מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

ישראל גוטמן, בשולי הגל האנטישמי בפולין: האנטישמיות הפולנית בגילגולה האחרון - ה'

מתוך: ילקוט מורשת י"ג, יוני 1971 

 

ה. 

במסע האנטישמי הפולני הצטברו יסודות שונים. תסביך האשמה מימי מלחמת העולם השניה והנסיון למחוק עובדות היסטוריות מכבידות. שנאה חבוייה נגד היהודים שעלו בסולם ההיררכיה המנגנונית והמפלגתית בפולין החדשה. כעס אין-אונים נוכח תבוסת הנשק הסובייטי והמדיניות הסובייטית במלחמת ששת הימים והצגת ישראל כבן-ברית מדיני של גרמניה המערבית, ומעל לכל, כאמור זהו קולה המוכר, ישן-חדש, של האנטישמיות הישנה הלוחשת והמתלקחת. 

וחמור מכל אלה – המיבנה התיאורטי-פרוגרמטי של האנטישמיות הקומוניסטית. אם עד כה הוצפנה האנטישמיות, הוכרזה כאידיאולוגיה זרה לקומוניזם והיתה מופיעה במסווה של מונחים שאולים, הרי הפעם ניתנה לאנטישמיות זכות-קיום עובדתית והכרה אידיאולוגית מלאה. בליל השיקוצים מעורר סלידה אך אי-אפשר עם זאת שלא להרהר בחרדה על פרצופו המכוער של העולם, בו אנו חיים. 

 

 

 

הערות 

1.      לפי הנתונים של מיניסטריון הפנים הפולני. העתקי מסמכים בארכיון מורשת. 

2.      Kajetan Skarbek – "Wyjazd" – Kultura, Nr, 10/265. Paryz, 1969. 

3.      Kultura, כנ"ל. 

4.      ראה בענין זה פירסומים של יהודים, מעובדי המכון היהודי-היסטורי בורשה: 

Tatiana Bernstein, Adam Rutkowski – Pomoc Zydom w Polsce, 1939-1945, warszawa, 1963. 

Szymon Datner – Las sprawiedliwych – Karta z dziejow ratownictwa Zydow w okupowanej Polsce, Warszawa, 1968. 

5.      Adam Rutkowski, Sczegolna sytuacja Polski, בשבועון "Polityka" 13.4.1968 

6.      לפי הנתונים המספריים של  י ע ק ב   ל ש צ' י נ ס ק י.  גם כמות ניצולים זו כוללת כנראה חלק מיהודי פולין, שנמלטו לברית המועצות וחזרו לפולין עם תום המלחמה. המספר מובא, בין השאר, בנספח לערך השואה ב"אנציקלופדיה למדעי החברה" בעריכתו של דוד כנעני. 

7.      Wladyslaw Bartoszewski, Zofia Lewinowna – Ten jest z Ojczyzny mojej, Polacy z pomoca Zydom – 1939-1945, Krakow, 1966. 

8.      ראה: ברטושבסקי, כנ"ל, עמ' 67. 

9.      כוונה לעתון בשפה הפולנית שהוצא בזמן הכיבוש בהשראת הנאצים. 

10.  עמנואל רינגלבלום – היחסים בין הפולנים והיהודים, ב"ילקוט מורשת", חוברת א'. נובמבר-דצמבר 1963. 

11.  חומר בענין זה נכלל בדין וחשבון מהפעולות של נציגות יהודי פולין בארץ בעד השנים 1940-1945. 

12.  ראה בענין זה מסמך שפירסם דוקטור יוסף קרמיש ב"ילקוט מורשת", חוברת י"א.  

13.  ראה גם באוסף התעודות של ב. מארק "צום צענטן יארטאג פון אופשטאנד אין ווארשעווער געטא, יידיש בוך, ווארשע, 1953, עמ' 275 ואילך. 

14.  עמנואל רינגלבלום – היחסים בין היהודים והפולנים, "ילקוט מורשת", א', כנ"ל. 

15.  Kazimierz Franck-Osmecki – "Kto ratuje jendo zycie…" – Polacy I Zydzi, 1939-1945, Londyn, 1968. 

16.  ראה בענין זה רשימתו של שמעון קרקובסקי ב"ילקוט מורשת", י"ב, 1970. 

17.  פרטים על הענין ברשימתו המוזכרת של ש. קרקובסקי, כנ"ל. 

18.  הכוונה לנציגות של הממשלה הפולנית הגולה בשטחי הכיבוש בפולין. 

19.  ספר מלחמות הגיטאות, ערוך בידי יצחק צוקרמן, משה בסוק, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות, 1956, עמ' 157. קיים ויכוח אם אמנם אנילביץ' הוא מחברו של מכתב זה. ויכוח זה אין לו קשר עם עצם עובדת קיומו של המסמך ותוכנו. לפי דעת רשימה זו לא טעה ב. מארק בפיענוח השם תחת המסמך והמכתב הוא אמנם של מרדכי אנילביץ'. 

20.  "המרי והמרד בגיטו ורשה", ספר מסמכים בעריכת נחמן בלומנטל ויוסף קרמיש. יד ושם, תשכ"ה, מסמך 143, עמ' 398. מיכאל בורביץ' טען בכנס חוקרי השואה, כי במכתב זה הוכנס שינוי מכוון כדי לעוות את תוכנו. אולם גם התיקון של בורביץ', אם אמנם נכונה טענתו, אינו משנה כהוא זה את המהות המתנכרת במכתבו של גרוט-רובצקי. ראה דבריו של בורביץ' ב"דיונים בכינוס חוקרי השואה", ירושלים, תש"ל, עמ' 274.  

21.  עמנואל רינגלבלום, כנ"ל, "ילקוט מורשת", י"ב. 

22.  ראה רשימתו של ש. קרקובסקי ב"ילקוט מורשת", י"ב. 

23.  מתוך דין וחשבון מפעולות של נציגות יהודי פולין בארץ, עמ' 177. 

24.  המרי והמרד בגיטו ורשה, כנ"ל מסמך 141, עמ' 6-395. 

25.  אורנק-אוסמצקי, כנ"ל, עמ' 264. 

26.  ראה בענין זה: הדו"ח מפעולת נציגות יהודי פולין בארץ. 

27.  עמנואל רינגלבלום, כנ"ל, "ילקוט מורשת", א'. 

28.  קרא תיאור מפורט של כתבות אלה במאמרו של א. קלוגמן – הפרק האחרון – בתפוצת הגולה, שנה י"ב, חוברת 1/2, 52-53. 

29.  Adam Ciolkosz – Gomulka's Political Suicide, The Jewish Quarterly, No.2-3 (58-59), Autumn 1968. 

30.  Mgr. Wladyslaw Kmitkowski – Syjonizm, Jego geneza, charakter polityczny I antypolskie oblicze, Lodz, 1968. 

31.  Kazimierz Sidor – Rewolucja pod piramidami, Warszawa, 1969. 

32.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 6. 

33.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 21. 

34.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 18. 

35.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 19-20. 

36.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 17-18. 

37.  פלינסקי, מלסקי, מצ'יבסקי, כנ"ל, עמ' 13. 

38.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 21-22. 

39.  Andrzej Werblan, Miesiecznik Literacki, Nr. 6 

40.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 25. 

41.  קמיטקובסקי, כנ"ל, עמ' 26.  

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial