מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

רכישת ספרים בהוצאת מורשת

לפרטים ולרכישת ספרים שראו אור בהוצאת הספרים של מורשת:

 

מורשת – ההוצאה לאור

גבעת חביבה, ד.נ. מנשה 3785000

 

נטע שפירא, מנהל ההוצאה

טלפון: 04-6309254

נייד: 050-7266534

מייל: netamoreshet@gmail.com

 

יהודית וולף, רכזת מערכת ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות

טלפון: 04-6309248

פקס: 04-6309305

מייל: judymoreshet@gmail.com

 

 

חיפוש כותרים
כותרתמחברנושאתקציר

קורט אחיקורט אחי

רות אילן-פורתספרות ילדים ונוער
רות אילן-פורת מספרת ומציירת את ימי ילדותה עם אחיה, קורט, והוריה, בעת עליית הנאצים לשילטון בגרמניה. הנדודים לצרפת ודמותו של קורט, הנער-העלם, המוכשר, שנלכד והועבר לאושוויץ - משם לא חזר. ספר זה הומלץ לקריאה בבתי הספר על-ידי משרד החינוך. 1983, 106 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

קטרים מושכים קרונותקטרים מושכים קרונות

שאול שגיבעדויות אישיות
הספר הוא ביטוי למשמעויות שיש לרכבות בחיי המחבר, כולל הרכבות הרבות שהסיעו רבבות יהודים ממחנה הריכוז וסטרבורק שבהולנד ליעד בלתי ידוע. הוא ניצל מאחת הרכבות וברח מהמחנה בלי להשאיר עקבות. בשיתוף חברי "החלוץ" הצליח לגנוב גבולות ולהגיע לספרד, אחרי מסע רגלי מפרך על רכסי ההרים המושלגים. 1997, 202 עמ'.
מחיר שוק: 68.00 ש"ח
מחיר מבצע: 43.00 ש"ח
החיסכון שלך: 37%

קן נעורים - השומר הצעיר בווארשה 1943-1913קן נעורים - השומר הצעיר בווארשה 1943-1913

משה זרטלזכרונות היסטוריים
שלושים שנות פעילות השומר הצעיר בוורשה מוצגות בספר זה, על רקע ורשה, בירת פולין והקהילה היהודית הגדולה שבה. הספר מבוסס על תעודות ועל זיכרונות, חושף עובדות ואירועים נשכחים. 1980, 332 עמ'.

רוז'קהרוז'קה

יהודה טובין, לוי דרור, יוסף רב [עורכים]ביוגרפיות
דמותה של רוז'קה קורצ'אק-מרלא, לחימתה והגותה. מאמרים, זיכרונות, ראיונות והגות. בתוכן: תנועות הנוער החלוציות במלחמה, "רוח היהדות" בראי השואה, היודנרטים והארגון היהודי הלוחם - שתי דרכי תגובה, דרכי הנצחת המורשת ועוד. על דמותה של רוז'קה, מאת: חייקה גרוסמן, דב לוין, נחמקה רהב, רונית אוריין, אליעזר יערי, שלום חולבסקי ואחרים. 1988, 280 עמ'.
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח

רציתי לחיותרציתי לחיות

ה. אשכנזי-אנגלנדרעדויות אישיות
קורותיה של נערה בת ארבע-עשרה, שנכלאה בגטו ורשה והמשיכה להיאבק בזמן המרד. בריחה מרכבת המובילה למיידנק, מסתור במנזר, שהייה במחנה כפייה בגרמניה. המחברת הנה סופרת ילדים - רוב סיפוריה התפרסמו ב"דבר לילדים". 1976, 152 עמ'.

רקוייאם לטרזינשטדטרקוייאם לטרזינשטדט

יוסף בורעדויות אישיות
כיצד ביקשו אמנים יהודים לגבור על אימת הרצח בכוח המוסיקה? איך ניצבו אמנים יהודים בגטו טרזינשטדט וביקשו למחוק את ההשפלה והייסורים? סיפורם של חמש מאות נגנים, זמרים, סולנים, מתוך שישה מיליון. מהדורה מהודרת. 1965, 66 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

שבילים במעגל האששבילים במעגל האש

ניר עקיבאכרוניקה
סיפור מאבק גבורה וייסורים של נוער יהודי בסלובקיה, שלחם במרד האנטי-נאצי בהרי הטאטרים, מתואר בספר תיעודי רב מתח זה על-ידי אחד מאנשי המחתרת. תיאור של מאורעות ופרשיות בלתי מוכרות לקורא הישראלי. 1976, 196 עמ'.

שבעה בבונקרשבעה בבונקר

ה. גולדשטייןעדויות אישיות
קורות קבוצת יהודים שנשלחו ממחנה אושוויץ לפינוי חורבות גטו ורשה. הם השתתפו במרד הפולני, ובתום המרד התחבאו בבונקר מתחת לחורבות העיר. 1967, 216 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

שמואל ברסלבשמואל ברסלב

יוסף שמירביוגרפיות
המאבק והתקווה - גיטו ורשה 1940/43. ביוגרפיה מרתקת של אחד ממנהיגי המחתרת בגטו ורשה וחבר במטה האירגון היהודי הלוחם. דמות מרכזית בפעילות ובעיתונות המחתרתית בגיטו ובפולין. יוסף שמיר, חבר תנועת השומר הצעיר בפולין, היה מדריך של שמואל ברסלב. 1994, 190 עמ'.
מחיר מבצע: 60.00 ש"ח

שמלצובניקשמלצובניק

משה דומבספרות ושירה
"סיפור סוחף ומרתק על גורלות יהודיים בתקופת השואה, ובו בזמן מציג ציון לחברי תנועת הנוער 'השומר הצעיר' שפעלו עד לאותם ימים מרים - הרימו את נס המרד ונפלו", כתב פרופ' מתיתיהו מינץ על הספר. המחבר היה חבר ב'בחזית', קבוצה שבה התחנכו מרדכי אנילביץ' וחברים אחרים, ומביא זכרונות מהתקופה, מ"ריכוז וילנה" ומחוויותיו האישיות כחייל בצבא אדום. 2000, 214 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

שני סיפורים - מסע אחדשני סיפורים - מסע אחד

ניר דב ופרומהזכרונות היסטוריים
עדויות אישיות
יומנים
מחנות עבודה ריכוז והשמדה
הצלה
הסתתרות
דב נולד בעיירה טארנוגרד בגליציה שבפולין. סיפורו מתאר מנקודת מבט של ילד את התקופה הראשונה שלאחר פלישת הגרמנים לפולין. המשפחה עברה במנוסתה ממקום למקום עד לרציחתם של מרבית בני המשפחה. דב מתאר את החיים בצל הכיבוש הגרמני, את מאבקי ההשרדות ביערות עם הפרטיזנים, השחרור עם הגעת הצבא הרוסי, בית הילדים בלודז' עד העלייה לארץ-ישראל, כולל שהות במחנה בקפריסין. פרומה נולדה בוילנה. סיפורה מתאר את קורותיה החל מהחיים בגטו וילנה, דרך מחנות הריכוז והמוות בהן עברה והעלייה לארץ-ישראל, כולל שהות במחנה מעצר בקפריסין.
מחיר שוק: 75.00 ש"ח
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח
החיסכון שלך: 33%

שנים של זעם ותקווה 1949-1938שנים של זעם ותקווה 1949-1938

ישראל דה בנדטיזכרונות היסטוריים
נעורים והתבגרות באיטליה הפשיסטית. תולדות נער יהודי באיטליה במלחמת העולם השנייה, בן למשפחה מושרשת בחברה איטלקית ששומרת על זהותה ועל המסורת היהודית המקומית העתיקה. הבריחה לאזור ספר, בו חיים בחסות האיכרים, נפילתו של מוסוליני, פלישת הכוחות הנאצים והכניסה של צבאות בעלות הברית דרך - מתוארים דרך עיניים של נער. בשיתוף יד ושם ויד יערי. 2004, 160 עמ'.
מחיר שוק: 65.00 ש"ח
מחיר מבצע: 41.00 ש"ח
החיסכון שלך: 37%

שערים נעוליםשערים נעולים

יוסף בן-פורתעדויות אישיות
מחוויותיו של המחבר בפלוגת עבודת כפייה בהונגריה, עד עלותו ארצה, דרך תמורה גורלית: כיצד הגיע מחסידות מונקאץ' האנטי-ציונית-קנאית, אל הרעיון הציוני והגשמתו. 1987, 238 עמ'.

שקיעת האלים: יוזף גבלס, התעמולה הנאצית והשמדת היהודים בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייהשקיעת האלים: יוזף גבלס, התעמולה הנאצית והשמדת היהודים בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה

אוסצקי-שטרן דניאלהביוגרפיות
נאציזם
השמדה
הפתרון הסופי
אנטישמיות
זהו מחקר המנתח את אישיותו של שר התעמולה הנאצי יוזף גבלס, אחד האנשים המקורבים ביותר לאדולף היטלר, ואת מכונת התעמולה המשוכללת שיצר.
מחיר שוק: 80.00 ש"ח
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח
החיסכון שלך: 38%

תהפוכות גורלתהפוכות גורל

וולף וילנסקיזכרונות היסטוריים
סיפור חייו של גיבור ברית המועצות. מבית יהודי צנוע ולימודים ב"חדר" בסלובודקה, בפרברי קובנה שבליטא, דרך חינוך מקצועי וחוויות נעורים בתנועת הנוער השומר הצעיר, הקרבות המרים נגד צבאות גרמניה כקצין סובייטי, עד קבלת תואר "גיבור ברית המועצות" ועלייתו ארצה. 1988, 382 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

תותים אסוריםתותים אסורים

הורוביץ ציפורהביוגרפיות
פרופ' יהודה באואר, כתב על הספר: "קראתי את הספר, והוא סיפור חיים מרתק וחשוב ביותר, וגם כתוב בכישרון רב. הספר ראוי לפרסום וגם לתרגום. זהו סיפור חיים מרתק וחשוב ביותר, כי לבד מאיש אחד (כיום בארה"ב), שגם הוא ניצל כילד בן שש-אחת עשרה (כמו המחברת), לאחר שעבר במחנות ריכוז עם אביו (שלא כמו המחברת), אין עוד סיפור כזה בכל הספרות שאני מכיר." ציפורה הורביץ לא הייתה אפילו בת שש כשפרצה מלחמת העולם השנייה. ברגע אחד נהפכו חיי המשפחה השלווים לגיהינום. הבן הבכור ניצל כשהוברח לברית המועצות, הבן השני נרצח בהיותו בן שש עשרה בלבד, וההורים שהצליחו במאמצים אדירים להסתיר את בתם הקטנה ובכך לשמור על חייה – גם הם לא נמלטו מידם של הרוצחים. ציפורה הקטנה ניצלה בדרך נס לאחר שעברה את מחנות בודזין ומחנה ההשמדה מיידנק. את סיפור חייה היא מגוללת באוזני משלחות הנוער של השומר הצעיר ובתי ספר תיכונים שבאות לסיור במחנות ההשמדה בפולין, ובה בעת היא מוסרת את עדותה על קורותיהם של מכריה שנספו ומנציחה את זכרם. 1999, 228 עמ'.
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח

תיקון חצות שליתיקון חצות שלי

לאה שפירא ברלבעדויות אישיות
תיאור חייה של לאה שפירא (ורוצלבסקי). הדברים שנכתבו מהווים תעודה יהודית אנושית עזה. הפשטות בה מתוארים מוראות השואה והזווית האישית כל כך - יש בהן לזעזע עמוקות את הקורא. 1981, 160 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

תנועת המרי בגטו קרקובתנועת המרי בגטו קרקוב

אריה באומינגרכרוניקה
סיפור לחימת הנוער היהודי נגד הגרמנים בעיר קרקוב, פולין, שהייתה מיוחדת באופיה ובמועדה, והקדימה בחצי שנה את המרד בגטו ורשה. 1995, 126 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial