מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

פריטים מארכיון מורשת העוסקים באוסף "ריכוז וילנה"

פריטים מארכיון מורשת העוסקים באוסף "ריכוז וילנה"

 

 

אוסף ריכוז וילנה, C.78:

 

C.78.01.01 -

השומר הצעיר בימי מלחמת העולם השנייה, בקיבוצים:

"במנהרה" - רובנו

"מנוף" - וולוצלבק

"הבוקע" - קליש

מיומן החווה - מיכלין (מיכאלין)

חיסול הקיבוץ בצ'נסטוכובה

קיבוץ "הכובש" - ביאליסטוק

קיבוץ "במבחן" - סלונים.

 

C.78.01.02 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, הגבול הרומני, 1939

 

C.78.01.03 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, בדרך לווילנה, 1939

 

C.78.01.04 -

המצב בקנים: לודז', וולוצלבק, קובל, טריסק.

 

C.78.02.01 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, בערי המפולת, זכרונות ורשמים.

 

C.78.02.02 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, בדרכים, הרהורים.

 

C.78.02.03 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, רשמים וזיכרונות, מחנות ההסגר, בחזית.

 

C.78.03.01 -

מכתבים מההנהגה הראשית בווילנה אל הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי במרחביה, 1939-1940

 

C.78.03.02 -

ריכוז וילנה, יומני הריכוז, 1939-1940

 

C.78.03.03 -

ריכוז וילנה, יומן אבל לזכר חבר שנפטר, יחזקאל לוין, 2.3.1940

 

C.78.03.04 -

ריכוז וילנה, דפים בודדים.

 

C.78.03.05 -

בקיבוצים, רשימות, סקירות.

 

C.78.03.06 -

ריכוז וילנה, חליפת מכתבים.

 

C.78.03.07 -

יומן, 29.3.1940

 

C.78.04.01 -

ריכוז וילנה, מועצת התנועה הפולנית, 22.3.1940

הרצאות, דו"ח, החלטות.

 

C.78.04.02 -

מועצת הריכוז, 13-15,1940

 

C.78.05.01 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, המצב באזור הסובייטי, וילנה.

 

C.78.05.02 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, תחת שלטון סובייטי בפולין, יצחק זלמנסון-זיו, 1940

 

C.78.05.03 -

המצב באזור הגרמני, במחתרת.

 

C.78.05.04 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, במחתרת, מתוך הספר "משואות פולין".

 

C.78.06.01 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, פגישות.

 

C.78.06.02 -

השומר הצעיר בימי המלחמה, הפוליטיקה של ברית המועצות, סקירה פוליטית, בתנועה.

 

C.78.06.03

מקרוב ומרחוק, ידיעות דיומא, בומק ה. גליציה.

 

C.78.06.04

ליום מותו של בורוכוב, שני מאמרים.

 

C.78.06.05

המומנטים הסוציאליים והלאומיים ביצירתו של מנדלי מוכר ספרים.

 

C.78.07 -

הריכוז השומרי בווילנה - עדויות, יום עיון.

 

C.78.08 -

חומר תיעודי המצוי בארכיון.

 

תעודות ומסמכים:

 

D.1.328 -

"ממעמקים" - עתון הנוער השומרי, קובנה - וילנה, ינואר 1940

הביטאון האחרון של השומר הצעיר בליטא, לפני ההשתלטות הסובייטית על ליטא.

הוצא ל- D.5.54.P.29   עבר שיפוץ, נמצא במגירה 36 סימול D.1.328

 

D.1.330 -

3 מאמרים שנכתבו בריכוז וילנה, "לסיכום השנה למלחמה", 18 ע'.

ללא חתימה של המחברים {חתימה של אות אחת - ו').

 

D.1.332 -

שתי מחברות:

1. יומן של איש השומר הצעיר בשם ירדן מעיר לודז' פולין החל מ-27.8.1939 ועד 22.10.1939.

סקירה על גרעיני קיבוצים בערים שונות והגעה לווילנה.

קטעים על ההשתתפות במלחמה, מחנה חמילובקה ע"י גרודנו, בדרכים.

כמה עמודים ממחברת זו צולמו בפוטוקופיס.

2. המשך יומן שנכתב בווילנה מ-1.11.1939 ועד 25.11.1939 כולל פרטים על פעילות "ריכוז וילנה" "בדרך" (התחלה הודפסה ב"מעמקים") חתום זליג (אחווה).

 

D.1.334 -

מחברת עם "יומנים" של ריכוז וילנה.

יומן א', 6.1.1940; היומן האחרון עם תאריך - יומן כ"א, 8.5.1940, יומן כ"ב - ללא תאריך ובו מאמר בחתימת יוסף ש. וקטע ממכתבו של יערי.

במחברת מאמרים שונים, מכתב מצבי לוריא, שירים של משוררים ישראליים, דיונים במועצה של ריכוז וילנה.

מוזכרים בשמות פרטיים: זליג, יוסף, מיכאל, אדם, יהודה, מרדכי, טוביה, יוסף שמיר, חייקה, דוד, אהרונצ'יק.

 

D.1.430 -

10 גליונות של ביולטין כלכלי של ריכוז וילנה ממרץ עד יוני 1940, מכונת כתיבה.

תוכן הגליונות:

1. 5.3.1940 - למה הביולטין? ועדה כלכלית, בעבודה, ועד הפליטים, הצעת תקציב, ההעברה.

2. 8.3.1940 - בשולי התקציב לחודש מרץ, בוועדה הכלכלית, בוועד הפליטים, עניני העברה, קרן פנימית של הקיבוצים, בישיבת ועדת המטבח, ענין הדירה.

3. 16.3.1940 - סיכומים, סיכומים מהחודש שעבר, בוועד הפליטים, במשרדים ובוועדה הכללית, במחסן הפרודוקטים, הנגרייה, בהעברה.

4. 30.3.1940 - על הפרק, בוועדה הכלכלית, מצבנו בוועד הפליטים, בגזברות, משרד המחסנות, בסדנאות, במחסן הבגדים, בנגריה, השקעה בבגדי עבודה, משק עזר, עניין הדירות.

5. 15.4.1940 - סיכומים, הוצאות חודש מרץ, "שביתה" ומפריה, בוועדה הכלכלית, הצעת תקציב לחודש אפריל, מצבנו בוועד הפליטים, ענין דירה נוספת, ענין החווה החקלאית ומשקי העזר, בדיסלוקציה, בוועדת המחסן.

6. 21.4.1940 - בעבודה, מצבנו בוועד הפליטים, בוועדת ההזנה, בדירות, מה נשמע בקיבוצים בנקודות.

7. 2.5.1940 - בעבודה, הסדר החגיגי, בוועד הפליטים, בוועדה הכלכלית המצומצמת.

8. 10.5.1940 - סיכומים, בעבודה, ימי קיום בחודש אפריל, חלוקת ימי הקיום לפי הקיבוצים, בקופה, בוועדה הכלכלית, הכנסות והוצאות חודש אפריל, בוועד הפליטים, דירות נוספות, משקי עזר לקיבוצים, מה נשמע בקיבוצים, הצעת

תקציב לחודש מאי.

9. 23.5.1940 - הקרן הפנימית, בשאלות עבודה, מצבנו בוועד הפליטים, מהחווה, במשק עזר, בוועדה הכלכלית, חילופים וסיפוחים למוסדות.

10. יוני 1940 - סיכומים, דין וחשבון כספי מחודש יוני, הצעת תקציב לחודש יולי, מצבנו בוועד הפליטים, הכנות, בוועדה הכלכלית, במשרדים (ועדת בריאות, בסדנאות - בסנדלריה, בנגריה, במתפרה), הקרן הפנימית, במשק עזר, בחווה, ענין המטבח, ענין הדירות.

 

D.1.431 -

דיווח על נושאים שונים בריכוז ובהשומר הצעיר. 10 ע', מ"כ.

התוכן:

עמ' 1 -   [חסר?]

עמ' 2 - הריכוז בסימן המפעלים האחרונים - זליג

עמ' 4 - החווה במיכאלין - שייקה

ממכתבי חברי החווה - אליהו "אלגביש"

עמ' 6 - עם התחלת העונה - ריסיה גליציה

עמ' 7 - חצי יום במטבח - קיטק

עמ' 9 - האלו, כאן מחסן! - דוד "במבחן"

עמ' 10 - בחבל הגרמני, בגלילות ובקנים, עלייה, התנועה העולמית: ועידת התנועה,

מחלקת ההנע"ה (ההנהגה העליונה).

 

D.1.4820 -

דין וחשבון על השומר הצעיר תחת הכיבוש הסובייטי של סימון דנהרש 1939-1941 (שמעון דניאלי); הלבטים הרעיוניים והארגוניים; מועצה ראשית ותוצאותיה; בעיית עלייה וארגון חווה חקלאית צ'זיקוב; הקשר עם "החלוץ הצעיר" ועם "עקיבא";

העיתון "ממעמקים"; מאסרים והשפעותיהם על פעילות התנועה; ריכוז וילנה ושווייץ; השפעת המשטר הקומוניסטי על האמונה ברעיון; הפרט וחינוכו בתנאים החדשים. פעילות סלונים, לבוב התכתבות אהרן כהן.

26 ע'. מצורף כתב היד האוריגינלי, העתק ודו"ח זהה מודפס במ"כ.

 

D.1.5242 -

רשימת שמות של פעילים בריכוז וילנה, תפקידיהם, כתובותיהם בארץ. הודעות לקראת מפגש הפעילים.

 

D.1.5408 -

7 מכתבים וגלויות של יוסף קפלן אל צבי פרגריכט (בן-חורין). בענייני עליה, שליחים, פעילות התנועה. לאחר פרוץ המלחמה - מאזור הכיבוש הסובייטי, ריכוז וילנה.

החומר נמסר ע"י צבי בן-חורין לשמואל מעיין ב-1982 (החומר המקורי נמצא בתיק מיוחד, העתקים מצורפים).

 

D.1.5468 -

7 מכתבים שנכתבו בווילנה ב-1939 אל הוועד הפועל של הקיבוץ הארצי אשר מתארים את פעולות התנועה מאז הפלישה הגרמנית; דוחות על הנעשה באיזורי הכיבוש השונים. המכתבים נכתבו ע"י זליג גייאר, יצחק, חיים, טוסיה, יוסף ש'.

תאריכי המכתבים: 7.12.1939 , 18.12 , 22.12 , 4.1.1940 , 3.2.

המכתבים נמצאים גם באוסף ריכוז וילנה C.78

 

D.1.5700 -

מכתבים בקשר לריכוז וילנה ויהודי ברית המועצות שנאספו מארכיונים שונים ע"י שלמה קלס.

החומר כולל ענייני "בריחה" , קשר עם ארץ ישראל וארצות אחרות. 18 פריטים.

 

D.1.5981 -

רשימת חברים בריכוז הווילנאי (ריכוז וילנה) של השומר הצעיר בחורף 1939-1940. הרשימה כוללת 585 שמות ומקום מוצאם של החברים. מצורף דו"ח על "ריכוז וילנה", התהוותו עד לחיסולו, גורל החברים וההתארגנות לאחר המלחמה. הדו"ח חובר ע"י חבר אחרי עלייתו ונמסר להנהגת התנועה.

17 ע', צילום מהמקור C.78

 

D.1.06 -

מכתב של אדם רנד למזכירות הקיבוץ הארצי:

(כפר מסריק, 26.6.1941) על מכתב מיוסף קפלן באמצעות מרדכי, העברת כסף, קשר עם נתן שוולב, החלטת ריכוז וילנה  על הצטרפות לצבא האדום.

 

D.1.682 -

גלויה אל משה גז'ביאן בריכוז וילנה מאת מנדל ברונשטיין בקוצק (גליל לובלין) על פעילותו בתנועה 20.6.1941.

 

D.1.683 -

גלויה מאת מנדל ברונשטיין בקוצק אל משה גז'ביין בווילנה, 22.5.1940, על עבודתו ופעילותו בתנועה.

 

D.1.684 -

גלויה של מנדל ברונשטיין בקוצק אל משה גז'ביין בווילנה, 2.3.1940, על פעילותו בתנועה.

 

D.1.685 -

מכתב של גרשון מפוניבז' (?) אל צופים בוגרים בווילנה, 25.4.1940, על הפעילות בתנועה.

 

כתבי יד:

 

D.2.2 -

חייקה גרוסמן על הריכוז בווילנה, גטו ביאליסטוק, הארגון היהודי הלוחם, פרטיזנים.

93 ע'.

 

D.2.923 -

שלמה קלס, שלוחות הריכוז מווילנה נפגשות מחדש בלובלין:

תוכן העניינים: פרוץ המלחמה, הריכוז החלוצי בווילנה, המחתרת החלוצית, מה ידעו אחד על השני. בדרך ללובלין והפגישות בקובל ובמוסקבה, קבוצת וילנה, קבוצת רובנו, פרשת צ'רנוביץ, בלובלין.

43 ע', מ"כ.

 

 

דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial