מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ילקוט מורשת - חיפוש מאמרים

חיפוש כותרים
כותרת מחברנושאתקציר

גדול מגורלו - שמחה הונוולד 1945-1914


אלי נצר

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גורל הילדים היהודים בביילורוסיה בשנות השואה 1944-1941


ליאוניד סמילוביצקי

ד"ר ליאוניד סמילוביצקי הוא היסטוריון שעלה מברית המועצות והוא חוקר את גורל יהודי ביילורוסיה בתקופת השואה. במאמרו הוא סוקר את אשר עבר עליהם תחת הכיבוש הגרמני. החוקר מתייחס לנושאים כגון: נסיונות להצלת ילדים; היחס האנטישמי של הסביבה, לרבות יחסם של ילדים בני גילם; גורל הילדים מנישואי תערובת ויחס ההורה הלא יהודי לילדיו. הוא מציין את מספר הקרבנות בין הילדים היהודים. המחקר התאפשר הודות למלגה מקרן המחקר ע"ש יורן שניצר באוניברסיטת תל אביב.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גורל הצוענים ("רומה") תחת שלטון הנאצים
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גורלו של בוגד
פרופ' יהודה באואר, ממוסד יד ושם, מציין במאמר מספר הערות ועדכונים לספרו, "יהודים למכירה?", שיצא לאור בגירסתו העברית ב-תשס"ג. הוא מבסס את דבריו על חומר חדש ממקורות צ'כיים, שלא עמדו לרשותו בעת כתיבת הספר, ושהתפרסמו מאוחר יותר במאמר של חוקר צ'כי בשם פאבל שקורפיל. הדברים מתייחסים, בעיקר, לדמותו של בדריך לאופר, יהודי צ'כי, שעבד, ביחד עם אשתו, למען הביון הגרמני - אבווהר, והס.ד. - שירות הביון של הס.ס.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גורלם של הפליטים היהודים באי ראב


שלח מנחם

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גורמי הישרדות


ישראל רינג

לפני חודשים אחדים הופיע בהוצאת מורשת הספר "איך שרדו גחלים", המקבץ ארבעים עדויות של חברי קיבוץ עין המפרץ על קורותיהם בשנות השואה. אנו מפרסמים את המבוא על גורמי ההישרדות מאת העורך ישראל רינג ועדותה של חברת הקיבוץ רחל בוסתן מתוך הספר.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גטו במחנה ההשמדה


קולקה אוטו דב

5,000 יהודים ממחנה טרזינשטאט הובאו בספטמבר 1943 לאושוויץ, ושלא כמקובל לא עברו תהליכי סלקציה והשמדה – אלא הוכנסו למחנה מיוחד. אוטו. ד. קולקה, מהאוניברסיטה העברית בירושלים, עיין בתעודות RSHA ובעזרתן ניגש לפענוח מניעי הנאצים בהקמת מחנה מיוחד זה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גטו וארשה - עדות בגוף ראשון: 'נוערים באש'


ציפורה הורביץ

צפורה הורביץ סוקרת את ספרה של עליזה מלמד-ויטיס, הספר "נעורים באש", שנכתב שנים רבות אחרי האירועים, כתוב וערוך מנקודת ראות של אדם בוגר שמאז האירועים השכיל ללמוד על התקופה. הספר כולל קטעי יומן מקוריים מתקופת הגטו, וקטעי זיכרונות טריים שהסופרת כתבה בהיותה בקיבוץ בית אלפא, מייד לאחר עלייתה ארצה בתום המלחמה. עליזה מלמד-ויטיס, "נעורים באש", הוצאה בית לוחמי הגטאות בשיתוף מורשת, 2002 תשס"ב, 254 עמ'.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גטו קישינוב - הפוגרום הסופי


דורון [ספקטור] דוד

קהילות וערים
גטאות
הסטוריוגרפיה
כרוניקה
השמדה
מתוך עבודה של דוד דורון (ספקטור) - חבר קיבוץ שמיר – על הגטו בקישינוב וחורבן הקהילה בקישינוב, מרכז יהודי חשוב בבסרביה, ששמה קשור בפוגרום העגום שהתחולל בה בשנת 1903.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גיבור עלום של השואה: ולטר סוסקינד


מרדכי פלדיאל

במאמרו מעלה ד"ר מרדכי פלדיאל, מנהל המדור של 'חסידי אומות העולם' במוסד יד ושם, את דמותו המופלאה של יהודי הולנדי (פליט מגרמניה), אשר הצליח להציל מידי הגרמנים מאות רבות של יהודים, בעיקר ילדים, שהיו מיועדים לשילוח למחנות ההשמדה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גיזי פליישמן כלוחמת ומצילה בסלובקיה במלחמת העולם השנייה


כפרי חיים

קהילות וערים
ביוגרפיות
הנהגה יהודית
חיים כפרי מספר על אישיותה ופועלה של גיזי פליישמן, דמות מרכזית ב"קבוצת עבודה" של אנשי ציבור במחתרת סלובקיה.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גילוי פרשיות עלומות בספר זיכרונות של לוחם יהודי מקובנה


לוין דב

פרופ' דב לוין סוקר את ספרו של זוניה שטרום. הספר חושף פרשיות עלומות מארגון המחתרת בגטו קובנה ומן הלחימה הפרטיזנית ביערות רודניקי. מקרה הוצאתו להורג של משה גרבר, מדריך בקן השומר הצעיר בקובנה, בשל חשד, כי מסר בידי השלטונות פרטים על המחתרת, הוא טראגי במיוחד. רק ב-1985,לאחר ויכוח ציבורי נוקב מעל דפי העיתונות, פורסם תצהיר המזכה את גרבר מאשמת בגידה. זוניה שטרום, "חורבן ולחימה", מגטו קובנה ליערות רודניקי, בהוצאת ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות ומורדי הגטאות בישראל, תל אביב 1991.

גילויי התנגדות בגטו לודז'


קרקובסקי שמואל

קהילות וערים
גטאות
יודנארטים
הנהגה יהודית
ד"ר שמואל קרקובסקי, מנהל ארכיון יד ושם בירושלים, מפרסם את הרצאתו בסימפוזיון על גטו לודז' שאורגן על ידי המוזיאון היהודי בפרנקפורט ע/נ מיין והאקדמיה האוונגלית ב-25 למאי 1990, במסגרת התערוכה – "גטו לודז', 1940 – 1944". אף על פי שלא נערך בגטו לודז' מאבק מזוין ולא הייתה כל אפשרות לכך בגלל ניתוקו המוחלט מן העולם, הרי אין להסיק מכאן שלא הייתה בו אופוזיציה או התנגדות. יש נטייה להתעלם מן הפעילות האינטנסיבית ומן המאבק העז להישרדות. מטרתו של הממסד הנאצי הייתה לרצוח את כל אוכלוסיית הגטו, אך לפני כן גם למוטט אותה מבחינה רוחנית ומוסרית. תושבי הגטו התגוננו באופן אינדיווידואלי ועל ידי פעולות שנערכו על ידי הארגונים הפוליטיים והתרבותיים הלא-חוקיים. ההתנגדות הייתה מורכבת מפעולות נרחבות של עזרה הדדית, עבודה תרבותית, כתיבת יומנים ואיסוף תעודות, האזנה לרדיו בניגוד לחוק וניסיונות של חבלה בעבודה, פעילות במיוחד היו תנועות הנוער. הנאצים רצו לא בלבד לרצוח את היהודים אלא גם למחוק את זכרם של הנרצחים ולטשטש את עקבות פשעיהם. התערוכה מעידה על כך שמאמציהם להוציא לפועל את שתי המשימות נכשלו.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גילויי 'לחימה יהודית' בספר ליטאי שכתב יהודי


לוין דב

פרופ' דב לוין מהאוניברסיטה העברית בירושלים, סוקר פרק מספרו של שלמה אטאמוקאס, הדרך של יהודי ליטא מהמאה הי"ד עד סוף המאה הכ'. הספר נכתב בליטאית ופורסם בווילנה ב-1998. הפרק הנדון עוסק בתקופת השואה ובהתנגדות של יהודי ליטא לגרמנים בפרטיזנקה ובשורות הדיביזיה הליטאית שבצבא הסובייטי. פרופ' לוין מותח ביקורת על הצנעת חלקם של הציונים בהתנגדות לנאצים ובתנועה הפרטיזנית לעומת האדרת חלקם של הקומוניסטים היהודים. הוא מציין גם שהמחבר התעלם לחלוטין ממקורות עבריים לחקר הנושא בו הוא עוסק בספרו. Salomonas Atamukas, "Lietevos zydu kelias. Nuo xiv amziaus iki xx amziaus pabaigos", Alma Littera, Vilnius 1998, 431 pp
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גיליון ה-80 של 'ילקוט מורשת'


המערכת

מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גיללאיה - כעבור ימי דור


מנשה רוזנברג

אחרי פרשה אחרת של עזרה והצלה מצד חסידי אומות העולם מתחקה מנשה רוזנברג שיצא לעיירה הדנית גיללאיה, לחשוף פרטים נוספים על אותן עלילות נפלאות, כפי שהן נראות כעבור ימי דור. תוך כדי מחקר בשטח, המלווה גם במספר תצלומים, הוא מגלה את אחד מפעילי המחתרת הדנית.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גירוש יהודי סלובקיה למחוז לובלין בשנת 1942


ביכלר יהושע

יהושע ביכלר, מנהל ארכיון "מורשת" בגבעת חביבה, מעלה את פרשת גירוש יהודי סלובקיה למחוז לובלין בשנת 1942. סלובקיה, גרורתה של גרמניה הנאצית, הייתה מן המדינות הראשונות, אשר משם גורשו היהודים למחנות השמדה בפולין. הגרמנים התכוונו תחילה לגירוש 20 אלף יהודים כשרים לעבודה בלבד. הסלובקים הציעו לכלול בגירוש משפחות שלמות. כשני שליש מיהודי סלובקיה שגורשו בשנת 1942 שולחו למחוז לובלין, שהיה במרוצת אותה שנה לאחת הזירות העיקריות להכחדת יהודי אירופה. הוקמו בו שלוש מחנות השמדה: בליץ, סוביבור ומיידאנק. מכיוון שמחנות אלה עוד לא היו מוכנים, פזרו יהודי סלובקיה במקומות רבים ברחבי מחוז לובלין, מעניינת היא יצירת הקשרים בין המגורשים לבין היהודים שנותרו בסלובקיה אשר העבירו סיוע למגורשים. באמצעות הקשרים הללו הגיע לסלובקיה מידע על גורל היהודים המגורשים. נחשפה המשמעות האמיתית של הגירושים ונציגות יהודי סלובקיה עשתה מאמצים להפסיקם. המגורשים עצמם עשו ניסיונות רבים להימלט ולשוב לסלובקיה. ניסיונות מעטים בלבד הוכתרו בהצלחה והבורחים הזהירו את היהודים שנותרו בסלובקיה "שלא יחכו כמו כבשים לטבח, מוכנים בהכנעה עם מזוודותיהם"...
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גירוש יהודים נטולי-אזרחות מהונגריה לגליציה בשנת 1941


נתן בלום

הרב ד"ר נתן בלום – כיום בירושלים – הוא בוגר בית המדרש לרבנים בבודפשט, שבאותה תקופה – 1941 – עמד לסיים את עבודת הדוקטור שלו באוניברסיטה. ב-15 ביולי 1941, בהיותו בבית הוריו "בקארפאטו" רוסיה, גורש יחד עמם למחנה עבודה גרמני בפולין הכבושה, כ"זר" חסר נתינות הונגרית. בעדותו, הכתובה עברית, מתאר הרב בלום את קורותיה שלקבוצת המגורשים, את תלאותיה ב"צ'ורטקוב" ובמחנה העבודה, את חיי היומיום ואת הדמויות השונות: משתפי פעולה ומתאכזרים כלפי אחיהם מחד, ואצילי נפש ואנשי מופת מאידך. ואף כי הגירוש של אלפי אנשים מחוסרי האזרחות ההונגרית לא היה למחנה השמדה, הרי רובם ככולם של אלה מצאו את מותם שם, בעבודת הפרך וביריות הנוגשים. מעטים ביותר שרדו מאותו גירוש וחזרו להונגריה, שם חיכה להם הגורל שפקד את יהדות הונגריה לאחר מכן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גירוש יהודים נטולי-אזרחות מהונגריה לגליציה בשנת 1941


נתן בלום

הרב ד"ר נתן בלום – כיום בירושלים – הוא בוגר בית המדרש לרבנים בבודפשט, שבאותה תקופה – 1941 – עמד לסיים את עבודת הדוקטור שלו באוניברסיטה. ב15- ביולי 1941, בהיותו בבית הוריו "בקארפאטו" רוסיה, גורש יחד עמם למחנה עבודה גרמני בפולין הכבושה, כ"זר" חסר נתינות הונגרית. בעדותו, הכתובה עברית, מתאר הרב בלום את קורותיה שלקבוצת המגורשים, את תלאותיה ב"צ'ורטקוב" ובמחנה העבודה, את חיי היומיום ואת הדמויות השונות: משתפי פעולה ומתאכזרים כלפי אחיהם מחד, ואצילי נפש ואנשי מופת מאידך. ואף כי הגירוש של אלפי אנשים מחוסרי האזרחות ההונגרית לא היה למחנה השמדה, הרי רובם ככולם של אלה מצאו את מותם שם, בעבודת הפרך וביריות הנוגשים. מעטים ביותר שרדו מאותו גירוש וחזרו להונגריה, שם חיכה להם הגורל שפקד את יהדות הונגריה לאחר מכן.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח

גירושי היהודים מסלובקיה 1945-1944


גילה פטרן

ד"ר גילה פטרן, מחברת הספר "האם מאבק על הישרדות – הנהגת יהודי סלובקיה בשואה", דנה במאמרה על הגל השני של גירוש היהודים מסלובקיה בשנים 1944 ו-1945. לאחר הגירושים ב-1942 נותרו בסלובקיה כ-25,000 יהודים. יהודי סלובקיה חשו בחודשי ה"שקט" האחרונים, כי עדיין צפויה להם שעת הכרעה בטרם בוא השחרור המיוחל. פלישת הגרמנים לסלובקיה ב- 29 באוגוסט 1944 בתגובה על ריבוי פעולות החבלה וראשית המרד הסלובקי גזרה כליה על מרבית היהודים שנותרו עוד במדינה זו. הגרמנים הביאו איתם יחידות זונדרקומנדו שהתמחו בלכידת יהודים ובהמתתם. לעזרתם חשו יחידות מחץ חמושות של "משמר הלינקה" ויחידות להגנת המולדת של המיעוט הגרמני. היהודים רוכזו במחנה סרד ומשם נשלחו לפולין. בואו לסלובקיה של אלויס ברונר, המומחה לביצוע גירושים, שימש אות נוסף להידוק לולאת החנק סביב צווארם של היהודים. ברונר אחראי ללכידת יהודי ברטיסלבה ובתוכם רוב אנשי ההנהגה היהודית. המחברת מתארת את המחאות בעולם נגד הגירושים מסלובקיה, אך אפילו הוותיקן לא הצליח להציל יהודים ממלתעות הנאצים. מספר הנרצחים על אדמת סלובקיה והמגורשים לפולין הגיע לכ-14,000. המחברת אומדת את מספר היהודים שניצלו על אדמת בלמעלה מ-10,000.
מחיר מבצע: 25.00 ש"ח
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial