מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

לוח תאריכים של פעולות ההתנגדות היהודית המזוינת בארצות הכיבוש הגרמני

לוח תאריכים של פעולות ההתנגדות היהודית המזוינת בארצות הכיבוש הגרמני (הגדל)

 


25 באוקטובר 1941 – ד' בחשון תש"ב
התנגדות מזויינת בגיטו טאטארסק (איזור סמולנסק, ברית המועצות).

25 באוקטובר 1941 – ד' בחשון תש"ב
התנגדות מזוינת בעת העברת היהודים לגיטו סטא-רודובס (איזור סמולנסק, ברית המועצות).

נובמבר 1941 – חשון-כסלו תש"ב
התארגנה הקבוצה הפרטיזנית היהודית הראשונה בצרפת (המחלקה השניה של הפרטיזנים והקלעים החופשיים).

דצמבר 1941 – כסלו תש"ב
התארגנה המחתרת המזוינת בגיטו מינסק (ברית המועצות). הקבוצה המזוינת היהודית הראשונה יוצאת לפעולות פרטיזניות באיזור.

21 בינואר 1942 – ג' בשבט תש"ב
הקמת "הארגון הפרטיזני המאוחד" (פ.פ.או.) בגיטו וילנה.

ינואר 1942 – טבת-שבט תש"ב
הקמת "הארגון האנטיפאשיסטי" בגיטו קובנה.

ינואר 1942 – טבת-שבט תש"ב
טוביה ביילסקי מקים את הבסיס הפרטיזני הראשון ביערות נאליבוקי (בילורוסיה המערבית).

מרץ 1942 – אדר-ניסן תש"ב
הקמת מחתרת יהודית מזוינת בגיטו סווינציאן (ליטא).

אפריל 1942 – ניסן-אייר תש"ב
הקמת "הגוש האנטיפאשיסטי" בגיטו ורשה.

18 במאי 1942 – ב' בסיון תש"ב
מעשה התנגדות בברלין. הקבוצה של הרברט באום מציתה את התערוכה האנטיסובייטית בבירת גרמניה.

יוני 1942 – סיון-תמוז תש"ב
בסביבות ברנוביץ' (בילורוסיה המערבית) התארגנה היחידה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של משה זלמנוביץ.

יוני 1942 – סיון-תמוז תש"ב
בסביבות סלונים (בילורוסיה המערבית) התארגנה הפלוגה הפרטיזנית היהודית על שם שצ'ורס.

21 ביולי 1942 – ז' באב תש"ב
יהודי קלצק (בילורוסיה המערבית) מעלים את בתיהם באש ופורצים מן הגיטו.

22 ביולי 1942 – ח' באב תש"ב
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו בניאֶסביאֶז' (בילורוסיה המערבית).

28 ביולי 1942 – י"ד אב תש"ב
הוקם "הארגון היהודי הלוחם" (ז'.או.ב.) בגיטו ורשה.

28 ביולי 1942 – י"ד אב תש"ב
קבוצת פרטיזנים יהודים, בפיקודו של מארסל ריימאן מתנקשת בחייו של פון שאומבורג, המושל הגרמני בפריז.

יולי 1942 – תמוז-אב תש"ב
ייסוד המטה הראשי של הפרטיזנים היהודים בעיר ליון בצרפת.

7 באוגוסט 1942 – כ"ד אב תש"ב
ביערות פושצ'ה ליפיצ'אנסקה (בילורוסיה המערבית) התארגנה הפלוגה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של דוקטור יחזקאל אטלאס.

9 באוגוסט 1942 – כ"ו אב תש"ב
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו במיר (בילורוסיה המערבית).

10 באוגוסט 1942 – כ"ז אב תש"ב
יהודים משתתפים בהתקפה פרטיזנית גדולה על העיירה דרצ'ין (בילורוסיה המערבית).

17 באוגוסט 1942 – ד' אלול תש"ב
התנגדות מזוינת ראשונה של שבויי מלחמה יהודיים בלובלין, פולין.

אוגוסט 1942 – אב-אלול תש"ב
בסביבת ז'טל (בילורוסיה המערבית) התארגנה הפלוגה הפרטיזנים היהודית בפיקודו של הירש קפלינסקי.

3 בספטמבר 1942 – כ"א אלול תש"ב
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו בלאחווה (בילורוסיה המערבית).

9 בספטמבר 1942 – כ"ז אלול תש"ב
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו בקרמיניאץ (אוקראינה המערבית).

23 בספטמבר 1942 – י"ב תשרי תש"ג
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו בטוצ'ין (אוקראינה המערבית).

23 בספטמבר 1942 – י"ב תשרי תש"ג
הקבוצה המזוינת של משה גילדנמן יוצאת מגיטו קוראץ (אוקראינה המערבית) לפעולות פרטיזניות באיזור.

2 באוקטובר 1942 – כ"א תשרי תש"ג
יהודים משתתפים בהתקפה פרטיזנית על העיירה קוסוב (בילורוסיה המערבית).

28 באוקטובר 1942 – י"ז חשון תש"ג
בריחה של קבוצה מזוינת גדולה ממחנה לשבויי מלחמה יהודים בלובלין (פולין). ראשית הפרטיזנקה היהודית באיזור.

11 בנובמבר 1942 – ב' כסלו תש"ג
בריחה של קבוצות מזוינות נוספות ממחנה לשבויי מלחמה יהודים בלובלין לפרטיזנקה היהודית.

20 בנובמבר 1942 – י"א כסלו תש"ג
פרטיזנים יהודים בפיקודו של יוסף מלינובסקי, ביחד עם קבוצה פרטיזנית סובייטית, מתקיפים את המחנה באדאמוב (גליל ורשה, פולין) ומשחררים את האסירים היהודים.

16-17 בדצמבר 1942 – ח'-ט' טבת תש"ג
התנגדות מזוינת במחנה לעבודת כפייה בקרושינה (גליל ראדום, פולין).

22 בדצמבר 1942 – י"ד טבת תש"ג
פעולות מזוינות של "הארגון היהודי הלוחם" ברחובות קראקוב, פולין. התקפה על אנשי צבא גרמניים בבית קפה "ציגאנריה".

דצמבר 1942 – כסלו-טבת תש"ג
בריחה של קבוצה מזוינת מהעיירה סוסנוביצה וראשית הפרטיזנקה היהודית ביערות פארצ'וב (גליל לובלין, פולין). אורגנה פלוגה פרטיזנית יהודית בפיקודו של יחיאל גרינשפן.

דצמבר 1942 – כסלו-טבת תש"ג
קבוצה מזוינת ראשונה עוזבת את גיטו ביאליסטוק (פולין) וראשית הפרטיזנקה היהודית באיזור.

10 בינואר 1943 – ד' טבת תש"ג
התנגדות מזוינת במחנה לעבודת כפייה במינסק-מאזובאצקי (פולין).

15 בינואר 1943 – ט' שבת תש"ג
היחידה הפרטיזנית היהודית "אריות" בפיקודו של יוליאן אייזנמן-קאניבסקי השתלטה על העיירה דז'אביצה (גליל ראדום, פולין).

18-21 בינואר 1943 – י"ב-ט"ו שבט תש"ג
התנגדות מזוינת ראשונה בגיטו ורשה.

ינואר 1943 – טבת-שבט תש"ג
הקמת ארגון חשאי במחנה אוסטרוב-שוויינטוקשיסקי (גליל ראדום, פולין) בהנהגת האחים קופל ומשה שטיין.

מרץ 1943 – אדר א'-אדר ב' תש"ג
יציאת קבוצה מזוינת מגיטו סווינציאן (ליטא) ליערות.

19 באפריל 1943 – י"ד ניסן תש"ג
פרוץ המרד בגיטו ורשה.

19-20 באפריל 1943 – י"ד-ט"ו ניסן תש"ג
פלוגה פרטיזנית יהודית בבלגיה עוצרת רכבת אסירים בדרכה לאושוויץ. לאסירים ניתנה אפשרות בריחה.

20 באפריל 1943 – ט"ו ניסן תש"ג
קבוצה פרטיזנית ראשונה מגיטו וילנה יוצאת ליערות.

8 במאי 1943 –ג' אייר תש"ג
מות מפקד מרד גיטו ורשה, מרדכי אנילביץ'.

10 במאי 1943 – ה' אייר תש"ג
קבוצות לוחמים של "הארגון היהודי הלוחם" יוצאות מגיטו ורשה לפעולות פרטיזניות ביערות וישקוב.

17 במאי 1943 – י"ב אייר תש"ג
קרב בין "הארגון היהודי הלוחם" מגיטו ברודי ובין כוחות גדולים של הצבא הגרמני והמשטרה האוקראינית.

25 ביוני 1943 – כ"ב סיון תש"ג
התנגדות מזוינת של "הארגון היהודי הלוחם" בעת חיסול הגיטו בצ'נסטוחוב, פולין.

יוני 1943 – אייר-סיון תש"ג
בקרב עם כוחות גרמניים גדולים הושמדה היחידה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של יחיאל ברוורמן, אשר פעלה בגליל ראדום, פולין.

יולי 1943 – סיון-תמוז תש"ג
התארגנה היחידה הפרטיזנית היהודית "נקמה" ביערות נארוץ' (ליטא).

2 באוגוסט 1943 – א' אב תש"ג
מרד במחנה השמדה טרבלינקה.

3 באוגוסט 1943 – ב' אב תש"ג
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו בבנדין, פולין.


16 באוגוסט 1943 – ט"ו אב תש"ג
פרוץ המרד בגיטו ביאליסטוק, פולין.

16 באוגוסט 1943 – ט"ו אב תש"ג
מרד במחנה לעבודת כפייה בקריכוב (גליל לובלין, פולין).

1 בספטמבר 1943 – א' אלול תש"ג
התנגדות מזוינת בעת חיסול הגיטו בטארנוב, פולין.

2 בספטמבר 1943 – ב' אלול תש"ג
קרב בין היחידה הפרטיזנית היהודית על שם מרדכי אנילביץ' ובין כוחות גרמניים גדולים סמוך לכפר קרבצוביזנה ביערות וישקוב (גליל ורשה, פולין).

8-13 בספטמבר 1943 – ח'-י"ג אלול תש"ג
חמש קבוצות מאורגנות יוצאות מגיטו וילנה לפעולות פרטיזניות ביערות נארוץ'.

ספטמבר 1943 – אלול-תשרי תש"ג
בסביבות נובוגרודאק (בילורוסיה מערבית) התארגנה היחידה הפרטיזנית היהודית על שם אורדז'וניקידזה.

8 באוקטובר 1943 – ב' תשרי תש"ד
בקרב עם כוחות גרמניים גדולים הושמדה היחידה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של יוסף גלזמן, אשר פעלה ביערות רודניקי (ליטא).

12 באוקטובר 1943 – י"ג תשרי תש"ד
היחידה הפרטיזנית היהודית "זיגמונט" בפיקודו של זלמן פיינשטט משתתפת בקרב פרטיזני גדול על ידי פינצוב, פולין.

14 באוקטובר 1943 – ט"ו תשרי תש"ד
מרד במחנה השמדה סוביבור.

20 באוקטובר 1943 – כ"א תשרי תש"ד
קרב גדול של פרטיזנים יהודים ביערות גילוב, על יד ז'לכוב (גליל ורשה, פולין). מותו של מפקד הפרטיזנים היהודים באיזור, שמואל אושלק.

3 בנובמבר 1943 – חשון תש"ד
התנגדות מזוינת אחרונה של שבויי מלחמה יהודיים בעת חיסול המחנה בלובלין, פולין.

23 בנובמבר 1943 – כ"ה חשון תש"ד
פלוגת פרטיזנים ראשונה מגיטו קובנה יוצאת ליערות רודניקי.

דצמבר 1943 – כסלו-טבת תש"ד
גדוד פרטיזני יהודי התארגן באי ראב. ביוגוסלביה.

פברואר 1944 – שבט-אדר תש"ד
על יד הכפר פבלוביצה (גליל ראדום, פולין) הושמדה היחידה הפרטיזנית היהודית "זיגמונט" בקרב עם כוחות גרמניים גדולים.

7 במאי 1944 – י"ד אייר תש"ד
קרב גדול על יד העיירה אוסטרוב (גליל לובלין, פולין) בין הפלוגה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של יחיאל גרינשפן ובין כוחות מהדיביזיה מספר 5 של "ס.ס.-ויקינג".

18 במאי 1944 – כ"ה אייר תש"ד
בקרב על יד הכפר וילקה זאויאפז'אנסקה (איזור לובלין) נפל המפקד הפרטיזני הדגול, אלכסנדר סקוטניצקי.

16 ביוני 1944 – כ"ה סיון תש"ד
בקרב קשה עם כוחות גדולים של הדיביזיה מספר 154 של הצבא הגרמני הושמדה היחידה הפרטיזנית היהודית "אדולף" בפיקודו של אברהם בראון (היחידה פעלה במשך שנתיים ביערות יאנוב בדרום הגליל לובלין, פולין).

18 ביוני 1944 – כ"ז סיון תש"ד
הפלוגה הפרטיזנית היהודית של יחיאל גרינשפן משתתפת בקרב גדול על יד וולה ואראשצ'ינסקה (גליל לובלין, פולין).

23 ביוני 1944 – ב' תמוז תש"ד
קבוצה מזוינת פורצת ממחנה לעבודת כפפיה אוסטרוביץ סביאטוקז'יסקו (גליל ראדום, פולין) לפעולות פרטיזניות באיזור.

8-13 ביולי 1944 – י"ז-כ"ב תמוז תש"ד
פרטיזנים יהודים מיערות רודניקי משתתפים בקרבות על שחרור וילנה.


25 ביולי 1944 – ה' אב תש"ד
הפלוגה הפרטיזנית היהודית של יחיאל גרינשפן נכנסת ללובלין המשוחררת.

5 באוגוסט 1944 – ט"ז אב תש"ד
אסירי מחנה ריכוז "גנשובקה" בורשה מצטרפים למרד הפולני, רובם במסגרת "הבריגדה היהודית של הצבא העממי".

התחלת אוגוסט 1944 – אב תש"ד
לוחמי "הארגון היהודי הלוחם" בפיקודו של יצחק צוקרמן מצטרפים למרד הפולני בורשה, במסגרת הצבא העממי (א.ל.) הפולני.

15 באוגוסט 1944 – כ' אב תש"ד
בפיקודו של שמואל קניגסוויין התארגנה יחידה קרבית יהודית, אשר לחמה במרד ורשה הפולני במסגרת הגדוד "ויגרי" של הארמיה קראיובה.

19-25 באוגוסט 1944 – ל' אב-ו' אלול תש"ד
מרד פריז. יחידות מזוינות יהודיות מתקיפות מוצבים של הצבא הגרמני בבירת צרפת.

23 באוגוסט 1944 – ד' אלול תש"ד
התקפה גרמנית חזקה על עמדות של "הבריגדה היהודית של הצבא העממי". הבריגדה הושמדה כמעט כליל.

26 באוגוסט 1944 – ז' אלול תש"ד
הגדוד הפרטיזני "ליברטה", אשר רוב לוחמיו היו יהודים, השתתף בקרב על שחרור העיר ליון בצרפת.

30 באוגוסט 1944 – י"א אלול תש"ד
הגדוד היהודי "נובקי" נכנס לקרבות במרד סלובקיה.

7 באוקטובר 1944 – כ' תשרי תש"ה
מרד במחנה השמדה אושוויץ.

23 בנובמבר 1944 – ז' כסלו תש"ה
היחידה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של אברהם הברמן הושמדה בקרב עם כוחות גרמניים גדולים על יד ליסה וודי (גליל ראדום, פולין).

26 בנובמבר 1944 – י' כסלו תש"ה
היחידה הפרטיזנית היהודית מיערות דולצ'ה (גליל קראקוב, פולין) פורצת דרך החזית לעמדות הצבא האדום.

16 בינואר 1945 – ב' שבט תש"ה
היחידה הפרטיזנית היהודית בפיקודו של אברהם פינקלר משתתפת בקרבות על שחרור העיירה שידלוביץ (גליל ראדום, פולין).

17 בינואר 1945 – ג' שבט תש"ה
שרידי לוחמי "הארגון היהודי הלוחם" מצ'נסטוחוב משתתפים בקרב הפרטיזני האחרון על יד העיירה קוניאצפול (גליל ראדום, פולין).

 

הדפס
דרונט בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial