מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

מרדכי אורנשטיין אורן

C.77 - ארכיון אישי של מרדכי אורנשטיין (אורן):

 

C.77.01 -

התכתבות של מרדכי אורנשטיין אורן - בולגריה וצ'כוסלובקיה:

 

1. אורנשטיין אל רפי, גרמנית, 6.5.1940

2. אורנשטיין אל רפי, גרמנית, 31.6.1940

3. אורנשטיין אל יוסף באומר, גרמנית.

4. אורנשטיין את ההנהגה הראשית, סופיה, 7.6.1940

5. אורנשטיין אל רפי פרידל בנשלום, גרמנית, 13.6.1940

6. אורנשטיין אל רפי פרידל, גרמנית, 17.6.1940

7. אורנשטיין אל ההנהגה הראשית, סופיה, 27.6.1940

8. אורנשטיין אל יוסף באומר, גרמנית, 28.6.1940

9. אורנשטיין אל רפי פרידל, גרמנית, 3.7.1940

10. אורנשטיין אל ההנהגה הראשית, סופיה, 15.7.1940

11. אורנשטיין אל רפי פרידל, גרמנית, 24.7.1940

 

 

C.77.02 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם ההנהגה העליונה בז'נווה, מרכז "החלוץ" הוועד הפועל של ההסתדרות:

 

1. המרכז העולמי של "החלוץ" - ידיעות מארץ ישראל, גרמנית, 12.3.1940

2. המרכז העולמי של "החלוץ" - ידיעות מהעולם הציוני, גרמנית, 24.4.1940

3. מכתב למרכז "החלוץ" בבודפשט, הונגריה - על סרטיפיקטים לעלייה, גרמנית, 21.5.1940

4. אל מזכירות "החלוץ" במערב אירופה - בענייני עלייה, 24.5.1940

5. אל מזכירות "החלוץ" במערב אירופה - בענייני עלייה, גרמנית, 26.5.1940

6. אל המשרד הפלשתינאי, פריז, צרפת, צרפתית, 26.5.1940

9-7. אל הוה"פ של ההסתדרות, רוזנשטיין - על הרכב המרכז של "החלוץ", 29-30.5.1940

10. אל מרכז "החלוץ" בפולין, וילנה, 31.5.1940

11. אל הוה"פ של ההסתדרות, 21.6.1940

12. אל חברים יקרים - סקירה על המצב בארץ, גרמנית, 3.6.1940

13. דיווח על ישיבות המרכז העולמי של "החלוץ" בז'נווה, 3.6.1940

14. מכתב מחברת השומר הצעיר בצרפת, 12.6.1940

15. ידיעות מס' ז' על מצב התנועה החלוצית בפולין, דנמרק, אנגליה, ארצות הברית, סלובקיה, גרמניה, צ'כיה, בולגריה, בלגיה, שווייץ, 20.6.1940

16. אל הוה"פ של ההסתדרות, רוזנשטיין - בעניין הישארותו בשליחות בז'נווה, 22.6.1940

17. ידיעות המרכז העולמי, דו"ח מישיבות, 6.1940

18. "ידיעות" מס' ח', על המצב בארץ, 9.7.1940

19. "ידיעות מס' ט', 12.7.1940

20. "ידיעות מס' י', 18.7.1940

21. א.כ. אל המרכז העולמי של "החלוץ" על המצב ברומניה, 17.5.1940

22. מרדכי אורנשטיין למשרד עליית הנוער, יוסף וייזר, 5.8.1940

 

 

C.77.03 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם ליטא, שווייץ, וילנה:

 

1. אל אליעזר אונגר, גרמנית, 18.4.1940

2. אל קורט זלינגר, גרמנית, 6.5.1940

3. אל ד"ר סילברשטיין, ג'נווה, גרמנית, 19.5.1940

4. אל מ' כהני, ז'נווה, גרמנית, 20.5.1940

5. אל צבי יחיאלי, ג'נווה, 4.6.1940

6. אל לוי דרור, קובנה, 5.6.1940

7. אל לוני דרייפוס, לוצרן, גרמנית, 13.6.1940

8. אל לוי דרור, קובנה, 16.6.1940

9. אל אדם, גרמנית, 22.6.1940

10. אל חיים הולץ, וילנה, 27.6.1940

11. אל לוי דרור, קובנה, 27.6.1940

12. אל לוני דרייפוס, לוצרן, גרמנית, 3.7.1940

13. אל ב' הימלפרב, וילנה, גרמנית, 5.7.1940

14. אל לוי דרור, קובנה, 8.7.1940

15. אל חיים הולץ, וילנה, 10.7.1940

 

 

C.77.04 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם בלגיה, הולנד, אנגליה, ארצות הברית:

 

1. אל דובינסקי, ההנהגה הראשית באנברם (בלגיה), גרמנית, 19.4.1940

2. אל שמואל ושפרה בן-צבי, לונדון, 10.5.1940

3. אל ריכרד גרינברג, לונדון, גרמנית, 23.5.1940

4. אל שליחי ההסתדרות בניו-יורק, 26.5.1940

5. אל רות לנגר, לונדון, גרמנית, 26.5.1940

6. אל קורט (הולנד), גרמנית, 3.6.1940

7. אל שליחי ההסתדרות בניו-יורק, 13.6.1940

8. אל משה פורמנסקי, ניו-יורק, 14.6.1940

 

 

C.77.05 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם דנמרק, דרום אפריקה, שוודיה:

 

1. אל אדגר זיגלר, שוודיה, גרמנית, 5.5.1940

2. אל מרטין קלונובר, שוודיה, גרמנית, 5.5.1940

3. אל ההנהגות הראשיות של השומר הצעיר - על אפשרות של יציאה דחופה משווייץ, 16.5.1940

4. אל החברים, דנמרק, גרמנית, 2.6.1940

5. אל נחמה גנוסוב, יוהנסבורג, 5.6.1940

6. אל ההנהגות הראשיות של השומר הצעיר על עזיבתו את שווייץ. 14.8.1940

 

 

C.77.06 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם מחלקת העלייה של הסוכנות היהודית בירושלים:

 

1. אל אליהו דובקין - אינפורמציה על הפעילות, 5 ע', 1.6.1940

הגעת השליחים נתן שוולב ומ' גינזבורג, ענייני עליה, רשיונות, פעולה למען התנועה בפולין, הוועד הקואורדינציוני של הארגונים החלוציים, תקציב המרכז העולמי, ועדת כהן-גרינברג, תקציבי הכשרה, ספר החלוץ.

2. אל אליהו דובקין, 4.6.1940

3. אל מנהלת העיתון "דבר" בהודעה על שינוי כתובת, 4.6.1940

 

 

C.77.07 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם יוגוסלביה:

 

1. אל ההנהגה הראשית בזגרב, גרמנית, 18.4.1940

2. אל צבי קולבן, גרמנית, 18.4.1940

3. דין וחשבון מביקור בזגרב, מוזכר צבי קולבן, 27.4-3.5.1940

4. אל רות גורן, זגרב, גרמנית, 19.5.1940

5. אל ה' לבני, זגרב, 24.5.1940

6. אל מרכז "החלוץ", זגרב, 24.5.1940

10-7  אל ההנהגה הראשית, זגרב, 4,13,16.1940

11. אל יהושע ברנדשטטר, 16.6.1940

16-12 אל ההנהגה הראשית בזגרב, עברית וגרמנית, 27,28.6.1940, 1,5,7.7.1940

17. אל מושבת הקיץ של הצופים ביוגוסלביה, 7.7.1940

19-18. אל ההנהגה הראשית, זגרב, 10,12.7.1940

20 -22. אל ההנהגה הראשית בזגרב, גם גרמנית, 15,24.7.1940, 3.8.1940

 

 

C.77.08 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם רומניה, הונגריה, צרפת:

 

1. אל אייזק (יצחק ז.), גרמנית, 19.4.1940

2. א.כ. אל המרכז העולמי של "החלוץ", 17.5.1940

3. אל אהרון כהן, תשובה, 24.5.1940

4. אל לאה אייזנבוים, צרפתית, 26.5.1940

5. אל אהרון כהן, בוקרסט, רומניה, גרמנית, 1.6.1940

6. אל נתן אילן, בוקרסט, 4.6.1940

7. אל ההנהגה הראשית, בוקרסט, 5.6.1940

8. אל ד' הדני, טרנסילבניה, 5.6.1940

9. אל צבי קולבן, בודפשט, 7.6.1940

10. אל אהרון כהן, גרמנית, 22.6.1940

11. אל ההנהגה הראשית, בודפשט, גרמנית, 10.7.1940

12. אל אריה יערי, בודפשט, גרמנית, 28.6.1940

13. אל ההנהגה הראשית, בוקרסט, 10.7.1940

14. אל לסלו ז'ולטן, גרמנית, 5.8.1940

 

 

C.77.09 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם פולין:

 

1. אל לייבק (אפטרגוט) - מוזכרים: אדם רנד, חיים הולץ, גרמנית, 19.4.1940

2. אל טוסיה אלטמן - מוזכרים אדם, חיים, גרמנית, 19.5.1940

3. אל קלמן (איגלברד), מוזכרת טוסיה, גרמנית, 23.5.1940

4. אל יוסף קפלן מוזכרים: טוסיה, יצחק, פרומקה, צביה, גרמנית, 23.5.1940

5. אל לייבק, גרמנית, 25.5.1940

6. אל יוסף אחיה של טוסיה - מוזכרת טוסיה, גרמנית, 25.5.1940

7. סקירה על המצב באיזור המערבי של פולין, 27.5.1940

קיום התנועה החלוצית, ארגון, הכשרה, הכשרת עולים, עבודת תרבות, החיים היהודיים והציוניים, עזרה כספית.

8. אל טוסיה אלטמן, גרמנית, 1.6.1940

9. אל קלמן, גרמנית, 13.6.1940

10. אל לייבק, גרמנית, 14.6.1940

11. אל יוסף קפלן - מוזכרים: ליפסקר, טוסיה, גרמנית, 22.6.1940

12. אל קלמן, גרמנית, 22.6.1940

14-13. אל טוסיה אלטמן ויוסף קפלן, גרמנית, 3.7.1940, 6.8.1940

 

 

C.77.10 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם שונים:

 

1. אל אייזק (מחתרת לבוב), גרמנית, 19.4.1940

2. אל י' פוקס, גרמנית, 19.4.1940

3. אל לילי היקרה (ברטה חזן), גרמנית, 5.5.1940

4. אל דודק היקר (צבי לוריא), גרמנית, 6.5.1940

5. אל דורה בנארי, גרמנית, 19.5.1940

6. אל קורט - מוזכרים: יוסף באומר, רפי פרידל בנשלום, קורט גולדמן, גרמנית, 30.5.1940

7. אל מלכה היקרה (חברה של אלי), גרמנית, 1.6.1940

8. אל יוחנן (חבר של אלי), גרמנית, 1.6.1940

9. אל קורט ריילינגר, גרמנית, 13.6.1940

10. אל יחיאל פוקס (הררי), גרמנית, 14.6.1940

11. אל לבני היקר, גרמנית, 22.6.1940

12. אל אהוד נכרייזר, קלדובו, גרמנית, 2.7.1940

13. אל מלכה היקרה, גרמנית, 5.7.1940

14. אל שושנה היקרה, גרמנית, 5.7.1940

15. אל לילי היקרה, גרמנית, 10.7.1940

16. אל נ' דובינסקי, צרפתית, 20.7.1940

17. אל אהוד נכהייזר, קלדובו, גרמנית, 24.7.1940

18. אל פינקלר, גרמנית, 5.8.1940

19. אל אדם רנד, גרמנית, 5.8.1940

20. אל דובינסקי, גרמנית, 6.9.1940

 

 

C.77.11 -

התכתבות של מרדכי אורן אורנשטיין עם הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי:

 

1. חוזר ההנהגה העליונה בז'נווה לקראת האחד במאי, 24.4.1940

2. אל שנהבי, חיפה, גרמנית, 24.5.1940

3. אל מזכירות ההנהגה העליונה והוה"פ, מרחביה, 3.6.1940

4.  אל מזכירות ההנה"ע והוה"פ, מרחביה, מוזכרים :טוסיה אלטמן, ליפסקר, א' כהן, 11.6.1940

5. מזכירות הוועד הפועל אל מחלקת ההנהגה העליונה בז'נווה, 24.6.1940

6. אל מזכירויות ההנה"ע והוה"פ של הקיבוץ הארצי, 29.6.1940

7. אל מזכירויות ההנה"ע והוה"פ  - מוזכרים: טוסיה אלטמן, אדם רנד, 7.7.1940

8. אל ההנהגות הראשיות - שינוי כתובת, 15.7.1940

9. מזכירות הוה"פ אל מחלקת ההנה"ע בז'נווה, מוזכרים: טוסיה, יוסף, 30.7.1940

12-10. אל מזכירות ההנה"ע והוה"פ, 6,9,18.8.1940

13. אל מזכירות הוה"פ מאפריקה המזרחית הפורטוגזית, 11.1940

14. אל מזכירות הקיבוץ הארצי,  1.11.1940

 

 

C.77.12 -

אוסף מברקים של מרדכי אורן אורנשטיין.

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial