מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

על האנטישמיות ועל היהודים כגזע

האנטישמיות "המסורתית" והאנטישמיות הגזעית 

 

שנאת היהודים מן הימים הקדומים ביותר, שניזונה מטיעונים דתיים, כלכליים, חברתיים, תרבותיים ולאומיים, הגיעה בסוף המאה ה-18 ובראשית המאה ה-19 לפרשת דרכים. 

בעקבות תנועת ההשכלה, ירידת ערך הגורם הדתי והכמיהה להשתית את החיים על אורח חשיבה רציונלי; ובעקבות פריצת המחיצות בין היהודים לסביבתם, התבוללותם של היהודים בתרבות, בכלכלה ובמידה מסויימת אף בחברת העמים שבהם הם חיו – נראה היה, לכאורה, כי נתמלאו התנאים שלפיהם העמים היו מוכנים לקבל את היהודים כשווים בין שווים בחובותיהם ובזכויותיהם. 

האם לא נתמלאה דרישתם של אותם חוגים "נאורים" כי על היהודים "לתקן" עצמם, לצאת מבידודם החברתי והתרבותי על מנת לזכות בשוויונם האזרחי? 

כיצד ניתן להסביר את העובדה, שלאחר כל זאת, שנאת היהודים לא זו בלבד שלא תמה וכלתה מן העולם, אלא אף התחזקה והגיעה לממדים שלא שיערום מראש? 

יתר על כן: מעתה תלו רבים מבין שונאי היהודים את שנאתם בגורם קבוע ובלתי-משתנה – הוא הדם והמוצא הגזעי – ובכך אף סתמו את הגולל על כל אפשרות של תיקון ושינוי. לא רק היהודים האדוקים בדתם אלא אף המתנצרים מביניהם נחשבו עתה כיהודים לכל דבר על פי גזירת מוצאם הגזעי, שאינו בר-שינוי גם עם המרת הדת. 

כל נסיון התבוללות של היהודים נראה כמסכן את הגזע הארי וככל שההתבוללות של היהודים עשויה להצליח יותר, כן עשויה לגדול הסכנה, שכן היא בבחינת חדירת החיידקים מסכני טוהר הגזע הארי לתוך רקמת האורגניזם, על מנת לפרקו ולהורסו מבפנים. מה גם שהיהודי המתבולל, הדומה בחיצוניותו, בגינוניו ובשפתו לעמים שבתוכם הוא חי, קשה יותר לזיהוי ועל כן אף מקשה יותר על ההישמרות מפניו. 

בכך הגיעה שנאת היהודים לדרגת שלילתם המוחלטת כמהות גזעית, תוך התעלמות מוחלטת מכל גורם אחר, דרגת שלילה שמסקנתה יכולה להיות רק אחת. 

 

 

היהודים כגזע 

 

תורת הגזע בנוסחה הנאצי פירשה את התפתחות המין האנושי כמאבק מתמיד בין גזעים, כאשר הגזע היהודי הוצג על-ידם כאויבו הנצחי והבלתי-מתפשר של הגזע הארי וכשוללו המוחלט; יתר על כן, הגזע היהודי אף הוצג כמי ששולל את המבנה הגזעי הטבעי של כלל המין האנושי, בחינת אנטי-גזע. תפישה זו משתקפת בקטע הבא, מתוך הספר השני של אדולף היטלר: 

 

"העם היהודי, בהעדר כוחות ייצור משלו, אינו יכול לבנות מדינה בעלת אופי טריטוריאלי, אלא הוא זקוק לעבודתן ולפעילותן היצרניות של אומות אחרות כבסיס לקיומו הוא וכך נעשה קיומו בקרב עמים אחרים קיום טפילי. המטרה הסופית של מאבק הקיום היהודי היא שיעבודם של עמים יצרניים. להשגת מטרה זו, המאפיינת למעשה את מאבק הקיום של היהדות בכל הדורות, משתמש היהודי בכל כלי הנשק התואמים את קווי אופיו, במדיניות הפנים הוא נאבק בקרב העמים הבודדים, תחילה על שוויון-זכויות ולאחר מכן – על זכויות יתר. כלי נשקו הן תכונותיו: עורמה, פקחות, תככנות, רמאות, העמדת פנים – כל אלה מושרשות במהותו הלאומית-גזעית. 

אלה הן תחבולות מלחמתו במאבק קיומו, כמו תחבולות עמים אחרים בקרב. 

… בשלהי המאה (ה-19) הושלם כמעט כיבושה הכלכלי של אירופה בידי היהודים. עתה מתחיל הוא בביצור שלטונו הפוליטי, כלומר הנסיונות הראשונים להשמדת האינטליגנציה הלאומית בדרך של מהפכות... 

...כעת מתקיים המאבק המר מכולם לנצחון היהדות בגרמניה. כאן קמה התנועה הנציונל-סוציאליסטית, שהיא היחידה שפתחה במאבק נגד פשע איום זה כנגד האנושות". 

 

שונאי היהודים הסתייעו מאז ומתמיד בתורת גזע הולכת ומתהווה כדי לשוות לאנטישמיות אופי "מדעי" כביכול, ובכך אף לשנות את אופייה ומהותה, בספרו "מאבקי" כותב היטלר:

 

"ברייך הישן לא הוקדשה כל תשומת לב לשאלה כיצד לקיים את היסודות הגזעיים של לאומיותנו, ובכך הוא זלזל אף בזכות היחידה המקנה חיים עלי-אדמות. עמים מתממזרים או אלה המרשים את ערבוב דמם חוטאים נגד רצון ההשגחה הנצחית, ושקיעתם, הנגרמת על ידי גורם חזק מהם, איננה אי-צדק כי אם להיפך – עשיית צדק. כאשר עם מסויים אינו מחשיב עוד את תכונותיו הטבעיות הטבועות בדמו, אין לו זכות להתלונן על אובדן קיומו עלי-אדמות. 

הכל אפשר לתקן בעולמנו – כל מפלה יכולה להוליד נצחון בשלב מאוחר יותר. כל מלחמה אבודה עשויה להוליך להתקוממות, כל מצוקה להפריית המרץ האנושי וכל דיכוי עשוי לעורר כוחות של תחייה רוחנית – כל עוד נשמר הדם בטוהרתו. 

ורק אובדן טוהר הדם הורס את האושר הפנימי לעד, משפיל את האדם לנצח ואין לסלק את רישומיו לא מן הגוף ולא מן הנפש. 

כאשר בוחנים ומשווים שאלה בודדת זו עם מכלול שאלות החיים, מתברר מה מגוחכות הן בקטנותן. כל השאלות תחומות בזמן ואילו שאלת השמירה או אי השמירה על טוהר הדם תתקיים כל עוד קיימת האנושות". 

 

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial