מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

עדותו של פאול בלובל על שריפת הגופות וטשטוש פעולות האיינזאצגרופן

עדותו של פאול בלובל על שריפת הגופות וטשטוש פעולות האיינזאצגרופן 

 

הצהרה בשבועה 

אני, פאול בלובל (Blobel), נשבע, מצהיר ומעיד: 

1.      נולדתי ב-13 באוגוסט 1894 בפוטסדאם (Potsdam). מיוני 1941 עד ינואר 1942 הייתי מפקד הזונדרקומאנדו a4. 

2.      לאחר ששוחררתי מתפקיד זה היה עלי להתייצב בברלין בפני ס"ס אוברגרופנפיהרר היידריך וגרופנפיהרר מילר, וביוני 1942 הוטל עלי על ידי גרופנפיהרר מילר התפקיד, לטשטש את עקבות הפעולות של ההוצאה להורג על ידי האיינזאצגרופן במזרח. הפקודה שקיבלתי אמרה, כי עלי להתייצב באופן אישי במשטרת הבטחון (Sicherheitspolizei) והס"ד, ולמסור להם בעל-פה את הוראתו של מילר, וכן לפקח הביצוע. פקודה זאת היתה עניין ממלכתי סודי, וגרופנפיהרר מילר קבע, שבגלל הצורך לשמור תפקיד זה כסוד כמוס, אין לנהל בעניין זה התכתבות כל-שהיא. בספטמבר 1942 התייצבתי לפני דוקטור תומאס בקייב והעברתי לו את הפקודה. ביצוע התפקיד לא יכול היה לצאת מי אל הפועל, מחד מפני שדוקטור תומאס לא הראה נטיה לבצע את הפקודה, מאידך מפני שהחומר הדרוש לשריפת הגופות לא היה בנמצא. במאי וביוני 1943 ערכתי נסיעות נוספות לקייב בעניין זה, ואז בעקבות שיחות עם דוקטור תומאס ועם מפקד המשטרה (Polizeifuhrer) והס"ס הנקה (Hennecke), הוחל בביצוע המשימה.  

3.      בעת ביקורי באוגוסט ראיתי בעצמי את שריפת הגופות בקבר ההמונים על יד קייב. אורכו של קבר זה היה חמישים וחמישה מטרים, רוחבו שלושה מטרים ועומקו שניים וחצי מטרים. לאחר שהוסר הכיסוי העליון, כוסו הגופות בחומר דליק והוצתו. זה לקח בערך יומיים עד שהקבר כולו נשרף. בעצמי ראיתי שתחתית הקבר התלהטה עד לקרקעית, ולאחר מכן כוסה הקבר, ועל ידי כך העקבות כמעט טושטשו. 

4.      בשל התקרבות החזית לא ניתן היה להרוס את קברות ההמונים שנמצאו רחוק יותר בדרום ובמזרח, ושמקורם היה בפעולות ההוצאה להורג של האיינזאצגרופן. לכן נסעתי לברלין כדי למסור דין וחשבון, ולאחר מכן נשלחתי על ידי גרופנפיהרר מילר לאסטוניה. אותה הפקודה מסרתי לאוברפיהרר אכאמר-פייראדר 

((Achammer-Pierader) בריגה וכן לאוברגרופנפיהרר יקלן (Jeckeln). חזרתי לברלין כדי להשיג חומר דליק. הוחל בשריפת הגופות רק במאי או ביוני 1944. אני נזכר שהשריפות האלה התקיימו בסביבת ריגה ורוואל (Reval). הייתי נוכח במספר שריפות בסביבת רוואל, אמנם כאן היו הקברים קטנים יותר והכילו רק כעשרים עד שלושים גופות. הקברים בסביבת רוואל היו כעשרים או שלושים קילומטרים ממזרח לעיר בשטח ביצתי, ואני מניח שארבעה או חמישה קברים נפתחו והגופות נשרפו. 

5.      בהתאם לפקודה הקיף תפקידי את כל השטח של האיינזאצגרופן אך בשל הנסיגה מרוסיה לא הגעתי לידי ביצוע מלא של הפקודה שקיבלתי... 

 

 

נירנברג, 18 ביוני 1947. עה"ח פאול בלובל 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial