בודפשט, גרמנית, 20.7.1944

16. נתן מגנף (ג'נווה) אל עובדי קושטא, גרמנית, 11.8.1944

17. המצב של הילדים היהודים בהונגריה, גרמנית, 8.1944

18. על הגירוש האחרון של יהודים מבודפשט, גרמנית, 22.11.1944

19. מכתבים של יושקו באומר, יושקו אינדיג, צבי פלדי, גרמנית, 8.6,7.7,18.7.1943

20. מיושקו באומר אל מנחם בדר גרמנית, 26.12.1943

21. רפי (בנשלום ?) אל מנחם בדר על רשימת עולים סלובקיה, גרמנית, 17.1.1944

22. רשימות מ"אירופה החדשה" - יוחנן גרדוש, גרמנית.

23. אהרון ר' מבודפשט על חלוקת סרטיפיקטים, 31.1.1944

 

מכתבים:

24. מ-מ. אל..., בודפשט, גרמנית, 15.1.1942

25. לגרדה מלזר ושמואל, גרמנית, 7.11.1942

26. זיגמונד קוגלר לשרקה, טימיסוארה, גרמנית, 16.1.1943

27. פ. ל-מ, בודפשט, 5.2.1943

28. ר. ו-אי, בודפשט, גרמנית, 5.2.1943

29. משה שוו. שמואל לחברים יקרים, 20.2.1943

30. מברוך, מיכאל, רפה, שמואל, אני, יואל, בודפשט, גרמנית, 24.2.1943

31. אלי לחברים יקרים, 14 ע', גרמנית, בודפשט, 21.5.1943

32. זיגפריד שמואל לחברים יקרים, גרמנית, בודפשט, 21.5.1943

33. שמואל לידיד יקר, גרמנית, בודפשט, 4.6.1943

34. דב וייס, יצחק רוט לחברים יקרים, בודפשט, גרמנית, 22.6.1943

35. מכתבים מיואל, משה, אלי, בודפשט, גרמנית, 12.6,12.7.1943

36. ר.ב. לחבר יקר, בודפשט, 12.7.1943

37. בשם הוועדה: דב וייס, יושקו האומר, אלי שיוו, מאיר כהנא, יהודה וו. ישראל קסטנר - לחברים יקרים, בודפשט, 18.7.1943

38. חברים יקרים - סקירה (חסר הסוף), בודפשט, גרמנית, 18.7.1943

39. יואל אל חברים יקרים, בודפשט, גרמנית, 8.7.1943

40. שמואל שפא, משה שוו. לחברים יקרים, 19.7.1943

41. לצביה מגיזי פליישמן, גרמנית, 21.7.1943

42. יואל, ישראל, לחברים יקרים, בודפשט, גרמנית, 18.8.1943

43. מאליעזר אונגר (נוער "מזרחי") לחברים יקרים, בודפשט, 20.8.1943

44. אינז' קומולי אל חיים ברלס, 8 ע', גרמנית, 25.8.1943

45. שמעון יזרעאלי לחבר יקר, 1.9.1943

46. יוסף קוריאנסקי אל חבר יקר, הונגרית, 9.6.1943

47. אלי שיו, הונגרית, בודפשט, 6.9.1943

48. ישראל, יואל לחברים יקרים, 6 ע', גרמנית, 9.9.1943

49. מאליעזר אונגר לחברים יקרים, בודפשט, 20.9.1943

50. יוסף קור ליקירי, בודפשט, 13.10.1943

51. יוסף קור ליקירי, 6 ע', בודפשט, 15.10.1943

52. יוסף קןריאנסקי אל יקירי, בודפשט, 9.11.1943

53. פרץ, יואל, יוסף ב. לידידי היקרים, בודפשט, 10.11.1943

54. יוסף אל וניה (כ.י.), בודפשט, 11.11.1943

55. ישראל קסטנר ומשה שווייגר למלך נוישטט; ממיכאל לחיים ברלס ברטיסלווה, ללא חתימה, 11.11.1943

56. מיואל, קנול, פרץ ליקירי, בודפשט, גרמנית, 30.11.1943

57. משמואל, יואל, ישראל למנחם בדר, בודפשט, גרמנית, 28.12.1943

58. ידיעה מברטיסלבה על היעלמותה של גיזי פליישמן - ממשה דקס, 16.12.1943

59. מראפ ופרץ לחברים יקרים, 4 ע', 19.5.1944

60. מ. ליקירי, בודפשט, גרמנית, 10.6.1944

61. מכתבים בחתימת יוזק ודו"ח על הגליה, רעב של אישה במחנה השמדה, 6.1944

62. מישראל קסטנר לנתן, בודפשט, גרמנית, 14,24.6.1944

63. מצבי לצבי, בודפשט.

64. על פעולתנו להקמת "החלוץ" בהונגריה - דו"ח מבודפשט, 4 ע', חסר המשך.

65. מאברהם ליסויער למנחם.

66. חלק ממכתב של משה קוריאנסקי.

67. מכתב מיוסף לאברי, גרמנית.

 

 

C.79.02 -

עדויות ודו"חות מסלובקיה:

1. מכתב מאופולה ע"י לובלין מאדית, גרמנית, 22.7.1942

2. רשימת חברים בסלובקיה.

3. עדויות על סלובקיה: חנה - החלוץ-דרור, ה. בלום - בלקן.

4. דיווח על המצב במחנות, גרמנית, 1942-1943

5. דו"ח על מצב היהודים בסלובקיה, יוחנן גרדוש, 2.4.1943

6. דו"ח על סלובקיה, 7 ע', גרמנית, 20-26.4.1943

7. עזרה למגורשים - רוזנטל, גרמנית.

8. דיווח על אירועים - הקדמה, 9 ע'.

9. דיווח של ווילי, ברטיסלווה, גרמנית, 1.9.1943

10. יעקב רוזנברג אל מנדל, ברטיסלבה, עברית באותיות לטיניות, 13.8.1943

11. משה דקס ויעקב רוזנברג לחברים יקרים, 17-18.10.1943

12. רפי פרידל בנשלום לנתן, ברטיסלווה, גרמנית, 5.9.1941

13. מאלי, יוסף, דב, גיזי פלישמן, 9,25.10,7.11.1942, 21.8

14. ל. מ. אל.... פראג, גרמנית, 3.12.1942

15. מכתב מצ'כוסלובקיה, גרמנית, ראשית שנת 1943

16. מאלי ויוסף, ברטיסלווה, גרמנית, 7,16.1.1943

17. ממור ויוסף ומכל תנועות הנוער אל ברטיסלווה, גרמנית, 24.2.1943, 19.1.1943

18. מיוסף לידידי, ברטיסלווה, גרמנית, 21.2.1943

19. מצבי פלדי למנדל, 31.3.1943

20. מצבי פלדי אל - , ברטיסלווה, גרמנית, 31.3.1943

21. מצבי פלדי למנדל; ממשה דקס לוניה, 31.3,11.4.1943

22. ממשה דקס לחברים יקרים, ברטיסלווה, 6,9.4.1943

23. מגיזי פליישמן מור לחברים יקרים, 7 ע', גרמנית, ברטיסלווה.

24. מ- אל וניה, ברטיסלווה, 9.4.1943

25. ממכתב של מיכאל (רוזנטל) מאוסקר נוימן, ברטיסלווה, 10.12.1943

26. מגיזי פליישמן למנחם בדר, גרמנית, 11.4.1943

27. ל- E יקר מ- N, ברטיסלווה, גרמנית, 17.4.1943

28. מצבי לידיד יקר, ברטיסלווה, גרמנית, 26.4.1943

29. מגיזי ואוסקר לחברים יקרים, 7.5.1943

30. מכתב מהנזי וייס, ברטיסלווה, גרמנית, 9.5.1943

31. היינס לזר וסנדלר, פראג, גרמנית, 19-20.5.1943

32. מצבי פלדי לידיד, גרמנית, 23.5.1943

33. מגוסטב לידיד, ברטיסלווה, גרמנית, 23.5.1943

34. מד"ר ארנפלד, אשר פרנס, בנציון גוטליב, אליעזר אונגר, לחברי המרכז העולמי של "מזרחי", ברטיסלווה, 26.5.1943

35. לנתן היקר, ללא חתימה, ברטיסלווה, גרמנית, 18.6.1943

36. ליקירי (ליפסקר) מיוסף קוריאנסקי, ברטיסלווה, 24.6,11.7.1943

37. לידי מלייזר - אישור חבילה, גרמנית, 19.6.1943

37. מגיזי, פלישר, דקס, ברטיסלווה, גרמנית, 12.7.1943, 25.6.1943

38. קורט מייסנר לנתן, פראג, גרמנית, 28.6.1944

39. מהנסי וצבי לחברים, ברטיסלווה, גרמנית, 11.7,23.5.1943

40. מגיזי ואוסקר לחברים, ברטיסלווה, 12.7,28.6.1943

41. הרב מיכאל וייסמנדל, פרידר ארמין, 5 ע', ברטיסלווה, 13.7.1943

42. לדוד סאלי מגיזי, גרמנית, 17.7.1943

43. לאולי מ..., ברטיסלווה, גרמנית, 17.7.1943

44. הרב מיכאל בער, וארמין פר' לאחים יקרים, 20.7.1943

45. מיעקב רוזנברג, גוטליב, ד"א ארנפלד, דב פורגס, משה דקס לחברים, 3,5.9.1943

46. דיווח על טרזינשטט מאפרים נוימן, ברטיסלווה, גרמנית, 5.9.1943

47. גיזי אל חברים, ברטיסלווה, גרמנית, 7.9.1943

48. פופי (מכבי הצעיר) לחברים, ברטיסלווה, גרמנית, 9.9.1943

49. יעקב להייני, ברטיסלווה, עברית באותיות לטיניות, 27.9.1943

50. הצעות לעזרה, גיזי, ברטיסלווה, גרמנית, 17.10.1943

51. פופי לחברים יקרים, ברטיסלווה, גרמנית, 20.10.1943

52. משה דקס לחברים יקרים, ברטיסלווה, 21.10.1943

53 משה דקס לחברים, ברטיסלווה, 1.11.1943

54. יעקב רוזנברג אל חבר יקר, ברטיסלווה, 8.11.1943

55. גוסטב להייני, ברטיסלווה, גרמנית, 10.12.1943

56 הייני לווניה, בזל, 16.12.1943

57. גוסטב להייני, ברטיסלווה, גרמנית, 19.1.1944

58. אגון, צבי, לחברים יקרים, ברטיסלווה, 20.1.1944

59. בובי לידיד יקר, ברטיסלווה, גרמנית, 25.5.1944

60. דיווח ברטיסלווה ללא חתימה, גרמנית, 18.6.1944

61. בניטו מ"העוגן" לצבי, רפי, עברית באותיות לטיניות, 23.8.1944

62. על הגשת בקשה מהוה"פ של הקה"א לשתף חברים בקבוצת אונרר"א לצ'כיה, 3.9.1944

63. מבניטו רוזנברג לווניה ומנחם, 20.9.1944

64. מבניטו אל אדם - רשימת מכתבים, 24.9.1944

65. צבי (פלדי) למנדל, גרמנית, 20.5.1943

66. אל כל חברי הקיבוץ "באשר הם שם" מזגרב, 21.5.1943

67. אל מנדל היקר מיוגוסלביה, 21.5.1943

68. פרטי-כל (פרוטוקול) ישיבה של הנהגות השוה"צ ומכבי הצעיר בסלובקיה, 7.6.1943

69. צבי פלדי ברטיסלווה למנדל, 10.6.1943

70. מסלובקיה אל מנחם, 18.6.1943

71. צבי פלדי אל מנחם, 4 ע', 7.8.1943

72. יעקב רוזנברג אל מנחם, 13.8.1943

73. יושקו (באומר) אל מנחם, 20.8.1943

74. סילג'י מבודפשט לחבר יקר, 9.1943

75. מ-? אל ליפסקר, 26.11.1943

76. מיקלוש אפפל (אפל) - קורות חיים.

 

 

C.79.03 -

1. מברקים ממאיר, מרדכי, יוסף, אפריל 1941

2. ח' צ'נסטוכובסקי על פגישה עם קיבוץ בצ'נסטוכובה, גרמנית, 1942

3. פרוטוקול מדיווח של מרים אוקס, גרמנית, 20.9.1942

4. עדות מחוזרים מארצות הכיבוש שנתקבלו ע"י גור אריה בעתלית, 22.11.1942

5. דיווח על חיסול הגטאות בבוכנה ע"י שתי נשים, גרמנית, 8.1943.

6. דיווח של סוזנה פרידמן בבודפשט, גרמנית, 23.8.1943

7. דיווח של צביה ברטיסלווה על בנדין, סוסנוביץ, שרודל, 1.9.1943

8. מפי איש שחזר מאשכנז ומהגנרלגוברנמנט, 6.9.1943

9. פרוטוקול של השנה האחרונה בבוכניה, גרמנית, 14.9.1943

10. ברטיסלבה - בעיקר על פולין: משה ד., יוסף ק., 5.5.1943

11. חלק מדיווח על פולין, 1940

12. נוישטט באיסטנבול אל רט בברן, גרמנית, 9.5.1942

 

מכתבים:

13. לנתן מיואכים וויסמן וקלמנוביץ מזדונסקה וולה, קליש, גרמנית, 10.11.1943

14. לנתן מחדוה רוסק הרוביישוב, גרמנית, 25.10,19.11.1943

15. מחדוה, אסתר ויעקב, פולנית, 9.1941

16. לנתן שוולב מאידה נאופלד (עדה נויפלד), גרמנית, 9.12.1941, 23.1.42

17. חדוה, יעקב זלצמן הרוביישוב לובלין, גרמנית, 14.1,13.2.1942

18. לנתן מיוסף, יואכים, קלמנוביץ, יטקה, גרמנית, 4.1942

19. לנתן מחדוה, טוסיה, יוסף קפלן, מרים מהרוביישוב, ורשה, צ'נסטוכובה 1941, 1942

20. קטעי מכתבים מרגינה, ג'סי, פולנית, גרמנית, 20.8,24.9,10.1942

21. תודה על חבילה ממ' ז'יטומירסקי, לובלין, פולנית, 19.3.1943

22. מצבי, דידיה, דוד ואוגניוש מבנדין, פולנית, גרמנית, 1-13.6.1943

23. קטעי מכתבים ממקומות שונים מחדוה, משה קל.

24. לנתן מדוד ק. (החלוץ), י. צייר (מזרחי), שלמה, חנקה, גרמנית, 1,2.7.1943

25. פרומקה לחיים מבנדין, גרמנית, 29.6,1.7.1943

26. לנתן מחיה והרשק מבנדין, גרמנית, 23,27.4.1943

27. תודה על עזרה מיצחק שטרן, אברהם בנקר, יידיש, 2.9.1943

28. אברהם בנקר לליבע חברים, יידיש, 28.10.1943

29. מתוך מכתב של הוועד הלאומי היהודי בוורשה לד"ר שוורצברד בלונדון, 15.11.1943

30. לנתן משנקר, מבנדין, גרמנית, 23.4.1943

31. ממנדל הנס ברטיסלווה, גרמנית, 23.4.1943

32. מכתב מוייכרט ברטיסלווה, גרמנית.

33. טייערסטער אבקע מרחביה, יידיש, 15.8.1944

34. מכתב מאם לבנה, פולנית.

35. מכתב לאברמק על קרקוב, טרנוב, ולוצלבק, עברית.

36. מכתבים ממילר ד.ל. לאדם, פולנית.

 

 

C.79.04 -

1. העתק ממכתבו של פישר מלפני הכיבוש, עברית, 13.10.1942

2. ידיעות מצרפת (לאחר הכיבוש), אנגלית.

3. דיווח על מצב היהודים בצרפת, גרמנית.

4. העתקים  ממכתבי סטפניה פצק, פוזנר, גרמנית, 10.3.1943

5. דיווח על מצב היהודים בצרפת, גרמנית, 31.8.1943

6. דיווח על מצב היהודים בצרפת, גרמנית, 6.9.1943

7. מתוך המכתב האחרון (פוזנר), גרמנית, 24.9,10.10.1943

8. ארגון העבודה בצרפת, גרמנית, ינואר, פברואר 1944

9. פגישה עם קורט בנימין, 16.2.1944

10. דיווחים, גרמנית, 17,26,29,30.3.1944

11. דיווחים על צרפת לחודש אפריל 1944, גרמנית, מאי 1944

12. קטעי מכתבים, גרמנית, יולי, אוגוסט 1944

13. מכתבים מחיים, גרמנית, 1,20.8.1944

14א. הנרי פוהורילס מצרפת לאלי, 12.7.1942

15א. הנרי פוהורילס מצרפת, לחבר, 31.7.1942

16א. הנרי פוהורילס מצרפת, לחבר, 31.7.1942

17א. אלי פינקלר להנרי, 9.11.1942

18א. הנרי לאלי פינקלר, 26.11.1942

19א. שרקה מנדלבלט לאלי, 5.12.1942

20א. אלי פינקלר למלך (נוישטט), 17.12.1942

21א. אלי מסנס. גלן להנרי, 18.12.1942

 

רומניה - עדויות ודוחות:

14. אינפורמציה על המשטר כלפי היהודים, גרמנית.

15. הבעיה היהודית ברומניה ופתרונה, גרמנית, 9.1942

16. מפי הבאים מרומניה - נרשם ע"י וניה ומנחם, 19.3.1943

17. על התנועה ברומניה - דו"ח מדברי המעפילים באניות מריצה ומילקה, 25.6.1944

18. מדברי החברים שבאו מרומניה ב"מילקה", 18.6.1944

 

רומניה - מכתבים:

19. לחבר יקר משכטר, גרמנית, 3.1.1942

20. לידיד יקר משכטר, גרמנית, 5.1.1942

21. לידיד יקר משכטר, צרפתית, 17.2.1942

22. מברק ממנדוש לליפסקר, 18.7.1942

23. מאגוזי לחברים, 1.1.1943

24. מינקו ל..., גרמנית, 3.1.1943

25. מליאון ל..., גרמנית, 4.1.1943

26. מינקו, פנחס אל..., גרמנית, 1,14.2.1943

27. מיוסף פיקמן מ"שמיר" אל מזכירות הוה"פ של הקה"א, 15.1.1943

28. מישראל לייבנדמן (הפועל המזרחי) אל בוקרסט, גרמנית, 25.1.1943

29. ליאון ליקירי, צרנאוטי, גרמנית, 31.1.1943

30. מינקו אל..., בוקרסט, 10.2.1943

31. מינקו ליקירי, בוקרסט, גרמנית, 5.4.1943

32. ממנדוש קרול ליקירי, בוקרסט, גרמנית, 5.4.1943

33. משמעון ליקירי, לסטבזה, גרמנית, 6.4.1943

34. מלוטי, ליאון, קלרה ליקירי, פלטינצי, יאסי, גרמנית, 4.1943

35. מאיציו לליפסקר, גרמנית, 28.4.1943

36. מאיציו, ינקו, בוקרסט, גרמנית, 25,29.4,7.5.1943

37. מישראל, ד.י.ש. (החלוץ), 7 ע', 14.6.1943

38. מינקו ליקירי, גרמנית, 14.6.1943

39. סקירה על המצב - מוטי, פנחס, ינקו, 7 ע', גרמנית, 15.7.1943

40. משיבר, איציו, גרמנית, 17,25.7.1943

41. קטעי מכתבים ממנדוש ק. ומשה, בוקרסט, 19.7.1943

42. מפנחס, סקרלט, מוטו לבית אורן, 20.7.1943

43. קטעי מכתבים מאיציו למישה, גרמנית, 25.7.1943

44. מר. לחברים, בוקרסט, 6.8.1943

45. מ..., אל זילברשטיין, בוקרסט, גרמנית, 17.8.1943

46. מאגוזי לחברים יקרים, בוקרסט, גרמנית, 17.8.1943

47. מישראל לינבנדמן, 23.8.1943

48. מצבי לחבר יקר, גרמנית, 8.1943

49. מקהת, שמעון, שרגאי לחבר יקר, 20.8.1943

50. מזיגמונד קוגלר למשלחת, טימיסוארה, גרמנית, 8.1943

51. מאיציו לחבר יקר, בוקרסט, גרמנית, 18.8.1943

52. מגרוניך לחבר יקר, צ'רנוביץ, גרמנית, 8.1943

53. ממנדוש לחבר יקר, בוקרסט, גרמנית, 27.10.1943

54. מיעקב רוזנצווייג, משה בנבנישתי לחברים, בוקרסט, גרמנית, 2.10.1943

55. מינקו, דוד, שוניה לחברים יקרים, בוקרסט, 5,7.10.1943

56. מאנזר, רוזנצווייג, משה יעקב, בוקרסט, גרמנית, 7.10.1943

57. מישראל ליבנר אל חבר יקר, בוקרסט, 1.9.1943

58. קטעי מכתבים ואישור קבלת חבילות ממנפרד, משה, יעקב, גרמנית, 11.1943

59. ממנדוש לחבר יקר, בוקרסט, גרמנית, 14.11.1943

60. לחבר יקר מיערי, בוקרסט, גרמנית, 1944

61. לחברי בפולין, בוקרסט, 3.6.1944

62. לחברי המשלחת - סקירה, בוקרסט, גרמנית, 2.7.1944

63. מאליעזר אל מזכירות הוה"פ, ההנה"ע, מרחביה, בוקרסט, 23.10.1944

64. ממזכירות הוה"פ לחבר יקר (על המצב ברומניה), 6.12.1944

65. מ"החלוץ" בצ'רנוביץ לחיים ברלס בקושטא (יורמן הולצהקר), גרמנית.

66. מסלמן (דור חדש) לכ' המשלחת, גרמנית.

67. מנ. לחבר יקר.

 

 

C.79.05 -

1. שירות הדואר לתושבי טרזינשטט מטעם איחוד יהודי גרמניה.

2. מכתבים מפרמטה פרידמן מטרזינשטט, 25.8.1943

3. ממיכאל מהילסהולם, 12.9.1943; מלונדון מ' ליכטנשטין, 5.7.1943 ; מגורנו דומאיה אוטו וישראל, 13.9.1943

4. על אמצעי מחייה מאת וייכרט ארגון לעזרה ליהודי גנרל גוברמנט, 28.7.1943

5. עוד על נושא זה מוייכרט לז'נווה 6.1943; רינגר מז'נווה אל ד"ר פוזנר, 7.9.1943

6. דו"ח טרזינשטט אל אפרים נוימן, 5 ע', 5.9.1943

7. בנדסבורג, סוסנוביץ, שרודה - דיווח של פופי; דיווח של צביה מברטיסלווה, 1.9.1943 ; מאסולו (איטליה) זיגה, 23.6.1943 ; לסטבזה, שמחה, מריקה, יוספינה, 1.8.1943

8. מגורנו דומאיה ישראל, 6.9.1943

9. בודפשט יוזק שטרן לדונק, 30.8.1943

10. זגרב קישציסקי, 17.8.1943; דיווח של פליט על זגרב, 4 ע', 28.10.1943 ; בודפשט אינג' קומולי לחיים ברלס באיסטנבול, 12.9.1943

11. בודפשט: יואל, שמואל, ישראל, ישראל ויואל, יואל וישראל, 18.8,9.9.1943 ;  מווינה, אאוסטרן, 1.9.1943

12. בודפשט סימון וייס פופר, 5 ע', 23.8.1943 ; מכתב ממשה קולודני, יתחק שוסטר, למסקור, כולל רשימת סרטיפיקטים, 10.9.1943

13. בודפשט מדוד וינטר, 10 ע', חסרים דפים באמצע, 24.8.1943

14. ברטיסלווה מדווח וילי, 1.9.1943

15. ברטיסלווה כותבת גיזי פליישמן.

16. דפים בודדים, 2.9.1943

17. קטעי עיתונים, 6.1943

18. מכתב מברצלונה, 8.1943 ; מפוסני (רומניה), ליאון, רבקה ואברם, 8.9.1943 ; מיאסי קלרה, 20.8.1943; מיאסי קואילד, 8.1943 ; מז'נווה, יער פרח (מארק ירבלום), 15.9.1943; מז'נווה לחיים ברלס; קטעים מעיתון צרפתי.

 

הולנד:

19. דיווח על מצב היהודים בהולנד, 10 ע', 1942

20. פתרון בעיית היהודים בהולנד, אמסטרדם, 6.4.1943

21. כמה הערות על רדיפת יהודי הולנד, 5 ע'. אנגלית, 12.1943

22. קריאה להצלת יהודי תימן, צנעא, תמוז תש"ג.

23. מכתב מהעברי הצעיר, צרפתית.

25. קורט לידידי, 25.11.1942

26. עדנה לחבר בארץ ישראל, עברית, 15.1.1943

27. הנס לעדנה, עדנה לווניה, 10.5.1943

 

שווייץ:

28. חיים פוזנר נוישטט, עברית, 14.1.1943

29. עדינה ליעקב, תמבי, 15.1.1943

30. עדינה לחבר יקר, תמבי, 21.2.1943

31. הייני לקיבוץ הארצי, בזל, 25.3.1943

32. מרק ירבלום לחברים יקרים, ז'נווה, עברית, 8.7.1943 ; שמואל שפרינגמן להורים יקרים, עברית, 8.7.1943

33. שנה פרח (ירבלום) חיים ברלס, וניה פומרנץ, מנחם בדר, זאב שינד, 21.7.1943

34. מכתבים מבוריס, שלמה לוי, חיים, חיים פוזנר, 8.1943

35. הייני מנדל ג., בזל, 2.9.1943

36. אולי אל ידיד יקר, 15-16.9.1943

37. חיים לחבר יקר ג'נווה, 17.9.1943

38. פרדיננד גלוקס לחבר יקר, בוסרך, 26.9.1943

39. קטעי מכתב של יער-פרח (מרק ירבלום), 4.10.1943

40. דין וחשבון של הנהגת השומר הצעיר בשווייץ, 5.11.1943

41. מאמר מ"לה פיפל" על הבעיה היהודית ותנועת הפועלים הבינלאומית, 2.11.1943

42. אלי פינקלר לידיד יקר, ציריך, 17.12.1943

43. הייני בורנשטיין למרחביה, אנגלית, 20.12.1943

44. מ... ליפסקר, ההנה"ע, בזל, עברית, 21.12.1943

45. עוזר שבחץ (פוע"צ שמאל) למלך נוישטט, ז'נווה, יידיש, 1.3.1944

46. יער פרח (מרק ירבלום) לידיד יקר, ז'נווה, 14.4.1944

47. מעדינה לידיד יקר, וורסוקס, 17.4.1944

48. לאחים יקרים חזק ואמץ, ללא חתימה, בזל, 31.4.1944

49. מיושקו אינדיג לידיד יקר, בקס, 1.5.1944

50. אוסף קטעי מכתבים מהייני, יער פרח (מרק ירבלום), זיגמונד, אלכס, יצחק, שמעון, 1-2.1944

51. יער פרח (ירבלום) לידיד יקר, ז'נווה, 15.6.1944

52. מ...  לחיים ברלס,ז'נווה, 3.7.1944

53. יער פרח (ירבלום) לידיד יקר, ז'נווה, 4.7.1944

54. יוסף אינדיג ממחנה פליטים בשווייץ, קטעי עיתונות, 10.1943

 

 

C.79.06 -

1. מכתב חוזר של ההנה"ע על הקמת מחלקה בג'נווה השליח: מרדכי אורנשטיין אורן, 7.2.1940

2. ידיעות מס' 3 - אינפורמציה מהארץ ומארצות אחרות, חתם ארתור, 1.2.1941

3. ידיעות לשליחים ולהנה"ר: בקיבוץ הארצי, מאמריקה, שווייץ, מאוריציוס, 10.12.1941

4. "דער אונטרגאנג פון מזרח גליציה" (החידלון של מזרח גליציה), 26 ע', מאת יהושע גרטנר, יידיש, 4.1943

5. דיווח ברטיסלווה ע"י גיזי פליישמן, 9.5.1943

6. פרטי-כל (פרוטוקול) מישיבה של הנהגות השוה"צ ומכבי הצעיר על "החלוץ", הונגריה, 7.6.1943

7. התנועה הציונית בצרפת - מרק ירבלום, 11.8.1943

8. עדותו של דוד וינטר על האירועים בלבוב, גליציה, בודפשט, 8 ע', 24.8.1943

9. דו"ח על המצב במחנות בהונגריה, ארזי, 1943

10. עדות של דוד מילגרום מברטיסלווה על לודז', 8 ע', 9.1943

11. דיווח על התנועה בצרפת - מוטק, דוגי, דונר, 24.10.1943

12. התארגנות ל"פלוגות סער" לגולה, 1.1944

13. אגרת לשליחים: השאלה המדינית, בעליה, עזרה לחברינו בברית המועצות, 10.2.1944

14. אגרת לשליחים 2/44, מרחביה, דיווח מארצות שונות, 21.2.1944

15. ביולטין של הוועד למען יהודי אירופה הכבושה, 20 ע', 3.1944

16. תעודה על שינוי הסטטוס של .U.Z (היודנרט בסלובקיה), 12.4.1944

17. ידיעות מהגולה - מהולנד, ורשה, 21.4.1944

18. דיווח על שליחות הגר מבוקרסט, 4.5.1944

19. מידע לשליחים מהנעשה בארץ, 8.5.1944

20. דיווח מצרפת על יהודי פריס, 5.1944

21. שיחה עם שליח מהונגריה, 1.6.1944

22. חלוקת העולים שהגיעו באוניות מילקה ומריצה, 1.6.1944

23. על המצב ברומניה ובהונגריה - ע"פ דיווח העולים מאונית המעפילים "מריצה", 1.6.1944

24. הפעילות למען הילדים - הונגריה, רומניה, צרפת, 12 ע', 6.1944

25. שאלת העליה - מישיבת ברית הארגונים החלוציים, 28.6.1944

 

 

C.79.07 -

בולגריה:

1. מישראל לווניה, 20.12.1942 ; מזאב לווילי שמולביץ, הסהולם, 21.12.1942 ; למ' היקר, ללא סוף המכתב, סופיה, 14.12.1942 ; מסם ל..., סופיה, 12.12.1942

2. מישראל, וורנה, 27.1.1942

3. מישראל, וורנה, 8.2.1943 ; מלבנה, סופיה, 12.2.1943

4. ר.נ.ל.צ. ללא מען, פלובדיב, 13.2.1943

5. מישראל ואברם, מגורנה דומאיה, 11.4.1943

6. מישראל, 22.4,5.7.1943 ; מאורי, 13.4.1943

7. י' פרז לידיד יקר, סופיה, 26.5.1943 ; לישראל ליקירי, וורנה, 27.6.1943 ; מלידיי, פלובדיב, 16.5.1943

8. ישראל, גורנה דומאיה, 20.6.1943

9. ל' ניגיו לידיד יקר, רזגרד, 9.8.1943

10. ישראל לידיד, גורנה דומאיה, 18.8.1943

11. לבנה לאחי, רזגרד, עברית, 30.8.1943

12. ממוני לידיד יקר ודינק, רוססה, 3.9.1943

13. לבנה למנדל, רזגרד, עברית, 24.9.1943

14. לבנה אל... אינסטמבול (קושטא), עברית באותיות לטיניות, 5.10.1943

15. הדוד סם אל ידידה יקרה, 2.11.1943

16. מתוך דו"ח של מרכז החלוץ בבולגריה, 4 ע', מ"כ, עברית, 20-21.3.1945

17. דוד בכר, ההנה"ר בבולגריה אל מרכז החלוץ, סופיה, בולגרית, 29.11.1945

 

בלגיה:

18. דיווח על האוכלוסיה היהודית בבלגיה, 9.1942-12.1943

19. דיווח על הציונים הכלליים, 31.3.1944

20. של סנדלר מבריסל למשרד הארצישראלי בז'נווה, 12.4-30.5.1944

21. דיווח של קבוצת פועלי ציון מבריסל, 3.6.1944

22. דיווח על קבוצת פוע"צ, צעירי ציון, 1943

23. לילי פרופרשטין מדווחת, עברית, 21.11.1942

24. מצ'רלס לידיד יקר, בריסל, 1.9.1943

25. מדוגי דונר לחבר היקר מנדל - דיווח על המצב בתנועה, 15.11.1943

26. קטעים ממכתבי חברים שבאו משווייץ ומבלגיה, 15.11.1943

 

 

C.79.08 -

מכתבים מאיטליה:

1. מאמנדו ליקירי, קנובה די רואנה, 2.1.1943

2. מדרגו רוזנברג ל..., וינצנזה, 6.1.1943

3. מד"ר זיגה נאומן ל..., אסולו, 13.1.1943

4. מיושקו אינדיג, וילה אמה, 10,23.2.1943

5. מיושקו אינדיג, וילה אממה, 18.2.1943

6. מיושקו אינדיג, וילה אממה, 23.2.1943

7. מיוסף שמטרלינג לאהובי, מדובה, 7.3.1943

8. מיושקו אינדיג ליקירי, וילה אממה, 14.3.1943

9. יושקו אינדיג לאדון יקר, וילה אממה, 26.3.1943

10. מראובן ופלורה, אברם וצפורה, מאנגו, 28,29.3.1943

11. מ... לידידי, וולנגרדה, 29.3.1943

12. מיושקו אינדיג לנתן, וילה אממה, 30.3.1943

13. מיושקו אינדיג ליקירי, וילה אממה, 30.3.1943

14. מיוסף מאסטרו ליקירי, איטליה, 31.3.1943

15. מג'וליו קניג ואמנדו ליקירי, מדרגו, קנובה די רואנה, 2.1,1.4.1943

16. הגרה קיון ליקירי, ספלטו, 4.4.1943

17. מיושקו אינדיג לנתן, וילה אממה, 30.3,5.4.1943

18. מאברם וצפורה ומברגר, מולנגרדה, 16.4.1943

19. מיוסף לידיד, פדובה, 20.4.1943

20. מיוסף אינדיג לידיד, נונטולה, 19.5.1943

21. מיושקו ליקירי, נונטולה, 19.5.1943

22. מכתבים מהרמינה מלמד, רובין ופלורה מנדל, זיגה מפרמונטי, אונגו, אסולו, 12,29.5,1.6.1943

23. מיוסף וג'וגיו מרברגר, פדובה, וולנגרדה, 6.6.1943,.22.5

24. לווניה מעדינה, ורסויקס, 6.6.1943

25. מיושקו לידידי, נונטולה, 16.6.1943

26. מגרשון לדווח, וינצנזה, 1.7.1943

27. מארתור לידיד, סרנאוטי, 12.7.1943

28. משמחה, מריקו, זלדן לחבר יקר, לסטבזה, 5.8.1943

29. מליאו קפלר לחבר יקר, נונטולה, 7.8.1943

30. מעדינה ואינדיג לידיד הייני, נונטולה, 7,21.9.1943

31. הלל לבני משער העמקים לוה"פ ולהנה"ע, עברית, 5.3.1944

32. שלום פינצי לאברמק, עברית, 31.3.1944

33. מעדינה לידיד ותשובה, וורסויקס, 13.3,5.4.1944

34. שלום פינצי לאברמק, עברית, 16.4.1944

35. מ...לפינצי, עברית, 13.5.1944

36. שלום לפאלי, עברית, 6.5.1944

37. צבי לם לאדק, עברית, 28.8.1944

38. משלום פינצי לאברמק, עברית, 16.1.1945

39. מבני לאדם (?), עברית, 23.7.1945

40. מכתב מאיטליה, עברית.

 

 

C.79.09 -

1. ד"ר גולדין לסוכנות היהודית, 1.1.1943

2. מכתב מקושטא לכולכם ממנחם, 5.1.1943

3. מכתב של וניה פומרנץ לתנועות, 5.1.1943

4. העתקים ממכתבים שנשלחו ברטיסלווה, מרץ-אפריל 1943, גרמנית, 7.4.1943

5. מוניה ומנחם לוועד הפועל של ההסתדרות, קושטא, 25.4.1943

6. חיים ברלס, וניה פומרנץ, זאב שינד להנהלת הסוכנות ולוועד ההצלה, קושטא, 1.6.1943

7. מכתבים מרומניה להנהלת הסוכנות ולוועד ההצלה, קושטא, 25.6.1943

8. מנחם בדר למזכירות הקיבוץ הארצי, קושטא, 5.8.1943

9. ממנחם לאברמק (אברהם), קושטא, 19.8.1943

10. ממנחם לאליהו דובקין וחברים יקרים, קושטא, 26.8.1943

11. לאליהו דובקין וברית הארגונים החלוציים, קושטא, 2.9.1943

12. לאליהו דובקין וחברים יקרים, 9.9.1943

13. למנדוש וחברים יקרים, קושטא, 23.9.1943

14. לנינה מ..., קושטא, 23.9.1943

15. לצבי, יעקב הנסי, אפרים והחברים, עברית באותיות לטיניות, 25.9.1943

16. לצבי, ישקו והחברים, עברית באותיות לטיניות, 25.9.1943

17. למאיר ממנחם (?), קושטא, גרמנית, 25.9.1943

18. לאברמק מ..., קושטא, 30.9.1943

19. ממנחם למזכירות הקה"א, קושטא, 1.10.1943

20. וניה פומרנץ ומנחם בדר לסוכנות היהודית, אליהו דובקין, קושטא, 1.10.1943

21. לאחים יקרים (הונגריה) ממנחם (?), קושטא, 4.10.1943

22. ממנחם לאברמק, קושטא, 7.10.1943

23. מ...להנהלת הסוכנות, קושטא, 8.10.1943

24. לצבי, יושקו, וחברים ממנחם, קושטא, 21.10.1943

25. ממנחם למזכירות הקה"א, קושטא, 23.10.1943

26. לצבי, יושקו וחברים ממנחם, קושטא, 23.10.1943

27. למזכירות הקה"א ממנחם, קושטא, 23.10.1943

28. להנהלת הסוכנות מ... קושטא, 19.11.1943

29. לחברים יקרים מ..., קושטא, 26.11.1943

30. למנדוש וחברים, קושטא, עברית באותיות לטיניות, 26.11.1943

31. דו"ח על המצב בעליית הנוער, עברית באותיות לטיניות, 20.1.1944

 

מחנות שבויים ובתי סוהר:

32. רשימת אנשים אסורים ברוסיה מקיבוץ "מעפיל", 29.8.1941

33. אריך מונק בטרזינשטט לידיד, גרמנית

34. משה לאחי היקר, מבית הסוהר, עברית, 7.1943

35. מאי שליט לשרקה, ממחנה שבויים, גרמנית, 18.4,2.5.1943

36. אוטו צוקר לידידי, טרזינשטט, גרמנית, 19.4.1943

37. משה (השומר הצעיר) לחבר יקר, מבית הסוהר ברומניה, עברית, 6.2.1943

38. אוטו צוקר וקרל שלייסר, טרזינשטט, גרמנית, 12.7.1943

39. אלברט (מחנה שבויי מלחמה) לקוזין; לידיד מעדינה, וורסויקס, גרמנית, 6,11.8.1943

 

 

C.79.10 -

1. מכתב משליחים בסוריה, 8.5.1944

2. הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי ללינה, אורה, שמואל, יעקב, מרדכי, שלמה, 1.4.1944

3. אגרת לחברים - אינפורמציה ממצרים, סוריה, טריפולי, תורכיה, 28.2.1944

4. על השומר הצעיר במצרים, קורצברג, אנגלית.

5. לאחים יקרים, אתונה, 21.9.1943

6. מפי איש שעזב את יוון, 20.10.1943

7. אחים יקרים, 15.8.1943

 

יוגוסלביה:

8. יעקב ורדי, יעקב לוינגר אל הוה"פ של הקה"א, ליפסקר, 30.7.1942

9. א' קיצינסקי אל חבר יקר, זגרב, גרמנית, 17.8.1943

10. תנועת הפרטיזנים הסרבים, 1943

11. יעקב לוינגר אל מזכירות הוה"פ, 12.1.1944

12. ממכתבו של אלי ז', 13.3.1944

13. יושקו אינדיג למזכירות הוה"פ, 17.3.1944

14. אלי ז' אל..., 20.5.1944

15. דיווח על המצב ביוגוסלביה, גרמנית.

16. טהרן - מכתב מדנמרק יקותיאל, 6.7.1943

 

טוניס:

17. לוה"פ של הקה"א ממשה, צעירי ציון, צרפתית, 25.9.1943

18. אנדרה בליכה בטוניס לחברים, צרפתית, 20.1.1944

19. אנדרה בליכה בטוניס לחברים יקרים ויצחק לוזון, 20,26.4.1944

20. לאיזיא מחיים, 13.5.1944

21. לאברהם מ...

22. לאיזיה מחיים.

23. ללא התחלה, סוף וחתימה.

24. סקירה על תנועתנו באנגליה, נמסרה ע"י זאב וייס, 1944

25. שמואל רוט וי' ויסמן לנוישטט,  19.1.1943

26. ויסמן לנוישטט, צרפתית, 19.1.1943

27. שמואל רוט אל מלך נוישטט, צרפתית, 19.1.1943

28. על הפעילות הציונית בליסבון (פורטוגל), גרמנית, 9.11.1943

29. פריץ אל נתן, ליסבון, גרמנית, 4.11.1943

30. פריץ אל נתן, ליסבון, גרמנית, 14.11.1943

 

שוודיה:

31. מיכאל וורטר אל ידיד יקר, הסלהולם, גרמנית, 22.12.1942

32. זאב שמולביץ אל ..., הסלהולם, גרמנית, 30.1.1943

33. זאב שמולביץ אל .... הסלהולם, גרמנית, 10.2.1943

34. פרדל לידיד יקר, הסלהולם, גרמנית, 10.8.1943

35. מיכאל וורטר, גרמנית, 13.12.1943

36. לאברהם ליפסקר מבן ישראל, 5 ע', פוטוקופיס, מאוסטרליה, 31.7.1944

37. מכתבים ליהודה מאירי מדוד טבור, יהודה פהר, מיכאל פורטר, ס' לובי, 1944

 

 

C.79.11 -

אוסף ההנהגה העליונה, התכתבות הקיבוץ הארצי:

1. ד. אל ...., 9.1.1944

2. מנחם אל אברמק, 4.3.1944

3. על פעולת השומר הצעיר במחתרת הנאצית, 1943-1944

4. מתוך מכתבי מנחם בדר, אפריל-מאי 1944

5. אדם ממרחביה אל אבנר, 8.5.1944

6. יוסף אל אברמק, 8.7.1944

7. אליעזר אל (סוריה או לבנון), 8.7.1944

8. העתק מכתבו של ד. צימנד (קושטא) על קיפוח השומר הצעיר.

מכתבים מארצות אירופה בתקופת הכיבוש הנאצי - העתקים.

9. ישה, יוסף ממונבאוס, ווילנר אל נתן, גרמנית, 1,15.12.1941

10. מאת השומר הצעיר בלגיה, פלוגת הכשרה לחבר יקר, גרמנית, 18.1.1942

11. לודז', קליש - יהודה, גרמנית, 29.10,11.11.1941

12. רחלה, מכלה מרייכסהוף, בנבורג לנתן, גרמנית, 17.3.1942

13. היינץ ריינאך מקופנהגן לנתן, גרמנית, 17.3.1942

14. מוטק, למק, שמואל מגורדוניה אל נתן, גרמנית, 22,23,27.4.1942

15. דוד סקרוצקובסקי, ברוך גוטסדינה, אפרים סגן, הילדה גמיינר, מוורשה, לוברטו, גרמנית, 31.3,14,22.4.1942

16. הורסט, סג מאמסטרדם, קופנהגן אל נתן, 25.3.1942

17. סמק קאהן, צבי (הנוער הציוני) ורשה, סטשוב, גרמנית, 28.3,19.4.1943

18. אלפרד, סריל קמיונקה, מרילה, יוסף, ברלין, ורשה, גרמנית, 6,7,15.4.1942

19. שאול, עדינה (הקה"מ) הרוביישוב, אמסטרדם לנתן, גרמנית,  29,30.3.1942

20. מפלורה, לולה (גורדוניה), גרמנית, 27,28.4.1942

21. מס.ר. אסתרה, רגינה, הרברט, אלפרד, ליאון שנקל, מז'נווה, צ'נסטוכובה, פשמישל, למברג, ברטיסלווה, 5.1942

22. מקלינגר, מקס שאואר, יושקו - ממירמס, לסנוברדו, גרמנית,  25,27.5.1942

23. מז'ניה, מרים, יושקו, פרמינגר לנתן, גרמנית, יולי-אוגוסט 1942

24. מיוסף, לזר ושמואל, ד"ר שטין, היינץ, גרט, צבי רוביצקי, לייזר, קורט, רודולף מריה, מרים, פולה, ממיקי, שמעון, עדינה, שושו, ז'ק, חיים גוטפריד, י.פישר, לוטה ק., אהרון, אננה, יוסף בק, ד"ר מילהופר, צוקר, יושקו, הייני סטיל, זאב יולס; בודפשט, קולשבר, פראג, גרוס רובנו, זטורה, פרודורף, ברונסדורף, ולטה, בריסל, הולנד, ליון, לה מונט דורה, צרפת, ברלין, וינה, אגריקר, בורסל, קמפ-דה-מילס, וולנגרדה, קרפזה, מנטולה, וילה אממה, קופנהגן, דנמרק, ורנה, סופיה, מחנה עצורים, גרמנית, ספטמבר-דצמבר 1942

25. דוד מכר אל הוה"פ של הקה"א , 1.11.1942

26. חיים פוזנר אל נוישטט.

27. ה. בורנשטיין מבזל אל ההנה"ר בשווייץ, גרמנית, 11.12.1942

28. סם דה-וולף, יוסף מאמסטרדם, ברטיסלווה, 15,24.12.1942

29. ינקו (דרור), יעקב אשר מבוקרסט, רוסצ'וק, 20.12.1942 , 10.1.43

 

 

C.79.12 -

1. אל מנדל היקר מ... (מוזכרים פעילי הונגריה), גרמנית, 12.12.1943

2. אוסף מכתבים ממחנה שבויי מלחמה, מויטל, קאן ליד הים, מלאופן, אינסברוק, קרייצבורג, מחנה של קצינים.

כתבו: איבו,  יצחק, מריה, ברנרד דרקסלר, אהרון, קדיק, אורי, אלבי, אוטו, דרגן. תאריכים: 23.10.1943; 1944

3. אוסף מכתבים מורסויקס, וסטרבורק, צרפת, ברטיסלבה, תיאסו (שווייץ), קלדס-דה רינה.

כתבו: עדינה, מקס, ויקטור, פאול, יעקב, ארתור, חיים, אדולף, 9-10.1943

4. אוסף מכתבים מורסויקס, המברג (שווייץ), צרנאוטי, בודפשט, ברטיסלווה.

כתבו: עדינה לאו, ישראל קסטנר, משה         שוויגר, שמואל, מיכאל, פוטי, קנול, רטשפרכר, יוסף ב., יואל, פרץ, גיזי פליישמן, כולל ראיון עם מר X - נובמבר-אוקטובר 1943

5. אוסף מכתבים ממחנה של שבויי מלחמה, טיטמונינג, בנדסבורג, ורטנאו, וסטברוק, נונטולה, אלטנדורף, נאודורף, פדובה, בירקנאו, ברוסל, ברסלאו, ודוביץ, ולדהורסט, טרזינשטט, ברטיסלווה, אמסטרדם, סוסנוביץ.

כתבו: אלברט שליט, אברהם מנלה, אנצ'קה, אברהם פלבדברג, זיסלה רוזנברג, אליאש, חנקה, שלמה, חדר, שלמה צימרמן, יצחק, רוסל (החלוץ), שלמק, יוסף שטיינפלד, י. מאייר, יוסף אינדיג, שמעון פרוסט, פרדל קלטר, מריה גרואן, שושקה גטל, פאול, ינקו, פרומקה, רבקה גבאואר, אהרון גפנר, יוסף שמטרלינג, רומק סדהרסקי, קרולה שטרן, וולטר מרקס, חנה לוי,י' שטן, צ'רלסגרבינר, סוזה, לילי, פ. נאומן, גרט קוארבל, מרק קמינר, אהרון מנצ'ר, בנימין גרוברט, וולפגנג צילנזיגר, צבי רוזוויין, י' מאיר, שלמה בוז'יקובסקי, יוסף קרנר, שלמה בוריקוסבקי, גפנר גורד, אייזיק פלדברג.

תאריכים: יוני-יולי-אוגוסט 1943

6. לאופולד שוורץ לחברים, מאוריציוס, 1.11.1940; קטעי עיתונות צרפתית, 1943

7. קטעי מכתבים מיער פרח (מרק ירבלום), צבי פלדי; מז'נווה, ברטיסלווה. אוגוסט-ספטמבר 1943

8. פרוטוקולים מישיבות הוועדה להקלת מצוקת החברים בגולה משנת 1943

9. מכתבים לעדינה וממנה - פברואר, 1943 מגרמניה מצבי, מיצחק, 14.1.1943

10. מכתב משליח אל מר ב' מאת אינג' קומולי אוטו, ד"ר ארנו מרטון, ד"ר איזיק אדה, שילגר ארנו, ד"ר קאהן ניסון, 1944

11. מכתב אל דוד בן-גוריון מאת וניה וזאב- 25.5.1943; לחברים יקרים מרייספלד, ינקו, בנבנישטי, מאי 1943

12. מכתבים מאוסקר, הרמינה מלמד, אוטו, דודי, פרדו גלוקס, יושקו, צבי, ארתור, מקס, איציו מאיטליה (ממקומות שונים),  הולנד, בוקרסט, אפריל-יוני 1943

13. מכתבים מיוזה מילהופר, שמעון, זיגפריד, צבי פלדי, ארתור - איטליה, בודפשט, ברטיסלווה, מרץ-אפריל 1943

14. מכתבים מיואל, פנינה, יער, פרץ, ישראל, דרגו; גרשון, הלינה, יושקו - מרומניה בולגריה, איטליה, מרץ-מאי 1943

15. מכתבים ממ' בורוביץ, טורי, ארתור, מקב, איציו, מרקו, פרדו, גרשון, קואילר; מאיטליה, בולגריה, רומניה, מאי-יוני 1943

16. מקס, יצחק מאיטליה, מאי 1943; מזליג ברודצקי מאת עובדי פלאמט משנחאי, 10.2.1943

17. ד"ר אלכסנדר ליכט, גרשון, מילה, מוריס, ליאון, יוסף, יושקו - איטליה ברטיסלווה, מרץ-אפריל 1943

18. מגיאורגיו, אינדיג, רוזנטל, ג'וליו קניג - איטליה, ברטיסלווה, אפריל-מאי 1943

19. ג'וליו קניג, יוסף, אאורל, אברהם, אדולף נוימן - איטליה, רומניה, 6-5.1943

20. יוזק, מילהופר, מרקו כהן, יוסף, ל. ניגניק, ו. טריפרוט, צלבי ברוך, זיגה, קוכלס, ישראל, גרשון - איטליה, ברטיסלווה,      בולגריה, פברואר- מרץ 1943

21. לוטי, מקס, הרמן סורגר - רומניה, איטליה, מאי-יוני 1943

22. ממורדו אלקלעי, חיים פרח, - דיווח על הקשרים עם ארצות שונות יוני- אוגוסט 1943

23. מיושק ורוט - איטליה, בודפשט, פראג, 21,25.7.1943

24. איטליה, בולגריה, סלובקיה, רומניה, לסטבזה - ראובן ופלורה, אברם וצפורה, מרברגר, ד"ר ליכט, יוסף שמטרלינג,      ג'וליו קניג, ארמנדו, יושקו אינדיג, איסו הרמן, יוסף מאסטרו, משה בן-ציון, אוטו, יוסף, ארתור, יוזה, מילהופר, שמעון,    זיגפריד, צבי פלדי, ינקו, מרץ-אפריל 1943

25. איטליה, רומניה - יוזה, הרמינה מלמד, מירקו ברונר, ה. קואילר, 3-5.1943

26. מרומניה, איטליה, סלובקיה, בולגריה - ינקו, הגרה, טרקה נמירובסקי, משה בן-ציון אוטו, מרץ - אפריל 1943

27. איטליה, צרפת, מחנות, פולין, בודפשט, סוסנוביץ - יושקו, אדי גורד, נוטה, מוטק, מירלה, רוס, חנה, איצק (מזרחי),       לוטוס, פרומקה, קוזוק (הנוער הציוני) שעיה, מרץ-מאי 1943

28. עדינה לוניה - מורסויקס, 20.5.1943; איטליה - יוסף וד"ר ליכט, 4-5.1943

29. בולגריה, לונדון - ב' ליכטנשטיין אל וניה, 16.4.1943; מרחמיל ולידיי, 15.6.1943

30. מברטיסלווה, בודפשט - גיזי פליישמן, פופי, ישראל קסטנר, הסתדרות הבונים, נוימן אוסקר, דקס פליישמן, טרזינשטט מאי-יולי 1943

31. בולגריה, איטליה - לבנה, רפאל, ארגוני הנוער, מרקו כהן, ננסין, קוכלר, גרשון, דרגו, יוזק,  מילהופר, ינואר-מרץ 1943

32. בנדבורג, ניטרה, טרזינשטט - אלישבע, דסי, דוד, פרידמן, יולי-אוגוסט 1943

33. מפראג, ניס - לייזר, קורט, ז'ק - מכתבים לנתן, יוני 1943

34. בוקרסט, מחנה עצורים, מונקץ, סופיה, וינצנזה, שמבי, פירו - ברל, אורי, לבנה, עדינה, רפאל, ינואר-פברואר 1943

35. בוקרסט, ברטיסלווה, אסולו (איטליה) - איציו, הנסי, מאי-יוני 1943

36. יושקו באום לחבר יקר, 10.5.1943 מיושקו באומר, יושקו אינדיג, צבי פלדי - הובא בודפשט, יולי 1943

37. מז'נווה, פרמונטי, בריסל, שווייץ, בנדין - אולמן, הרמינה, חיים, דידיה, 6-8.1943

38. וולנגרד, ווינצנזה, קסטלגוגיילמו, ברטיסלווה, צרנאוטי, בוקרסט, לובלין, וארשה, שווייץ, וילה אממה, מחנה מעצר גרמניה, מחנה שבויים, סופיה, רוסטוק, וורנה, קופנהגן, ז'נווה, אלבניה, זגרב - מישראל, יומטוב ניטרני, פרויברגר,

אברהם, ליים, זאב, אברהם ס. אבטליון, אלי, אשר, סלומון שמואל, אלברט שליט, אינדיג, אורי, מור, טונף, רולף, שלום,       ינקו, פנחס, צבי, מ.זיטומירסקי, יוסף, אלקה, דרגו, פרדו, יוסף, יוזיה, מילהופר, ינואר-אפריל 1943

39. משוודיה, איטליה - אל צבי, וניה מפרדו, מרברגר, ינואר, מאי 1943

40. משוודיה, מוננטולה, אלבניה - אבט, יושקו, אברהם.

41. שטוקהולם, בולגריה, איטליה, בריסל, שווייץ - מזאב, ישראל, מירקו ברונר, צ'רלס גרבינר, ד"ר ליכט, יוני-נובמבר 1943

42. גורנו דומאיה, פרסבורג, טימיסוארה, ברטיסלווה, ז'נווה מישראל, אוסקר נוימן, קבי, חיים, אפריל-מאי 1943

43. מרוסו (בולגריה), אננו (איטליה) מרנה מאיר, מנדל, ראובן, פלורה, יוני, אוגוסט 1943

44. ורשה, בנדין, קרקוב, וודוביץ, בוכניה, וולדובה, ולדהורסט, פרודהורף, ברלין, גרמניה המערבית, איזור ברלין, גרמניה המרכזית, בודפשט, צרנאוטי, כתבו: זופיה (אליעזר), י. שלמה, בלה, נעמי, קלמן, חנקה, מוטק, ריבה, אריה, נוטה,       ישראל, פרומקה, הרשל, נתנק, הדסה קשסיבו, דוד, בלימה, ג'סי, אורנשטיין, שרולק, ברל, ראובן, פ. נוימן, מרים, לוטה, אילסה, הרברט, אננה, הרמינה מלמד, מרגית, לאו, ינואר-אפריל 1943

45. בנדסבורג, פרלשטט, מחנה עצורים - מחייקה (קלינגר), פרומקה, אריה, מלכה, ריבה, מקס, קלרה א' נוטה, פברואר-מרץ 1943

46. ברדסבורד, צרנאוטי - פרומקה, הרשל שפרינגר, 5.12.1942, ינואר-פברואר 1943

47. וורנה, ברטיסלווה, וילה אממה, בוקרסט -  ליאו, ישראל, מור, יוסף אינדיג, ברל, ינואר-מרץ 1943

48. פרודהורץ, בנדסבורג, אלבניה, לונדון, ברלין, טיטמונינג, פראג, בודפשט, איטליה, צרפת - מרים, מרכוס, פרומקה,       הרשל, אברהם, ריבה, חנקה, איטה, אברהם בורשוק, פיליפ (לונדון), הרג (ברלין), פאול, אברם מנלה, לייזר, מ. היינץ,

ינקו, דוד, שעיה, ג'סי, הלינה, גרשון, קוז'וך, הרברט, שלמק, מרץ-מאי 1943

49. דנברובה, איטליה, שווייץ, בנדסבורג, בודפשט, הלסלום, יסי, בריסל, מחנה ריבזה - יושקו, חיים, דוד, צבי, יואל, פרדל,  ורה, קלרטה פרייער, יוסף, ישראל אפריל-יוני 1943

50. ורשה, נאודורף, וודוביץ, צרנאוטי, מירנדה, בריסל, בנדין - אויגניוש, פאול, ג'סי, אידלסון, אורי קוק, ג'ף קלמנס, נוטה,      דידיה, סלומון, מאי-יוני 1943

51. צרנאוטי, סיבויו, קולוז'וור, קלוז' בריסל, ז'נבה - ארתור, פאול, לאה, סנוקלי, צ'רלס גרבינר, דניסה, יער פרח (מרק ירבלום), 8.9.1943

52. מחנה שבויים, טיטמונינג, נאומלה, ליון, מחנה מעצר לאזרחים, קוואילון, בריסל. כתבו לנתן: אלברט שליט, אדי לוסטיג,  צבי רוזנווין, אריך וולק, ז'ק קלאוזנר, צבי קוטנר, אברהם וורמן, ינובסקה מריה, אברהם, ברטה שוורץ, אבוש, ל. א. לנדאו, ביברובסקי, ארווים סלומון, ינואר-פברואר 1944

53. רולף מבדן אל ידיד יקר, 16.4.1944

54. בדה גרט ליואכים ונתן שוולב מגרמניה, 20.4.1944

55. מז'נווה יער פרח אל עובדים, חיים ברלס, ד"ר יוסף שוורץ, 5.1944 מאת ויטל, ברטיסלווה, גרמניה - יצחק קצנלסון, פופי, אורי קוק, מרץ-מאי 1944. מבוקרסט, ברטיסלווה, צרפת, לאופן - יעקב רוט, איציו עציוני, צבי, סטניסלב, אדי, אריה,     אלכסנדר אוגורק, מאי-יוני 1944

56. מטורדה, בוקרסט - אריה, צבי לחברים יקרים, מאי-יוני 1944

57. פוטוקופי מגלויה מאתונה, כ"א באלול 5703

58. ברלין, ורשה, צרפת, טולוז - אריך, ינקה, אננה, מוטק, צביה, אדי, 4-5.1944

59. שוודיה, צרפת, פראג, טרזינשטט - ר.בלוך, מוטק, ד"ר יוסף פולק, קוהן מטילדה, אדית זקס, אציל קלמפרר - דצמבר   1943 - מרץ-יוני 1944

60. שוודיה, סלובקיה, גרמניה - רחל לנרד, אנשל, רוזה, בובי, אורי, פברואר-מאי 1944

61. שוודיה, ויטל מ...קלרה, מאי-יוני 1944

62. ברטיסלווה, בודפשט - ליאו רוזנטל, בובי, ד"ר פולגר, יוני-יולי 1944

63. בודפשט, ברטיסלווה, פדוס, צרפת, לאופן, שוודיה, יוגוסלביה, ברלין, ורשה, פראג, טרזינשטט, בוקרסט - מיואל,       ישראל, אלכסנדר אוגורק,  סטניסלב, אדי, קלרה, נוטה, ארווין, חני, אברם, חנה ברונר, מוטק, ברטה שוורץ, צביה, ינקה, אננה, היינץ פרוסניץ, רונלד רכטמן, רומק, יעקב רוט, איציו עציוני, צבי אפריל-יוני 1944

64. טרזינשטט, בירקנאו, לאופן - אננה, רומק, אפריל-מאי 1944

65. מפראג, לאופן - היינץ פרוסניק, רונלד רכטמן, מאי-יוני 1944

66. קטעי מכתבים מצרפת, שווייץ - ירבלום שטן, ינואר-פברואר 1944

67. תמצית מברק מבורן וד"ר שירמר מבודפשט, 6.5.1944

 

 

C.79.13 -

1. לקיבוץ הארצי מאת מנחם בדר, עברית.

2. מוורנה ישראל מסופיה, גרמנית, 1,22.3.1943

3. דיווח על פליטי אתונה, יוון, גרמנית, 10.1943

4. מכתב ממחנה עצורים, צ'רלי וקנת, גרמנית.

5. ע' 15 ממכתב חתום ע"י עדינה, גרמנית.

6. קטע על המדיניות הצ'כית, ע' 2

7. קטע על ההסכם עם מפא"י, ע' 2

8. מכתבים משליח בסלובקיה, גיזי פליישמן, ע' 35

9. קטעי מכתבים מחתימת זיגפריד, ינקו, ארתור, אינדיג, גרמנית, ע' 5,6

10. קטעי מכתבים מצרנאוטי, יסי, סופיה, - מליאו ינקו, אוטו, אפריל 1943

11. יעקב וון בליץ, קטע ממכתב ההנה"ר בצרפת, יולי 1944

12. ירחמיאל אלי, אוסקר קרסיאנסקי, ברטיסלווה, גרמנית, 1942

13. מכתב לנתן מיואל, ישראל מבודפשט, ברטיסלווה

14. מכתבים מברלין, לאופן מחנה שבויים - לנתן שוולב, מאי 1944

 

 

C.79.15 -

אוסף ההנהגה העליונה, לשכת הקשר באירופה, סלובקיה:

1. צבי, רפי פרידל בנשלום לידיד יקר, מברטיסלבה, 29.2.1944

2. צבי פלדי להייני מברטיסלווה, 13.3.1944

3. צבי לידידים יקרים, 30.3.1944, בדר.

4. מנחם בקושטא לצבי ואגון רוט, 14.4.1944

5. לאחים יקרים מבודפשט ברטיסלווה ממנחם מקושטא, 20.4.1944

6. מיכאל בברטיסלווה לנתן, 21.4.1944

7. מיכאל, אוסקר, זיגמונד ברטיסלווה לנתן, 23.4.1944

8. ינקה ליקירי, פולנית, 27.4.1944

9. מכתב מתל-אביב לרפי, 4.5.1944

10. מכתב מתל-אביב למנדל, 4.5.1944

11. מכתבים בודפשט ז'נווה מאולמן, 3.6.1944 ,11.5

12. מכתבים ג'נווה, 24.5.1944

13. מכתבים רפי ופרץ, 4 ע', 19.5.1944

14. מכתב טרזינשטט בחתימת ד"ר פרנץ קאהן ואחרים אל יואל ברנד, 23.5.1944

15. מכתב ד"ר פרידמן מפראג לידידים יקרים, 24.5.1944

16. צבי ברטיסלווה הייני, 25.5.1944

17. על המצב ברומניה והונגריה - ע"פ דו"ח של עולי האוניה "מריצה", 1.6.1944

18. צבי באסיי, משה ואחרים בוקרסט לידיד יקר, 6 ע', 9.6.1944

19. מכתב מ"העוגן" לרפי בנשלום פרידל ואגון, 15.6.1944

20. מבודפשט לנתן והייני, 24.6.1944

21. אגון לנתן שוולב ואחרים, 7.1944

22. מברק ממנחם בדר לרודולף קסטנר, 2.7.1944

23. מברטיסלווה הייני בורנשטיין, 15.7.1944

24. אגון ברטיסלווה לרפי, מימיס ומשה, 23.7.1944

25. אגון ברטיסלווה לנתן והייני, 23.7.1944

26. רפי, צבי פלדי ופרץ רבס לידידים יקרים.

27. רפי ופרץ, ע' 2-5

28. בודפשט לנתן, 28.7.1944

29. רפי בודפשט הייני, 28.7.1944

30. קומולי אל חיים ברלס, 29.7.1944

31. רפי לנתן, הייני, מנחם בדר, וניה פומרנץ, 29.7.1944

32. מ' קרוס בבודפשט חיים ברלס, 29.7.1944

33. קטעים מ"דויטשה ציטונג", 1.8.1944

34. קטעים מעיתונות גרמנית, 4.8.1944

35. מכתב מבודפשט לידידים יקרים, 15.8.1944

36. מתוך עיתון "די צייט", על הצלת יהודי הונגריה, 13.8.1944

37. רפי מבודפשט לידיד יקר, 16.8.1944

38. רפי, צבי, פרץ למנחם, וניה, עקיבא, 16.8.1944

39. מבודפשט לידידים יקרים (חסר סוף המכתב), 31.8.1944

40. פרסום רשימת פליטי השומר הצעיר שהגיעו לשווייץ, 3.9.1944

41. יהודה בקאוס לרפי, 15.12.1944

42. רשימת יהודים מפולין שסודרו להם דרכיות.

דפים בודדים.

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial