מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

דיווח יורגן שטרופ על גטו ורשה, 27.4.1943

דיווח יורגן שטרופ על גטו ורשה, 27.4.1943 (הגדל)

ורשה 27.4.43

 

השולח: ראש המשטרה וה-ס.ס. במחוז ורשה 

הסימן: I AB/GR 1067 יומן מספר 555/43, סודי 

הנידון: המבצע בגיטו 

 

אל 

אובר-גרופן-פירר של ס.ס. וגנרל המשטרה 

קריגר, או לממלא מקומו 

קראקוב

 

מהלך המבצע ב-27.4.43, התחלה בשעה 9:00 : 

 

לביצוע הפעולה שנקבעה להיום אורגנו עשרים וארבע יחידות מחץ מצומצמות לתפקידי סריקה, והוטל עליהן לערוך סריקה בגיטו היהודי לשעבר כבימים אחרים של השבוע שעבר. יחידות המחץ הסורקות העלו שבע מאות שמונים יהודים מתוך הבונקרים ובשעת התנגדות – ירו במאה וחמישה עשר יהודים והרגום. סיום פעולה זו בשעה 15:00 בקירוב. כמה יחידות מחץ נאלצו להמשיך בפעולתן, מאחר שנתקלו בבונקרים חדשים. 

בשעה 16:00 הופעלה יחידת קרב מיוחדת של שלוש מאות עשרים מפקדים וחיילים לטיהור גוש-בתים גדול משני עברי הרחוב, הנקרא ניסקה, בצפון מזרחו של רובע המגורים היהודי לשעבר. אחרי החיפוש הועלה כל הגוש באש, לאחר שכותר כליל. בפעולה זו נתפסו יהודים במספר ניכר. כתמיד החזיקו מעמד עד לרגע האחרון בתוך בונקרים שמתחת לפני האדמה או בעליות הגגות. עד לרגע האחרון ירו ולאחר שהשליכו מיטות, מזרונים וכדומה – קפצו לרחוב, פעמים אף מקומה רביעית, וזאת רק אם לא נותר להם עוד כל מפלט מפני הדליקה. בסך הכל נתפסו חיים ברובע המגורים היהודי לשעבר אלפיים חמש מאות שישים יהודים, מהם הומתו ביריה חמש מאות ארבעים ושישה. מלבד זאת נספו, כמו תמיד, יהודים שמספרם לא נקבע, בשעת פיצוץ הבונקרים או בעת הבערה. 

מספר היהודים שנתפסו בימי המבצע ברובע המגורים היהודי לשעבר מגיע עד היום לשלושים ואחד אלף שבע מאות ארבעים ושישה. 

על סמך מכתב בעילום-שם נודע, כי בסמוך לרובע המגורים היהודי, בחלקו הצפון-מזרחי, אך מחוצה לו, נמצא מספר ניכר של יהודים בגוש-בתים אחד. על הבניינים האלה הוצבה לפעולה יחידת מחץ מיוחדת בפיקודו של סגן המשטרה דיל. יחידת המחץ גילתה כנופיה של כמאה ועשרים איש חמושים באקדחים, רובים, מקלע ורימוני יד, שהתגוננו. עלה בידי היחידה לחסל עשרים וארבעה בריונים בקרב, חמישים ושניים בריונים נתפסו. מפני רדת החשיכה לא ניתן לתפוס או להשמיד את השאר. אך תיכף ומיד הותקפו חלקי הבניינים עד שנמנעה מן הסתם כל דרך לבריחה. המשך הטיהור מחר. מלבד זאת נתפסו שבעה עשר פולנים, מהם שני שוטרים פולניים שהיה עליהם לדעת את דבר הימצאה של כנופיה זו. בפעולה זו נלקח שלל, בתוך השאר: שלושה רובים, שנים עשר אקדחים, מקצתם בעלי קאליבר גדול, מאה רימוני יד דמויי ביצה מתוצרת פולנית, עשרים ושבע קסדות תוצרת גרמנית, מעילים ומדים גרמניים במספר ניכר, שנמצאו עליהם אף סרטי עיטור-המזרח, מחסניות מלאות נוספות של מקלעים, תחמושת שלוש מאות כדורים וכו'. מפקד יחידת המחץ נתקל בקשיים גדולים מפני התחפשות הבריונים במדים גרמניים, ואף על פי כן, גבר עליהם במרץ ובזריזות. נקבע בוודאות, שבין הבריונים שנתפסו או הומתו היו טרוריסטים פולנים. היום הצלחנו לתפוס ולחסל עם השאר אחד ממייסדיו וממנהיגיו של הארגון הצבאי היהודי-פולני. 

מראיהם החיצוני של היהודים הנתפסים כעת מעיד כי הגיע תורם של היהודים שבידם היתה הנהגת כל המרי. בחירופים על שפתותיהם כלפי גרמניה וכלפי ה"פירר" ובקללם את החיילים הגרמנים, הפילו עצמם מן החלונות הבוערים ומן הגזוזטראות. 

אנשי ה-ס.ס. שירדו לניקבות הביוב מצאו, שמספר רב של גופות יהודים שגוועו, צפות ונסחפות עם המים. 

 

כוחותינו: משעה 7 -19:00 

                                      288 משטרה גרמנית 

                                      200 אנשי טראווניקי 

                                      140 משטרה פולנית 

 

משעה 19:007                    משמרות הכיתור

                                      288 משטרה גרמנית 

                                      250 ואפן-ס.ס. 

                                      140 משטרה פולנית 

עצמת היחידות המופעלות: 

                                      משטרה גרמנית            3/115 

                                      ואפן-ס.ס.                     4/400 

                                      שירות-עזר טכני            1/6 

                                      משטרת בטחון  2/30 

                                      חיל הנדסה                  2/21 

 

אבידותינו: 3 פצועים, מהם: 

                                      2  ואפן-ס.ס. 

                                      1 איש טראווניקי 

 

סיום המבצע: בשעה 23:00. 

המשך ב-28.4.1943 בשעה 10:00. 

מהלך המבצע ב-28.4.43, התחלה בשעה 10:00: 

היום הוצבו לפעולה עשר יחידות מחץ לשם סריקת הגיטו כולו, בעבודה דקדקנית ועקשנית שוב גילו יחידות אלה כמה וכמה בונקרים שנתברר עתה, התכוננו בהם היהודים למרידה כבר מאז אמצע השנה שעברה. מתוך בונקרים אלה הוצאו בזרוע בסך הכל שלוש מאות שלושים וחמישה יהודים. 

עם פעולות אלה הוסיפו והתקיפו את קן הארגון הצבאי היהודי שבשולי הגיטו.  

מלבד הבריונים שנתפסו אתמול, הצלחנו להרוג היום ביריה עשרה בריונים נוספים, לתפוס ולקחת עוד שלל, נשק, תחמושת ודברי ציוד צבאי. 

אחרי הצהריים נשלחת אותה יחידת קרב בשנית אל גוש בתים אחר, שכבר נסרק, ובהמשך הפעולה הזאת הוצת הגוש באש. כבימים הקודמים כן גם היום נאלצו היהודים לצאת החוצה בהמוניהם מעוצמת האש וענני העשן הכבדים. במקום אחר פתח קצין חיל ההנדסה, המסופח מטעם הצבא, בעבודה עקשנית, בונקר אחר (שנמצא שלושה מטרים מתחת לפני האדמה), מתוך בונקר זה שהיה מותקן מאז חודש אוקטובר של השנה שעברה ומצוייד בצינורות מים, בבית שימוש, במאור חשמל ובאביזרים אחרים, הוצאו והועלו מאתיים שבעים וארבעה מבין היהודים העשירים ביותר ורבי ההשפעה. 

גם היום – הופגנה בכמה וכמה מקומות התנגדות בכוח הנשק ונשברה. עתה מתברר והולך, כי עקב הימשכות ימי המבצע נפגעים הטרוריסטים והאקטיביסטים האמיתיים. 

תוצאות היום: נתפסו 1,655 יהודים להעברתם למחנות: 110 מהם נורו והומתו בקרב. 

מלבד זאת נשרפו יהודים רבים באש, או הושמדו בפיצוץ הבונקרים ואת מספרם לא ניתן לקבוע. 

עקב ההצלחות שהושגו היום עולה המספר הכולל של יהודים שנתפסו או הושמדו ל-33,401. במספר הזה לא נכללו אותם יהודים שנשרו או הושמדו בתוך הבונקרים. 

כוחותינו: כביום אתמול. 

אבידות: שלושה פצועים (מהם 1 שוטר, 2 מאנשי הואפן-ס.ס.). 

סיום המבצע: בשעה 22:00, המשך ביום 29.4.43, בשעה 10:00. 

 

 

                                                מפקד ה-ס.ס. והמשטרה 

                                                במחוז ורשה 

                                                (-) סטרופ 

                                                בריגדה-פירר של ס.ס. 

                                                וגנרל מיור של המשטרה 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial