מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
Facebook
חנות
ילקוט

רכישת ספרים בהוצאת מורשת

לפרטים ולרכישת ספרים שראו אור בהוצאת הספרים של מורשת:

 

מורשת – ההוצאה לאור

גבעת חביבה, ד.נ. מנשה 3785000

 

יונת רוטביין, מנהלת ההוצאה

טלפון: 04-6309201

נייד: 052-4475442

מייל: yonat@givathaviva.org.il

 

יהודית וולף, רכזת מערכת ילקוט מורשת לחקר השואה והאנטישמיות

טלפון: 04-6309248

פקס: 04-6309305

מייל: judymoreshet@gmail.com

 

 

חיפוש כותרים
כותרתמחברנושאתקציר

מוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלביםמוכרי הסיגריות מכיכר שלושת הצלבים

יוסף ז'מיאןכרוניקה
סיפור פרשת הילדים מוכרי הסיגריות בכיכר מרכזית בוורשה. זהו ספר מיוחד הפונה באופן ישיר אל ליבם של צעירים ומבוגרים. מקטעי הביקורת: "...פרשת הילדים האלה מלהיבה את רוח הקורא כמופת מעשיהם, בסבלם ובעוניים וטוב שילדינו יקלטו את קורות חייהם", מתוך: "מאזניים". הספר הומלץ לקריאת חובה בבתי-ספר על-ידי משרד וחינוך והתרבות. 1962, 126 עמ'.
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח

מותר לשקרמותר לשקר

אלי נצרמורשת / נעורים - סדרת ספרי ילדים מאויירים
סיפור אוטוביוגרפי, המסופר בצורה מעניינת דרך עיניו של נער, על ילדותו בהונגריה בתקופת הכיבוש הנאצי, ימיה הראשונים של מלחמת העולם השנייה בבודפשט, בריחתו עם אמו לכפר בזהות בדויה והחיים עם שקר זה עד חזרתם לבודפשט והמפגש עם הצבא הרוסי. אייר: שמואל כץ. בשיתוף יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. 2003, 94 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

מי אתה, אדון גרימק?מי אתה, אדון גרימק?

נתן גרוסביוגרפיות
במאי סרטים, משורר, עיתונאי, מבקר קולנוע, איש קרקוב, בוגר הגימנסיה העברית והמכון הממלכתי לקולנוע בעירו, מתאר בזיכרונותיו ממלחמת העולם השנייה את המאבק לחייו שלו ושל משפחתו העניפה בקרקוב ובצד הארי של ורשה. 1986, 232 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

מי יתן לילהמי יתן לילה

צבי בר-לבעדויות אישיות
קורותיו של נער ממשפחה יהודית עניפה ומושרשת בקרקוב, ובה חסידים ורבנים. תיאור אותנטי על אשר פקד את משפחתו ואת קהילתו בימי השואה. 1980, 272 עמ'.

מכל העמיםמכל העמים

משה ברנרזכרונות היסטוריים
ספר זה פורסם לראשונה בשנת 1947 בשפה ההונגרית בשם "אתה בחרתנו מכל העמים". המחבר, יליד העיר ואששארהלי, טרנסילבניה, גורש יחד עם כל קהילתו לאושוויץ, שם נספתה משפחתו. ספרו התקבל על-ידי שופטי המשפט שנערך בפרנקפורט נגד הנאצים כעדות וסייע בהרשעת המרצחים. 1973, 170 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

מכתבים מאורימכתבים מאורי

בועז הרמןמכתבים
מכתביו של אורי הרמן, חבר המחתרת הציונית בהונגריה לאהובתו בתקופת השואה

מסתור בביצותמסתור בביצות

נוח לסמןזכרונות היסטוריים
המחבר מספר על קבוצת צעירים יהודים אשר מצאו מסתור בשטח נידח של ביצות ועל מנת לשרוד עסקו בשוד מזויין. עלה בידם להשיג נשק ומדי פעם היו יוצאים בלילות לשדוד איכרים בסביבה, כדי לספק לעצמם מזון, בגדים ואמצעים שיאפשרו להם להחזיק מעמד עד סיום המלחמה. המחבר כתב את הספר על יסוד ידע אישי וגביית עדויות מפני הניצולים המעטים של הקבוצה. 1996, 168 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

מעבר לשמי העננהמעבר לשמי העננה

ברוך שובעדויות אישיות
סיפורו של נער פרטיזן. בגיטו וילנה הקים "מחתרת של שניים" והצטרף ללוחמים היהודים בגטו וביערות. 1995, 208 עמ'.
מחיר שוק: 75.00 ש"ח
מחיר מבצע: 48.00 ש"ח
החיסכון שלך: 36%

מראשית עד אחרית - ספר השומר הצעיר בליטאמראשית עד אחרית - ספר השומר הצעיר בליטא

ד. בן-נחום, ל. דרור [עורכים]כרוניקה
סיפור קורותיה של תנועת השומר הצעיר בליטא, שפעלה באורח סדיר במעטה של לגליות בתקופה שבין שתי מלחמות העולם ובמשך שנה, במאמצי התארגנות מחתרתית, לאחר פיזורה ע"י השילטון הסובייטי. 1986, 391 עמ'.
מחיר מבצע: 50.00 ש"ח

מרד הנצוריםמרד הנצורים

גוטמן ישראלהסטוריוגרפיה
דמותו של מרדכי אנילביץ' והלחימה בגטו ורשה. צמיחת המחתרת היהודית והפיכתה מתנועת נוער למחנה לוחמים, התמורות המסעירות שהתחוללו ביישוב היהודי בגטו ורשה: ממכלאת קורבנות למחנה מגויס במצור ובמרי. מהדורה מחודשת. 1963, 424 עמ'.
מחיר שוק: 98.00 ש"ח
מחיר מבצע: 74.00 ש"ח
החיסכון שלך: 24%

מרי ולוחמה פרטיזניתמרי ולוחמה פרטיזנית

חולבסקי שלוםהסטוריוגרפיה
תולדות יהודי ביילורוסיה במלחמת העולם השנייה. מהדורה מיוחדת. תחקיר רב ממדים שמהווה פריצת דרך בהיסטוריוגרפיה על השואה והלחימה היהודית. אוסף עדויות של לוחמים-ניצולים, ספרות סובייטית מגוונת, חומר תיעודי גרמני ואחר, שיוצרים תמונה רחבה ושלמה. את כל אלה תיעד, סיכם וניתח שלום חולבסקי לראשונה. בשיתוף יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה. 2001, 639 עמ'.
מחיר שוק: 103.00 ש"ח
מחיר מבצע: 66.00 ש"ח
החיסכון שלך: 36%

משלו ועליומשלו ועליו

קובנר אבאזכרונות היסטוריים
הספר מכיל דפי יומנים וחיבורים מאת אבא קובנר ועליו, ראיונות בעלונים ועיתונים, קטעים ושירים נבחרים (1987-1940). בחלקו השני של הספר: דברי חברים ואישים שונים, וזיכרונות של אבא קובנר. צילומים. 1988, 160 עמ'.

נאבקנו למען החיים

רפי בנשלוםזכרונות היסטוריים
עדויות ותיעוד על מבצעי המחתרת החלוצית בהונגריה בשנת 1944, שנרשמו מייד עם שחרורה של בודפשט. עדויות של אנשי המחתרת על המפעל לניירות מזויפים, שהצילו המוני יהודים. המחבר היה מזכיר ראשון וקונסול ישראל בצ'כוסלובקיה, ושימש כשגריר במאלי, בקמבודיה וברומניה. מהדורה מחודשת. 1977, 222 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

נאבקתי על חיינאבקתי על חיי

משה סמולרעדויות אישיות
חוויות אישיות מגיטו בריסק. גורלו של יהודי כעובד-כפייה רוסי על אדמת הצורר הנאצי. הלחימה בשורות הצבא האדום. זהו מסמך אותנטי ועדות נדירה, בה משולבות עשרות דמויות. 1978, 192 עמ'.
מחיר מבצע: 35.00 ש"ח

נדר - זיכרונות 1945-1939נדר - זיכרונות 1945-1939

רות קורנבלום-רוזנברגעדויות אישיות
רות קורנבלום-רוזנברג נולדה והתחנכה בקרקוב, בגימנסיה העברית ובתנועת הנוער "עקיבא". מאוחר יותר התנסתה במוראות הגיטו, פעלה במחתרת האנטי-נאצית והגיעה למחנות פלאשוב, סקארז'יסטה- קמיינה ולייפציג. השתתפה ב"צעדת המוות" ושוחררה על ידי הצבא האדום. 1986, 100 עמ'.
מחיר מבצע: 30.00 ש"ח

נדרתי נדר לספרנדרתי נדר לספר

זכריה שגריןזכרונות היסטוריים

נעורים באזיקיםנעורים באזיקים

יוסף הלפריןעדויות אישיות
בעקבות פלישת הגרמנים לפולין עזב יוסף בן ה-17 את לודז' ועבר לביילורוסיה המערבית ושם כיהן כמנהל בית ספר כפרי. באביב 1944, כמפקד יחידת פרטיזנים קטנה, הוא הצטרף לאחד הגדודים הנודעים של הארמיה קריובה. עם תום הקרבות אירגן קבוצה של צעירים מפליטי השואה, עמם עלה ארצה, כחבורה מגובשת ראשונה שעזבה את פולין. 2002, 312 עמ'.
מחיר מבצע: 40.00 ש"ח

נעורים בארץ גזירהנעורים בארץ גזירה

מרדכי קמחיזכרונות היסטוריים
פן אחד ומוכר פחות של תקופת השואה: תיאור ברור ונוקב של מאבקם של צעירים אידיאליסטים לשמירת הגחלת הציונית במשטר הקומוניסטי, צעירים שעמדו בחקירות ה-נקוו"ד, בהגלייה ובתנאי החיים בגולאג. מבט על תולדות השומר הצעיר בצ'רנוביץ, בירת בוקובינה, היום אוקראינה. 1997, 238 עמ'.
מחיר שוק: 72.00 ש"ח
מחיר מבצע: 46.00 ש"ח
החיסכון שלך: 36%

נעורים באשנעורים באש

עליזה ויטיס-שומרוןזכרונות היסטוריים
ספר המשלב קטעי יומן של נערה צעירה שנכתבו בתקופה השואה, בגטו ורשה ובמקומות אחרים, עם גלגוליה המאוחרים ועם זיכרונות שנכתבו ממרחק של זמן. השתייכותה של המחברת לתנועת השומר הצעיר במחתרת בגטו ורשה ולתקופה קצרה גם לארגון הלוחם בגטו והתמסרותה לרעיון המרד, הטביעו חותם על חייה ועל עולמה הרוחני. בעצת מדריכיה מהארגון הלוחם יצאו עליזה ובנות גילה לצד ה'ארי' של ורשה, במטרה להציל את נפשן ולספר את הקורות אותן. 2002, 248 עמ'.

נעורים בשואהנעורים בשואה

ניר עקיבאעדויות אישיות
שלושים ושתיים עדויות של חברי קיבוץ שמרת המתארות את קורותיהם של החברים, בפרוטקטורט בוהמיה-מורביה, בקרואטיה, בסלובקיה וברומניה, שליקט וערך עקיבא ניר. עדויות מארצות שהשואה הגיעה אליהן, של חברים שגורשו למחנות השמדה, שלחמו במרד הסלובקי, שהועברו לטרנסניסטריה, של אלה שנדדו אלפי קילומטרים בברית המועצות, ושל הפעילים במחתרת האנטי-פאשיסטית. 1989, 156 עמ'.
בניית אתרים
עבור לתוכן העמוד

 מהי מורשת

About Moreshet

 

 הוצאה לאור

Publishing

 

ארכיון

Archive

 

 אגף החינוך

Education

 

מוזיאון

Museum

 

תערוכות

Exhibits

 

 יצירת קשר

Contact us

 

 סוגיות בשואה

Dilemmas

מפות

Maps

 

 מחקרים

Researches

נשים בשואה

Women

הנצחה

Memorial